Registeren Inloggen

VIDEO: Gekort door de SVB want ik zie mijn ex te vaak

Gepensioneerde stellen die gescheiden leven, maar niet formeel gescheiden zijn, lopen kans de AOW-inspecteurs van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op hun dak te krijgen. Als exen met een alleenstaande-AOW te intensief met elkaar omgaan, worden zij gekort. Dat overkwam ook Magda Franken. Maar is het wel terecht?

Magda en Rien zijn geen fraudeurs

Magda van Hasselt-Franken (74) en haar man Rien hebben twee kinderen en kleinkinderen. In 2001 gaan ze uit elkaar. Haar man wil niet officieel, via de rechter, scheiden. En daarom komen ze tot een oplossing. Ze blijven formeel getrouwd, maar gaan apart wonen. Dat heet: duurzaam gescheiden. Ze hebben hun eigen huis en betalen ieders hun eigen lasten. Zodra beiden met pensioen gaan, ontvangen ze ieder een alleenstaande AOW, wat bij elkaar bijna 400 euro per persoon meer is dan een gehuwden AOW. Maar dan staat de SVB plots op de stoep.

Op jacht naar de boef

Zonder dat zij het weten zijn inspecteurs van de SVB een onderzoek naar hen gestart. Om te bekijken of ze echt gescheiden leven. Zo vraagt de SVB het waterverbruik van beiden op. Ook staat de SVB bij één van de twee onverwachts op de stoep met een vragenlijst. Onder andere met de vraag hoe vaak ze elkaar nog zien. Daarop volgt het oordeel: hun AOW wordt gekort, omdat zij onvoldoende gescheiden leven. Magda en Rien vinden de beslissing onbegrijpelijk en vechten hem aan. Want ze frauderen niet en wonen echt gescheiden. Toch krijgen ze van de SVB geen gelijk: ze blijken te veel naar elkaar om te kijken.

Rare werkwijze

MAX Ombudsman Rogier de Haan en Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB spreken over dit onderwerp. Magda van Hasselt blijkt niet de enige te zijn die gekort wordt. En in de regelgeving blijkt nergens te staan dat stellen die duurzaam gescheiden zijn elkaar niet meer mogen zien. Daarnaast plaatst Rogier vraagtekens bij het beleid en de werkwijze van de SVB. Hij neemt contact op met de instantie en vraagt om uitleg. De SVB slaat de uitnodiging af om in de uitzending van Meldpunt tekst en uitleg te geven. En stelt zich niet te herkennen in het verhaal.

Reactie SVB

 “De suggestie dat mensen onder druk van de SVB gaan scheiden, klopt niet.” zegt een woordvoerder per e-mail. “Juist gaan wij heel zorgvuldig om met deze onderzoeken, zoals met alle onderzoeken die wij uitvoeren.” De instantie zegt dat een van de belangrijkste doelstelling is om te zorgen dat mensen altijd krijgen waar ze recht op hebben. Maar dat fraude voorkomen moet worden. De SVB gaat naar aanleiding van de uitzending kijken of de voorlichting aan de klanten voldoende duidelijk is. Klanten die vinden dat zij onterecht een gehuwden AOW ontvangen, kunnen zich melden bij de SVB. “Een leefsituatie is immers geen statisch gegeven en kan veranderen in de loop van de tijd.“ aldus de woordvoerder.

Ook gekort?

Komt u er met de SVB niet uit? Bent u ook duurzaam gescheiden of gescheiden van tafel en bed en vindt u dat u onterecht een gehuwden-AOW ontvangt? Neem dan contact op met de MAX Ombudsman. Op werkdagen kunt u van 10.00 tot 12.00 uur bellen met het nummer 035-6775511.

Geef een reactie

Reacties (7)

  Mijn ondertussen ex en ik heb zijn precies hetzelfde overkomen.
  Het verhaal zou ons verhaal kunnen zijn.
  Wij hebben na maanden gekort te zijn en veel advocaatkosten , besloten om toch te scheiden.
  De SVB is een stug bolwerk, wat vind dat ze altijd gelijk hebben.

  Dit is fraude waarom een man of vrouw die aow krijgt met partner onder de 65 maar 820 euro

  Ik heb een soortgelijke ervaring. Ben in 2009 naar Frankrijk geëmigreerd, mijn echtgenote is in haar eigen woning in NL blijven wonen. We gaan als vrienden met elkaar om doch voeren ieder een eigen huishouding. Tot 2017 ontving ik een ongehuwdenuitkering, na bezoek in Frankrijk van 2 rechercheurs werd deze aangepast naar een gehuwden uitkering. Bezwaar gemaakt en zaak laten voorkomen bij Rechtbank A.dam. Resultaat: SVB heeft gelijk. Je moet elkaar mijden als de pest of simpelweg scheiden. Dan kun je de vriendschapsrelatie zonder beperking voortzetten zolang je een eigen woning hebt. Dan is immers de Twee Woningenregeling voor LAT relaties, ingesteld door staatssecretaris Klijnsma, van kracht. Toen die werd ingevoerd behoefden de rechercheur niet meer op tandenborstelbezoek te komen bij mensen met een LAT-relatie. En dus werd een nieuwe groep gezocht om te korten. De Duurzaam Gescheiden Wonenden. Dit is zelfs een speciale actie geworden voor het SVB. Onderzoek in het verleden werd als onvoldoende bestempeld. Toezeggingen werden ingetrokken.
  En in relatie tot de Twee Woningenregeling ongelijke behandeling van apart wonenden in een LAT-relatie met en zonder boterbriefje

  Na een officiële scheiding is de Twee Woningen regeling voor LAT relaties van toepassing.
  Dan hoef je elkaar niet meer te mijden als de pest. Wel aparte woningen doch regelmatig in het huis van de ander verblijven, bijdragen aan de kosten en zelfs samen op vakantie is dan ineens geen probleem.

  Vorige week besteedde u aandacht aan dit onderwerp, maar helaas met als voorbeelden m.i. weinig voorkomende situaties. Ben meer benieuwd hoe SVB omgaat met alleenstaande AOW-ers die een LAT-relatie hebben en b.v. regelmatig weekend samen zijn, maar wel ieder eigen (huur)-woning hebben., samen op vakantie gaan. Wordt dat gezien als samenwonen?

  En nog opmerking over wijze van controle bij dit soort zaken:
  Sociale recherches, ook bij b.v. vermoeden bijstandsfraude, werken al jaren op de wijze zoals in voorbeelden werden genoemd: controle water-en energieverbruik, controle kentekens auto’s bij woningen (blijft iemand overnachten), controle kassabon (doet men inkopen op gezamenlijke rekening).

  Hello

  Mijn man die me 2 jaar geleden verliet, kwam bij me terug na wat spirituele reiniging en… hij veranderde! hij houdt weer van me, zoals de eerste dag! Dank aan deze geweldige man Dr. Robinson, ik ben blij voor wat je voor mij hebt gedaan…

  het is niet te geloven! ..

  […] E-mail robin sonbu ckler11 @gm ail. c om………………