Registeren Inloggen

Dit moet u weten over de dreigende pensioenkortingen

Door de strenge rekenregels van de overheid lijken de pensioensfondsen er slecht voor te staan. Zo slecht dat volgend jaar pensioenkortingen dreigen. Zowel gepensioneerden als werkenden maken zich hierover grote zorgen. Waarom moeten fondsen korten en is er een betere oplossing?

Al twee keer gekort

Dick en Marianne Steenstra ontvangen naast AOW een bescheiden pensioen van pensioenfonds PME. Twee keer werd hun pensioen al gekort en jarenlang steeg hun aanvullend pensioen niet mee met de prijzen. Zoals hun huur of de oplopende zorgkosten voor mevrouw Steenstra. De auto laten ze staan en in de supermarkt zoeken ze vooral de aanbiedingen. Hun pensioenfonds staat er slecht voor. De familie Steenstra vreest een verder achteruitgang van hun inkomen.

Boze gepensioneerden

Gepensioneerden kunnen soms prima rondkomen, maar ze zijn ronduit boos op de in hun ogen onterechte kortingen. MAX Ombudsman Rogier de Haan legt uit waarom MAX zich aansluit bij het manifest Kom in actie voor uw pensioen. Pensioenfondsen maken decennialang rendementen die gemiddeld tussen de 6 en 7 procent liggen. Maar bij het berekenen van de dekkingsgraad moeten ze doen alsof ze amper 0,5 procent rendement halen. De ondertekenaars eisen dat een hogere rekenrente wordt toegepast waardoor de dekkingsgraden stijgen en dreigende pensioenkortingen van tafel gaan.

Waarom korten?

Maar waarom moeten pensioenfondsen eigenlijk korten? Het gaat slecht met de pensioenfondsen en voor miljoenen mensen hangt er een pensioenverlaging boven het hoofd. Bij meer dan de helft van de fondsen is de dekkingsgraad te laag.  Dat betekent dat ze niet voldoende in kas hebben om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen.

Historisch lage rekenrente

Pensioenen moeten van de overheid rekenen met een historisch lage rekenrente. Volgens MAX Ombudsman Rogier de Haan moeten pensioenfondsen zich daarom armer rekenen dan ze zijn. De meeste fondsen maken namelijk hoge rendementen en hebben veel in kas om toekomstige pensioenen uit te betalen. Pensioenfonds PMT heeft afgelopen jaar een rendement van 20% gemaakt. “Wij verdienen heel veel geld, maar door de regels zoals die gelden, kunnen we het niet bij de mensen brengen”, zegt Gerard Roest, bestuurder van Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Jongeren de sigaar

U kunt dus denken: omhoog met die rekenrente! Dat is iets waar veel pensioendeskundigen en prominente economen voor pleiten. Maar daar zijn andere experts het niet over eens, die zeggen namelijk dat als de rekenrente omhoog gaat, jongeren hiervan de dupe worden. Deze twee tegengestelde geluiden zorgen in het maatschappelijke debat voor veel discussie en onduidelijkheid.

Vergrijzing en langer leven

Er spelen ook een aantal andere factoren mee. Wereldwijd hebben we te maken met vergrijzing. Dat betekent voor de pensioenen dat er steeds minder mensen premie betalen voor een steeds grotere groep ouderen. Daarnaast speelt ook mee dat we langer leven dan op voorhand  is berekend. Eigenlijk hadden we in het verleden een hogere premie moeten betalen om aan onze huidige levensverwachting te voldoen.

Komen de kortingen er echt?

Aan de vergrijzing kan de politiek niet zoveel doen, maar aan de strenge rekenregels wel. De politiek bepaalt namelijk de spelregels waar de pensioenfondsen zich aan moeten houden. Op dit moment zijn allerlei belangenorganisaties in gesprek met minister Koolmees om de dreigende pensioenkortingen te voorkomen. Of fondsen de kortingen doorvoeren, maken de twee metaalfondsen PME en PMT aan het einde van 2019 bekend. Voor veel andere fondsen is dit volgend jaar pas duidelijk.

Wat wordt er bedoeld met rekenrente?

Pensioenfondsen moeten ver in de toekomst kijken om een inschatting te maken hoeveel geld zij later moeten uitkeren. Om zo min mogelijk risico te lopen, moeten de fondsen rekenen met een risicovrije rente. Die risicovrije rente bepaalt de overheid en De Nederlandse Bank. Hoe lager de rente is, hoe meer pensioenen in kas moeten hebben.

Welke andere oplossingen kunnen kortingen voorkomen?

Of fondsen gaan korten is nog niet helemaal zeker, maar voor veel fondsen ziet de situatie er niet goed uit. Er moet misschien wel een wonder gebeuren op de financiële markt als de politiek de spelregels niet verandert. Veel belangenorganisaties pleiten voor een andere rekenrente. Hierdoor staan fondsen er op papier beter voor en hoeven ze niet te korten. Maar er is ook een andere oplossing. Stel de kortingen uit tot het nieuwe pensioenakkoord ingaat.

