RegisterenInloggen

VIDEO: Gekort door de SVB want ik zie mijn ex te vaak

Gepensioneerde stellen die gescheiden leven, maar niet formeel gescheiden zijn, lopen kans de AOW-inspecteurs van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op hun dak te krijgen. Als exen met een alleenstaande-AOW te intensief met elkaar omgaan, worden zij gekort. Dat overkwam ook Magda Franken. Maar is het wel terecht?

Magda en Rien zijn geen fraudeurs

Magda van Hasselt-Franken (74) en haar man Rien hebben twee kinderen en kleinkinderen. In 2001 gaan ze uit elkaar. Haar man wil niet officieel, via de rechter, scheiden. En daarom komen ze tot een oplossing. Ze blijven formeel getrouwd, maar gaan apart wonen. Dat heet: duurzaam gescheiden. Ze hebben hun eigen huis en betalen ieders hun eigen lasten. Zodra beiden met pensioen gaan, ontvangen ze ieder een alleenstaande AOW, wat bij elkaar bijna 400 euro per persoon meer is dan een gehuwden AOW. Maar dan staat de SVB plots op de stoep.

Op jacht naar de boef

Zonder dat zij het weten zijn inspecteurs van de SVB een onderzoek naar hen gestart. Om te bekijken of ze echt gescheiden leven. Zo vraagt de SVB het waterverbruik van beiden op. Ook staat de SVB bij één van de twee onverwachts op de stoep met een vragenlijst. Onder andere met de vraag hoe vaak ze elkaar nog zien. Daarop volgt het oordeel: hun AOW wordt gekort, omdat zij onvoldoende gescheiden leven. Magda en Rien vinden de beslissing onbegrijpelijk en vechten hem aan. Want ze frauderen niet en wonen echt gescheiden. Toch krijgen ze van de SVB geen gelijk: ze blijken te veel naar elkaar om te kijken.

Rare werkwijze

MAX Ombudsman Rogier de Haan en Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB spreken over dit onderwerp. Magda van Hasselt blijkt niet de enige te zijn die gekort wordt. En in de regelgeving blijkt nergens te staan dat stellen die duurzaam gescheiden zijn elkaar niet meer mogen zien. Daarnaast plaatst Rogier vraagtekens bij het beleid en de werkwijze van de SVB. Hij neemt contact op met de instantie en vraagt om uitleg. De SVB slaat de uitnodiging af om in de uitzending van Meldpunt tekst en uitleg te geven. En stelt zich niet te herkennen in het verhaal.

Reactie SVB

 “De suggestie dat mensen onder druk van de SVB gaan scheiden, klopt niet.” zegt een woordvoerder per e-mail. “Juist gaan wij heel zorgvuldig om met deze onderzoeken, zoals met alle onderzoeken die wij uitvoeren.” De instantie zegt dat een van de belangrijkste doelstelling is om te zorgen dat mensen altijd krijgen waar ze recht op hebben. Maar dat fraude voorkomen moet worden. De SVB gaat naar aanleiding van de uitzending kijken of de voorlichting aan de klanten voldoende duidelijk is. Klanten die vinden dat zij onterecht een gehuwden AOW ontvangen, kunnen zich melden bij de SVB. “Een leefsituatie is immers geen statisch gegeven en kan veranderen in de loop van de tijd.“ aldus de woordvoerder.

Ook gekort?

Komt u er met de SVB niet uit? Bent u ook duurzaam gescheiden of gescheiden van tafel en bed en vindt u dat u onterecht een gehuwden-AOW ontvangt? Neem dan contact op met de MAX Ombudsman. Op werkdagen kunt u van 10.00 tot 12.00 uur bellen met het nummer 035-6775511.

Geef een antwoord

Reacties (10)

 1. Mijn ondertussen ex en ik heb zijn precies hetzelfde overkomen.
  Het verhaal zou ons verhaal kunnen zijn.
  Wij hebben na maanden gekort te zijn en veel advocaatkosten , besloten om toch te scheiden.
  De SVB is een stug bolwerk, wat vind dat ze altijd gelijk hebben.

  1. Het betreft niet alleen de SVB maar bij de bijstand gaan ze net zo te werk.
   Ze geven je zo min mogelijk info omtrent de regeltjes en proberen je dan ergens op te pakken dat je niet weet of kunt weten en dan word je gekort.

  2. Ik vraag mij af, nu u gescheiden bent, of u dan wel samen dingen mag ondernemen zonder gekort te worden op uw uitkering.

