Registeren Inloggen

Seniorencoalitie biedt petitie aan over koopkrachtig pensioen

Er ligt een belangrijk wetsvoorstel over de toekomst van het pensioenstelsel klaar voor behandeling. Nu het nog kan, vraagt de Seniorencoalitie dringend om een aanpassing. Daartoe hebben de ouderenorganisaties een petitie met 61.792 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer.

Actief overleg

De Seniorencoalitie heeft actief het overleg gezocht: met de minister, sociale partners en de jongerenorganisaties. John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden vindt dat het overleg resultaat heeft gehad, maar helaas nog onvoldoende.

Samen met de bestuurders van ANBO, KBO-PCOB en NOOM was hij naar Den Haag gekomen. Dat gebeurde uit naam van een achterban van een half miljoen mensen en de ondertekenaars van de petitie.

Doe het in één keer goed

Het kabinet belooft een koopkrachtig pensioen voor iedereen. Maar volgens de ouderenorganisaties kan die belofte niet worden waargemaakt met het wetsvoorstel zoals dat nu ligt bij de Tweede Kamer. KBO-PCOB-directeur Ingrid Rep zegt dat de Seniorencoalitie niet per se tegen de Wet Toekomst Pensioenen is. Maar de ouderenorganisaties vinden dat dit wel in één keer goed moet gebeuren.

Geef een echte stem aan gepensioneerden

Met de petitie vraagt de Seniorencoalitie om aanpassingen van het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel. De belangrijkste eisen zijn: blijvende indexatie, een eerlijke verdeling van de pensioenpot en een echte stem van gepensioneerden in het hele proces. De aanvullende pensioenen zijn al meer dan 12 jaar niet geïndexeerd. En in combinatie met de huidige inflatie betekent dit een enorme aanslag op de koopkracht van senioren.

Nog geen betrouwbare berekeningen

Op 12 september 2022 debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel. Maar er liggen nog geen betrouwbare berekeningen over de gevolgen van het nieuwe stelsel voor gepensioneerden. ANBO-directeur Anneke Sipkens stelt dat zowel de Tweede Kamer als de minister geen idee hebben hoe de berekeningen van het nieuwe pensioen gaan uitpakken.

Pleidooi voor een helder verhaal

Het nieuwe stelsel moet begrijpelijker worden dan het huidige. Maar de ouderenorganisaties zien dat nog niet voor zich. Lucía Lameiro Garcia, coördinator bij NOOM, pleit voor een heel helder verhaal. Anders weet ze niet hoe ze straks aan haar achterban moet uitleggen hoe het pensioen eruit gaat zien.

Bron: KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM

Geef een reactie