Pensioenakkoord

Eerder dit jaar hebben de vakbonden en de politiek namelijk afspraken gemaakt voor een nieuw pensioenakkoord. Dit akkoord wordt nu verder uitgewerkt. Eén van de afspraken in dat akkoord heeft invloed op de dreigende kortingen. Als het goed gaat met de economie, zoals dat nu het geval is, zullen gepensioneerden er sneller geld bij krijgen. Als het slecht gaat met economie, zullen fondsen eerder korten.

Rust

Gerard Roest (Bestuurder PMT) geeft aan dat de pensioenfondsen gebaat zijn bij rust. “Wij denken dat de pensioenen in aanloop van het nieuwe stelsel niet verlaagd moeten worden.” Of minister Koolmees hierin meegaat is nog maar de vraag.

Geef een reactie

Reacties (14)

  De risicovrije rente wordt o.a. bepaald door de jo-jo effecten van de Financiële markten , een instelling waar de gewone burger geen ENKELE invloed op heeft !! Wij , de gepensioneerden als de werkende premiebetalers zijn daardoor al ruim 10 jaar te dupe ! Dit terwijl de financieele positie van de pensioenfondsen al jaren super goed zijn !!

  Een realistisch en eerlijke alternatief zou kunnen zijn om de individuele Pensioenfondsen af te rekenen op hun jaarlijkse behaalde rendement !! uiteraard na aftrek van allerlei kosten , toekomstige uitbetalingen o.a. [ toekomstige gepensioneerden ] c.q. reserve etc. etc. Waarbij het jaarlijkse netto bedrag jaarlijks aan de gepensioneerden evenredig wordt uitgekeerd!
  Ook hier moet er onafhankelijk toezicht zijn door een bepaalde óók onafhankelijke organisatie!!

  – tekst in Caps Lock verwijderd door de redactie –

  Hierbij wil ik reageren op wat er allemaal gebeurt met ons pensioen. Ik heb 44 jaar in de zorg gewerkt. Heb zelf samen met mijn werkgever premie betaald. Ik ben nu 10 jaar gepensioneerd en heb ik die 10 jaar slechts 1 keer er iets bij gekregen, maar minder dan 1 %.Mij is beloofd dat ik een gegarandeerd pensioen zou krijgen. Daar heb ik zelf voor betaald met mijn werkgever. Dan hoor je weer allerlei “deskundige” jongeren die denken dat zij het weten zeggen dat wij ouderen toch maar profiteurs zijn. Zij moeten eerst maar eens ook 44 jaar werken en premie betalen. Zij werken net mee in het arbeidsproces en denken dat zij de waarheid in pacht hebben.
  Verder zijn er heel veel deskundigen die weten dat ons pensioen niet gekort hoeft te worden als de politiek de rekenrente aanpast. er zit genoeg in kas. Ook hoor je allemaal foefjes die er gemaakt moeten worden om de negativelingen maar hun zin te geven en ons ouderen maar moeten gekort worden. En Draghi blijft maar euro”s drukken en tegen 0 % lenen aan de zuidelijke landen.
  Ik hoor de ouderenbond op TV zeggen dat zij de Nederlandse Staat aanklagen als de pensioenen gekort worden.
  Ik ben 40 jaar lid van FNV en ik heb de juridische dienst van de FNV opgedragen dat als mijn poensioen gekort gaat worden zij ook een procedure moeten starten. Iedereen blijft met zijn handen van mijn pensioen af.

   -tekst in Caps Lock verwijderd door de redactie-

   Ik vind het heel verschrikkelijk wat er nu hier in Nederland gereageerd wordt over ons zuurverdiende pensioen. Ik weet dat de meeste ouderen er ook zo over denken. Maar wie luistert er nog naar ouderen. Die hebben hun tijd toch gehad en hebben toch niets meer in de melk te brokkelen. Die moeten gewoon hun mond houden en braaf ja en amen zeggen.
   Ik hoop dat er toch nog iemand is die mij hierover een reactie geeft over de laatste 2 reactie.

  Door voortdurend meer en meer en nog meer groei te willen (op alle gebieden) zijn we in deze situatie te recht gekomen. Wij mensen (inclusief de politiek en vakbonden)zijn net rupsje nooit genoeg. In de natuur heeft alle groei een natuurlijke begrenzing. De pensioengeneratie van nu heeft hard gewerkt, gespaard en was met iets aan luxe tevreden. Studeren ging voor de meerderheid alleen met een terug te betalen beurs. Het kon echt. Het is een schande dat de ouderen, de kinderen, de mensen met psychische problemen deze schrokop molog moeten betalen en zelf te kort komen.