 2. Dit is fraude waarom een man of vrouw die aow krijgt met partner onder de 65 maar 820 euro

  1. Als u stelt dat dit fraude is vraag ik mij af of u soms rechter bent. Hoe kunt u zo een houding aannemen, is dit uit eigen frustratie soms?

 3. Als de rechter stelt of scheiden of niet meer samen op de koffie dan vraag ik mij af wat de stelling van de rechter is als men wel officieel gescheiden is en dan samen op de koffie gaat. Is dit dan ook al verboden? Mag je als gescheiden man of vrouw niet meer zelf kiezen met wie je op de koffie gaat, bepaalt de SVB dat of de rechter?

  Ik heb zelf bij de SVB nog niet zo lang geleden voor een vriendin een aantal vragen gesteld, waaronder aan welke regels ze moet voldoen om voor een alleenstaande uitkering in aanmerking te komen of te blijven. Je krijgt geen info van de SVB hierop, zodat je jouw situatie niet kunt aanpassen omdat je de regels niet kent en dan komen ze opeens met allerlei gegevens en dat je niet voldoet aan het reglement voor alleenstaande aow en word je gekort. Ze willen juist dat je de regels niet kent want dat is goedkoper voor hen.

  Bijstand gaat m.i. net zo te werk. Een kennis vroeg wat hij nu wel of niet mag. Dan krijgt hij alleen de algemene regeltjes te horen maar als hij vervolgens 4 x per week met iemand naar de bieb gaat en daar kop koffie neemt en die persoon eet 1 x per week een hapje bij hem thuis dan krijgt hij te horen dat hij een relatie heeft en wordt gekort op de bijstand.

  1. Na een officiële scheiding is de Twee Woningen regeling voor LAT relaties van toepassing.
   Dan hoef je elkaar niet meer te mijden als de pest. Wel aparte woningen doch regelmatig in het huis van de ander verblijven, bijdragen aan de kosten en zelfs samen op vakantie is dan ineens geen probleem.

 4. Het is zo laag bij de grond dat de SVB niet wil reageren in de uitzending. Hieruit blijkt dat ze niet willen dat wij de regeltjes kennen, want nu kunnen ze een vuist maken maar als wij de regeltjes kennen en die handhaven dan valt er voor hen niets meer te korten als je je daaraan houdt.
  Het is gewoon de bedoeling m.i. van het SVB dat wij de exacte regeltjes nooit krijgen of weten.

 5. Ik heb een soortgelijke ervaring. Ben in 2009 naar Frankrijk geëmigreerd, mijn echtgenote is in haar eigen woning in NL blijven wonen. We gaan als vrienden met elkaar om doch voeren ieder een eigen huishouding. Tot 2017 ontving ik een ongehuwdenuitkering, na bezoek in Frankrijk van 2 rechercheurs werd deze aangepast naar een gehuwden uitkering. Bezwaar gemaakt en zaak laten voorkomen bij Rechtbank A.dam. Resultaat: SVB heeft gelijk. Je moet elkaar mijden als de pest of simpelweg scheiden. Dan kun je de vriendschapsrelatie zonder beperking voortzetten zolang je een eigen woning hebt. Dan is immers de Twee Woningenregeling voor LAT relaties, ingesteld door staatssecretaris Klijnsma, van kracht. Toen die werd ingevoerd behoefden de rechercheur niet meer op tandenborstelbezoek te komen bij mensen met een LAT-relatie. En dus werd een nieuwe groep gezocht om te korten. De Duurzaam Gescheiden Wonenden. Dit is zelfs een speciale actie geworden voor het SVB. Onderzoek in het verleden werd als onvoldoende bestempeld. Toezeggingen werden ingetrokken.
  En in relatie tot de Twee Woningenregeling ongelijke behandeling van apart wonenden in een LAT-relatie met en zonder boterbriefje

 6. Vorige week besteedde u aandacht aan dit onderwerp, maar helaas met als voorbeelden m.i. weinig voorkomende situaties. Ben meer benieuwd hoe SVB omgaat met alleenstaande AOW-ers die een LAT-relatie hebben en b.v. regelmatig weekend samen zijn, maar wel ieder eigen (huur)-woning hebben., samen op vakantie gaan. Wordt dat gezien als samenwonen?

  En nog opmerking over wijze van controle bij dit soort zaken:
  Sociale recherches, ook bij b.v. vermoeden bijstandsfraude, werken al jaren op de wijze zoals in voorbeelden werden genoemd: controle water-en energieverbruik, controle kentekens auto’s bij woningen (blijft iemand overnachten), controle kassabon (doet men inkopen op gezamenlijke rekening).