Registeren Inloggen

Pensioen overdragen naar ander fonds? Let op de risico’s

We wisselen steeds vaker van baan én pensioenfonds. Is het verstandig uw oude pensioen dan over te dragen? Of gewoon te laten staan? Belangrijk is in elk geval de verschillende voorwaarden goed te vergelijken. Want de gevolgen van zo’n waardeoverdracht kunnen groot zijn.

Geen recht meer op nabestaandenpensioen

Weduwes Manja en Liduien raakten door pensioenoverdracht hun volledige nabestaandenpensioen kwijt. Hun mannen besloten hun elders opgebouwde pensioen onder te brengen bij pensioenfonds ABP. Jaren daarna slaat het noodlot toe. Beide mannen overlijden in 2018. Manja en Liduien blijken vanuit ABP nergens recht op te hebben. Terwijl hun mannen destijds een offerte hadden gekregen met een flink bedrag aan nabestaandenpensioen.

Voorwaarden in kleine lettertjes

Maar in de kleine lettertjes staat dat er onder bepaalde voorwaarden niks wordt uitgekeerd. Namelijk wanneer iemand voor zijn 65e overlijdt en op het moment van overlijden geen deelnemer meer is bij ABP. Waren hun partners bij de oude fondsen gebleven dan hadden beide vrouwen elke maand een bedrag uitgekeerd gekregen. Nabestaandenpensioen wordt normaal gesproken uitgekeerd op het moment dat de echtgenoot overlijdt, dus niet pas wanneer één van beiden met pensioen is of zou gaan. In het geval van Manja stond er op de offerte dat zij recht zou hebben op bijna 3500 euro per jaar. Ervan uitgaande dat zij 83 jaar gaat worden, raakt zij dus 130.000 euro kwijt.

Is het wel slim om verschillende pensioenen onder te brengen bij één fonds?

MAX Ombudsman Rogier de Haan legt in antwoord op onze vragen uit of een waardeoverdracht van pensioen verstandig is. Hij legt uit wanneer het wel en niet mag en waar u op moet letten als u kiest het opgebouwde pensioen over te hevelen naar een ander fonds.

Wat is een waardeoverdracht?

“We wisselen steeds vaker van baan. De kans is aanwezig dat je dan ook bij een ander pensioenfonds terecht komt. Op zo’n moment bestaat de mogelijkheid het oude pensioen mee te nemen naar het nieuwe pensioenfonds. Let op; dit mag, maar hoeft niet.”

Waarom stappen mensen over naar een ander fonds?

De redenen zijn divers. Een belangrijke reden is dat mensen het prettig vinden alles in 1 pensioenpot te hebben voor het overzicht. Kleine pensioenen, dat zijn pensioenen tot ruim 500 euro per jaar, worden sinds kort automatisch overgedragen aan het pensioenfonds waar je op dat moment bij zit. De komende tijd vinden er miljoenen waardeoverdrachten van deze kleine pensioentjes plaats. Dit gebeurt om de administratie van pensioenfondsen overzichtelijker te maken, en om versnippering en afkoop van kleine pensioenen tegen te gaan.

Hoeveel verzoeken tot een waardeoverdracht worden er jaarlijks gedaan?

Dat zijn behoorlijke aantallen. Alleen bij ABP kwamen in 2020 al 19.000 verzoeken binnen.

Is het altijd mogelijk over te stappen?

Nee, beide fondsen moeten een dekkingsgraad hebben boven de 100 procent wil een deelnemer kunnen overstappen. Bij ABP is de dekkingsgraad nu onder die 100 procent. Op dit moment heeft het fonds ruim 37.000 verzoeken tot waardeoverdracht (zowel van als naar ABP) ontvangen. Zodra de beleidsdekkingsgraad boven de 100% komt neemt ABP deze in behandeling. Dit aantal groeit gemiddeld met 2.000 verzoeken per maand.

Waar moet je op letten wanneer je overstapt naar een ander pensioenfonds?