  De lage rekenrente is alleen nodig voor het Kabinet Rutte
  Deze hebben geld nodig voor hun veels te snel invoeren van klima en millieumaatregelen Hier is geld voor nodig op deze manier kunnen zij de pensioenfondsen verplichten staatsobligaties te kopen tegen 0 of minusrente waardoor het rendement omlaag gedrukt wordt Wij zijn een spaarpot voor het Kabinet Rutte Ik ben 81 jaar heel mijn leven hart gewerkt ik voel mij door de regering waar belogen en bedrogen

  ‘k heb van m’n 16e tot m’n 66e jaar, dus 50 jaar gewerkt, vanaf 2001 pensioen ontvangen; tot 2007 is het pensioen keurig geïndexeerd, daarna niet meer, maar wel 2 kortingen moeten incasseren. vanaf 2008 tot nu (2019) is m’n koopkracht met 20% verminderd, alles is in die tijd alleen maar duurder geworden, denk aan de verhoogde BTW op dagelijkse boodschappen. en dat alleen vanwege de REKEN-rente. waarom niet gewoon rekenen met het rendement-percentage dat de pensioenfondsen behalen waardoor ze daadwerkelijk zo verschrikkelijk veel geld hebben, waarover ze beschaamd zijn dat ze het niet mogen uitkeren. het is toch ons eigen spaargeld? de regering heeft al een keer 35 millioen van de pensioenfondsen afhandig gemaakt, laten ze eens stoppen met de werkenden te bestelen.

  Het schandalige is ook dat de regering al jaren aan verdeel en heers doet. Door maar te blijven zeggen, tegen beter weten in, dat bevriezen en korten goed is voor de toekomst. Als je reacties leest van jongeren, trappen die daarin. Zo van: de ouderen willen ons pensioen opmaken. Fondsen hebben genoeg vermogen voor 45 jaar of meer pensioen uitbetalen. En sinds wanneer is de gemiddelde leeftijd ver boven de 100?
  Er moet dus meer aandacht voor komen dat jongeren worden voorgelogen. Ouderen gaan kennelijk niet naar het Malieveld. En ook daar wordt misbruik van gemaakt.
  Het wordt eigenlijk wel tijd voor het langdurig plat leggen van Den Haag.

  hier ook een nabestaande pensioen van pme als ik nog meer moet inleveren tja dan word het voedselbank word hoogtijd dat het binnenhof ontruimt word te beginnen bij het torentje een regering kan je het niet meer noemen

  Ouderen laten het invoeren van pensioen-korting gebeuren.
  Als boeren en bouwbedrijven het oneens zijn met het beleid gaan ze demonstratief naar Den Haag en zetten zich door de verkeersoverlast op de snelwegen behoorlijk op de kaart en daar kunnen ze in Den Haag niet omheen en men gaat een rust-herstellende oplossing bedenken. Hoe kunnen we landelijk ouderen mobiliseren? Dat lijkt de enige succesvolle weg! En…. het moet snel!

  Mijn ABP pensioen is niet van de regering waar bemoeien zij zich dan mee.

  Het gaat bij de dreigende korting van de pensioenen fundamenteel om twee zaken: (1) Hoe bereken je de rekenrente? (2) Wat zijn de aannamen die je daarbij hebt ingevoerd en hoe verdedig je die? Openheid dus en geen beroep op ingewikkeldheid. Ook zou de uitnemingspraktijk uit de jaren ’80 nog eens goed onder de loep moeten worden genomen.
  Wanneer krijgen we voor de TV hierover een serieuze open discussie ? Een onafhankelijke academicus met ervaring over de pensioenen mag het dan opnemen tegen iemand die het standpunt van de regering verdedigt. Ik zie het nog niet gebeuren; de voorstanders van korting kijken wel uit! Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van overigens heel begrijpelijke onkunde, zowel bij mij als bij politici en journalisten.
  Dáár zit voor mij de pijn. Wij worden als gepensioneerden met een mythe het bos in gestuurd. Alsof het gaat over een mening, terwijl het moet gaan over controleerbare feiten.

  Eigenlijk is het toch van de gekke, 51 jaar werken, iedere maand pensioen betaald, en dan het geld van je afnemen….kom op, dit kan echt niet!!

  Is er al een (nieuwe ) actie- datum ? Lijkt me echt nodig dat deze groep van zicht laat horen, dit had eigenlijk jaren geleden al moeten gebeuren.. het is nu een stil zwijgende groep geworden..💪💪

  Het is een schande.
  Onze overheid heeft Dragi van de ECB de ruimte gegeven om de rente zo laag te stellen. Als men dan ook nog bij de berekeningen voor de pensioen-verplichtingen uitgaat van de huidige rentestand, dan is het niet vreemd dat men uitkomt op pensioenkortingen.
  Niemand kan de rente voor komende decennia voorspellen en het zou normaal geweest zijn als men de renteontwikkelingen van afgelopen decennia afzet op de toekomstige rente-ontwikkelingen. Doet men dat niet, dan zou de overheid daar compensatie voor moeten geven. Ook als compensatie van de greep uit de pensioenkas van jaren terug.