RegisterenInloggen

ABP verhaalt fout op burgers

“U ontvangt naast uw pensioen een aanvulling van ABP. Helaas hebben we geen goed nieuws voor u.” Zo begint de brief die ABP in februari 2019 stuurde naar – naar nu blijkt – 700 gepensioneerden. Er blijkt een fout te zijn gemaakt in de aanlevering van gegevens van SVB naar ABP. Door die fout heeft het ABP in een periode van bijna 5 jaar te veel pensioen uitgekeerd.

Het gaat om een aanvulling die het ABP geeft op de partnertoeslag die de SVB aan deze mensen heeft uitgekeerd. Waarom die fout slecht nieuws is, wordt tegen het einde van de brief duidelijk. Het ABP heeft besloten de fout te herstellen. Dat heeft 2 gevolgen: het pensioen gaat omlaag én het te veel betaalde wordt de komende jaren verrekend met het pensioen dat dan nog overblijft. De teruggevorderde bedragen lopen op tot 13.500 euro en vormen dikwijls een veelvoud van het pensioen op jaarbasis.

Als een bom ingeslagen

Dat deze brief is ingeslagen als een bom, merkten we de afgelopen weken in ons spreekuur. Wij werden gebeld door ABP-gepensioneerden die niet meer weten hoe ze het hebben. Een echtpaar dat de caravan zal moeten verkopen. Een man die meteen maar zijn automatische betalingen heeft stopgezet – hoe hij dat gaat oplossen, komt dan maar later. Terwijl onze bellers nog bezig zijn te overzien welke financiële gevolgen dit “geen goed nieuws” gaat hebben voor de komende jaren, komt het ABP met de maandelijkse pensioenuitbetaling. Wat blijkt: het pensioen is meteen verlaagd en de eerste verrekening is al ingezet. Een echtpaar meldt ons dat ze van de ene op de andere maand meer dan 80 procent van hun ABP-pensioen zijn kwijtgeraakt.

Afblijven, ABP

We hebben het al vaker gehad over een situatie waarin het pensioenfonds zegt te veel geld te hebben uitgekeerd. Er gelden dan 2 vuistregels: het pensioen aanpassen naar de toekomst toe mag. Maar wat al is uitgekeerd, daar moet het pensioenfonds van afblijven. Waarom? Mensen zijn afhankelijk van hun pensioen en baseren er hun financiële beslissingen op. Natuurlijk, als de fout is te wijten aan de gepensioneerde zelf of als die de fout had kunnen zien, dan moet er wél terugbetaald worden. Maar dat is hier niet het geval. De pensioenregeling waar het hier om gaat, is erg complex. En de fout zit in de slechte communicatie tussen SVB en ABP.

Bent u ook getroffen?

Natuurlijk zijn we, mét een groep getroffenen, meteen verhaal gaan halen in Heerlen, bij het ABP. Daar bleek dat het ABP in totaal 3 miljoen euro terugvordert op de groep van 700. Vooralsnog wil het ABP alles tot de laatste cent terug. We zullen zien wat daarvan terechtkomt. Wij laten niet los en zijn nu bezig de politiek te mobiliseren. Hoort u bij de 700 gedupeerden? Meld u bij ons!

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur. U kunt ook een bericht achterlaten op het forum.

(DOOR: Rogier de Haan, MAX ombudsman)

Geef een reactie