Registeren Inloggen

Aantal mensen met pgb verschilt sterk per gemeente

Van amper afnemers in Noord-Holland tot behoorlijke aantallen in Groningen: de verschillen rondom het persoonsgebonden budget (pgb)-gebruik in Nederland zijn enorm. Dat blijkt uit een analyse van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen.

Grote verschillen

Zuster Jansen raadpleegt voor het onderzoek cijfers die verzamelt zijn voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hieruit blijkt dat lang niet overal in Nederland evenveel gebruik wordt gemaakt van het persoonsgebonden budget, een vanuit de gemeente beschikbaar gesteld geldbedrag waarmee zorgbehoevenden. Zo wordt er in het Groningse Oldambt door 2,76 procent van de bevolking gebruik gemaakt van deze gemeentelijke voorziening, terwijl dat percentage in de gemeente Blaricum (Noord-Holland) op nog geen 0,50 procent ligt. Sowieso is het aantal mensen met een pgb in Noord-Holland vrij laag, net als in de andere provincies die aan de westkust liggen. Hoe oostelijker en noordelijker, hoe meer mensen en pgb hebben.

Waar komen de verschillen vandaan?

Hoe het komt dat de percentages zo uiteenlopen, is niet onderzocht door Zuster Jansen. Toch zijn er wel vermoedens. Zo zouden gemeenten zelf de grote veroorzakers zijn van veel of weinig pgb-gebruikers in hun gebied. Gemeenten mogen immers bepalen aan wie zij een pgb toekennen, waardoor het in sommige gebieden makkelijker gaat dan ergers anders. Daarnaast zijn er ook gevallen bekend van mensen die zelfs tegengewerkt worden door de gemeente. Zij worden bijvoorbeeld van het kastje naar de muur gestuurd met vragen.

Pgb-fraude

Daarnaast is het ook goed mogelijk dat de negatieve berichtgeving over de pgb gemeenten huiverig maakt. In 2018 komt aan het licht dat er criminele organisaties actief zijn die zich voordoen als zorginkoper voor mensen met een pgb. In werkelijkheid gebruiken zij het ontvangen geld om zichzelf te verrijken en staan de pgb-ontvangers met lege handen. Gemeenten door het hele land zijn aan het nadenken hoe zij dit soort praktijken kunnen tegengaan. In Enschede en Almelo hebben ze er al iets op bedacht: zorg aanbieden in natura. Dat wil zeggen dat zij geen pgb’s meer verstrekken, maar (potentiële) ontvangers een zorgpakket aanbieden bij een door de gemeente geselecteerde partij.

(Bron: Archief, Zuster Jansen, CBS, RTL Nieuws)

Geef een reactie