De keuze voor een waardeoverdracht betekent dat je een belangrijk deel van je oudedagsvoorziening toevertrouwt aan een ander pensioenfonds. En elk pensioenfonds heeft zijn eigen spelregels. Dus kijk goed of de spelregels van het nieuwe pensioenfonds wel goed bij jou passen. Wat zijn de mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan? Hoe is het nabestaandenpensioen geregeld? Komt dat te vervallen als je ander werk gaat doen? Wat zijn de afspraken over indexaties? Het is sowieso een goede aanleiding om door te nemen hoe het er voorstaat met je pensioen.

Geef een reactie

Reactie

    Doordat ik gescheiden was heb ik zelf mijn inkomen moeten verdienen en 2 kinderen opgevoed. Na mijn 15de heb ik 7j bij dezelfde werkgever gewerkt. Geen pensioen opgebouwd dat kreeg je pas op je 25ste. 23j en getrouwd wilde ander werk gaan doen. Dat werden partime tijdelijke baantjes. En daarnaast na een kind gekregen te hebben en later een scheiding, heb ik de volwassen MAVO D gedaan. Nog steeds korte contracten bij diverse werkgevers. Nu ook voor meer uren. Weer een omscholing van 2 1/2 jaar in de informatica, systeembeheerder, applicatie- en netwerkbeheer. 2j later na administratief werk vond ik een baan bij een hogeschool. Daar heb ik 7j gewerkt en pensioen opgebouwd, Door burn out en Fusie heb ik ander werk gezocht. Waardeoverdracht van ABP naar PGGM gedaan. Dat was een goede beslissing. Bij de 3 werkgevers na de overdracht, allemaal gezondheidszorg, kon ik bij de PGGM doorgaan met opbouwen van het pensioen. Na weer 4 werkgevers vond ik werk als secretarieel medewerker bij het NFI dat was geen PGGM maar weer ABP fonds. Weer een waardeoverdracht gedaan. Heb daar weer 1j en 3mnd pensioen op gebouwd. Op mijn 64ste nog een baan van een half jaar. Ander pensioenfonds Deltaloid. Toen kwam de dag dat ik pensioen kon ontvangen. Het was moeilijk in ieder geval had ik van de ABP een vast pensioen van 355 euro pm. Daarnaast heb ik verschillende pensioentjes afgekocht. Niet in hetzelfde jaar. Het ABP heeft ook nog contact met de UWV opgenomen. Ik had een gedeeltelijke van 20u arbeidsongeschikt uitkering gehad naast werk. Daardoor kreeg ik van de UWV ook nog een bedrag uitgekeerd in 1x afkoop gedaan. Toen kreeg ik weer met de Toeslagen regels te maken. Met afkoop meer inkomen in dat ene jaar en moest toeslagen terug betalen. Gedeeltelijk. Toch kon ik en bijzondere komen formulier indienen na de definitieve schikking van ht. En kreeg weer gedeeltelijk terug wat ik terug had moeten betalen.

    Dat laatste heeft niets met waardeoverdracht te maken. Wel dat ik veel afkoop pensioentjes had en blij was met de waardeoverdracht van 3 werkgevers waardoor ik nu nog 355 naast mijn AOW krijg uitgekeerd. Alleen AOW voor alleenstaande is te weinig om je vaste lasten en boodschappen te doen. Een auto heb ik al heel lang niet meer. Met uitkering WGA en iets meer door werk, het meeste wordt ingehouden, 100 mocht ik zelf er van houden. Ik ben dus blij met waarde overdracht maar niet met de belastingdienst die afkoop mee rekent bij inkomen voor dat ene jaar. Ja ik was een flex werker en dat is nog steeds ellende. Vooral met het belasting bureau.

    Waardeoverdracht kan als je alleenstaand bent zeker zorgen voor een groter bedrag aan pensioen. Anders had ik nog meer afkoop pensioen gekregen. Van allerlei fondsen. Dit jaar hoop ik klaar te zijn met financiële tegenvallers. Ik ben nu 69j en wil uitrusten van al die moeilijke jaren. Vrgr Ineke Kroon