Registeren Inloggen

Leeftijdskorting op nabestaandenpensioen? Daar valt vaak wat aan te doen

Het blijkt een hardnekkig fenomeen: korting op het nabestaandenpensioen vanwege een groot leeftijdsverschil tussen de partners. Meldpunt pakt een oud dossier opnieuw op.

Hardnekkig terugkerend probleem van onterechte korting op nabestaandenpensioen

In april 2023 laat MAX Ombudsman Rogier de Haan in Meldpunt zien dat een groot leeftijdsverschil tussen partners nadelige gevolgen kan hebben voor het nabestaandenpensioen. Het pensioenfonds van Philips kort de weduwe van een Philips-gepensioneerde op haar nabestaandenpensioen, omdat zij 18 jaar jonger is dan haar overleden man. Het pensioenfonds heeft deze korting enkele jaren daarvoor al afgeschaft, na vragen hierover van de MAX Ombudsman. Maar de weduwe in kwestie blijkt over het hoofd gezien. Na de hernieuwde aandacht hiervoor, krijgt zij alsnog een volledig nabestaandenpensioen. Plus een nabetaling van alle kortingen uit het verleden.

Het probleem blijkt helaas hardnekkig te zijn. Want na de uitzending zijn het meerdere weduwen die zich aanmelden in het spreekuur van MAX Ombudsman. Marjan van der Heijden is één van hen. Zij is sinds 2010 weduwe. Sindsdien ontvangt ze een nabestaandenpensioen van Pensioenfonds DHL. Maar omdat ze 17 jaar jonger is dan haar man, past het pensioenfonds een korting van maar liefst 17,5 procent toe op haar pensioen.

Hoge Raad: leeftijdskorting is in strijd met de wet, tenzij…

In de vorige eeuw is het gebruikelijk dat veel pensioenfondsen deze leeftijdskorting toepassen. Hier zit een duidelijke logica achter: hoe groter het leeftijdsverschil is, hoe langer de jongere partner gemiddeld genomen nabestaandenpensioen zal ontvangen. Deze jongere partners zijn daarmee door de bank genomen duurder voor het pensioenfonds. Alle andere pensioendeelnemers betalen daaraan mee. Zie daar de reden voor de korting. Veelal gaat in die andere tijden deze korting in vanaf een leeftijdsverschil van 10 jaar. En vaak bedraagt de korting dan 2,5 procent voor elk extra jaar leeftijdsverschil.

Hoe logisch deze korting er op papier ook uitziet: in de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen vrouwen hiervan de dupe zijn. Ook dat is logisch, als je erover nadenkt; van alle gehuwde stellen met een groot leeftijdsverschil is in 9 van de 10 gevallen de vrouw nu eenmaal de jongere van de twee. Dat zijn harde statistische gegevens. Dus hoewel in theorie ook de jonge weduwnaar gekort kan worden, is het in de praktijk meestal zo dat alleen de jonge weduwe met deze korting te maken krijgt. Indirecte discriminatie, heeft de Hoge Raad hierover geoordeeld. In principe is leeftijdskorting daarom al sinds 1990 verboden.

Toch is de korting niet altíjd verboden. Er zijn 2 uitzonderingen op de regel. Ten eerste mag het pensioenfonds proberen te bewijzen dat de korting in hun geval evenredig is verdeeld over weduwen én weduwnaars. En dus niet discrimineert. Of ten tweede: dat het fonds de korting wel móet toepassen, omdat anders de pensioenpremie voor alle andere deelnemers buitensporig hoog wordt. Levert het fonds dat bewijs niet, dan moet het de korting schrappen.

Meeste pensioenfondsen hebben leeftijdskortingen al eerder geschrapt

Voor veel pensioenfondsen is dit het sein om deze leeftijdskortingen op nabestaandenpensioen af te schaffen. Een aantal gaat er nog een tijd mee door, maar na klachten hierover vanuit MAX Ombudsman schaffen onder meer de pensioenfondsen van Philips, DSM en Unilever de korting alsnog af.

Ingewikkeld administratief proces

Terug nu naar mevrouw Van der Heijden en haar melding. Als haar man net is overleden, in 2010, vraagt ze pensioenfonds DHL al de leeftijdskorting af te schaffen. Daar wil dat fonds op dat moment niets van weten: het is nu eenmaal een gebruikelijke regeling. Als ze in 2023 de bewuste uitzending van Meldpunt ziet, belt ze naar het spreekuur van MAX Ombudsman. Daar krijgt ze de nodige informatie waarmee ze de korting opnieuw aankaart bij het pensioenfonds.

Deze keer heeft ze wél beet. Het pensioenfonds besluit de korting per 2024 volledig af te schaffen. Voor mevrouw Van der Heijden, en voor alle anderen die met deze leeftijdskorting te maken hebben. Naar eigen zeggen doet het fonds dit niet omdat de regeling verboden is, maar omdat het administratief eigenlijk te ingewikkeld is. Hoe dat ook zij: vanaf dit jaar heeft mevrouw van der Heijden maandelijks zo’n 60 euro meer pensioen. Een mooi resultaat. Maar de vraag die blijft staan is: had mevrouw Van der Heijden in alle voorgaande jaren dan wel gekort mogen worden? Of moet het pensioenfonds al het in het verleden gekorte pensioen alsnog nabetalen?

Recht op compensatie onterechte korting met terugwerkende kracht

In de uitzending van Meldpunt van 9 februari 2024 gaat MAX Ombudsman Rogier de Haan hierop in. Hij heeft het Pensioenfonds DHL gevraagd om met bewijs te komen, waaruit blijkt dat de regeling in hun geval niet discriminerend uitpakt voor vrouwen. Of bewijs anders dat het niet toepassen van de korting te duur zou worden. Het fonds gaat hier niet op in. Het levert geen enkel bewijs, maar wil de korting ook niet met terugwerkende kracht afschaffen. Volgens Rogier de Haan handelt het pensioenfonds hiermee in strijd met de wet. Hij raadt mevrouw Van der Heijden aan een klachtprocedure te starten. Rogier zal haar daarbij ondersteunen.

Wordt u ook onterecht gekort op nabestaandenpensioen?

Er zijn nog altijd pensioenfondsen die de leeftijdskorting op nabestaandenpensioen toepassen. Heeft u er ook mee te maken, dan kunt u zich als MAX-lid melden in het telefonische spreekuur van MAX Ombudsman. Want die korting is niet altijd terecht. En vaak kan er wat aan gedaan worden. Het spreekuur helpt u op weg om dit aan te kaarten bij het pensioenfonds. Het verleden heeft bewezen dat succes niet is uitgesloten.

Vermoedt u dat u ook onterecht gekort wordt op uw nabestaandenpensioen vanwege een groot leeftijdsverschil? Bel dan naar het spreekuur van MAX Ombudsman. Deze is van maandag tot en met vrijdag van 10.00-12.00 uur bereikbaar op 035 – 6775511. Zij beschikken over uitgebreide informatie over deze kortingsregeling, en helpen u verder op weg.

Wie zijn of haar nabestaandenpensioen nog moet regelen, doet er goed aan dit artikel te lezen.

(Foto: MAX)

Groot leeftijdsverschil leidt onterecht tot korting op nabestaandenpensioen

Geef een reactie