Registeren Inloggen

Waarom stopt verevend pensioen als ex overlijdt?

Marijke Kerkhof was in de veronderstelling dat bij de echtscheiding het pensioenfonds een bedrag voor haar reserveert als ouderdomspensioen. Maar nu haar ex overleden is, blijkt zij nergens recht op te hebben. Kan dat zomaar?

Antwoord: ja

Het antwoord op de vraag is: ja. Bij een echtscheiding wordt een pensioen normaal gesproken verdeeld. Meestal wordt gekozen voor verevening van het pensioen. Dat betekent dat de helft van het opgebouwde pensioen naar de ex gaat, zodra en zolang de gepensioneerde zelf ouderdomspensioen ontvangt. Als de gepensioneerde niet meer leeft, krijgt de ex dus ook geen ouderdomspensioen meer.

Er is een oplossing

Hier is wel een oplossing voor, namelijk als bij de echtscheiding wordt gekozen voor conversie van het pensioen, in plaats van verevening. Het pensioen wordt dan in tweeën geknipt. Beide exen ontvangen dan de helft van het pensioen zolang ze zelf leven. Bij echtscheidingen kiezen mensen naar schatting in 1 à 2 procent van de gevallen voor conversie. Dit percentage is zo laag, omdat niet iedereen weet dat conversie mogelijk is, ook advocaten weten dit niet altijd.

Regels gaan veranderen

De regering is van plan om de wet op dit punt te veranderen. Het pensioen wordt dan standaard in tweeën geknipt, zodat elke ex zijn eigen pensioenpotje heeft. Deze wet zal echter alleen van toepassing zijn op toekomstige echtscheidingen. Voor iedereen die al gescheiden is, is het verstandig om na te gaan wat ook alweer de pensioenafspraken waren, om nare financiële verrassingen te voor te zijn.

Geef een reactie