Registeren Inloggen

Riet moet bijna 800 euro betalen voor naamswijziging bankrekening

Als van een getrouwd stel met een gezamenlijke bankrekening één van twee overlijdt, kan de nabestaande niet zomaar de bankrekening op eigen naam zetten. De ING-bank eist hiervoor een opgestelde verklaring van erfrecht. En dat kost honderden euro’s. Mag ING zo’n verklaring eisen?

Verklaring van erfrecht

Bij Meldpunt en MAX Ombudsman komen de afgelopen maanden meerdere klachten over de werkwijze van ING binnen. Ook van Riet van Wissen. Vorig jaar overleed haar man met wie zij een en/of rekening heeft. Mevrouw wil de rekening graag op haar eigen naam, maar ING eist een verklaring van erfrecht van de notaris. In deze notariële akte staat onder andere dat er een testament is, wie de erfgenamen zijn, voor welke delen en of de erfgenamen de nalatenschap aanvaard hebben. Een kostbaar document, want de notaris van mevrouw Van Wissen vraagt er maar liefst 750 euro voor.

De erven van

Mevrouw Van Wissen vindt 750 euro een buitensporig bedrag en gaat niet akkoord. De ING vindt dat geen probleem, maar verandert wel de naam van de rekening. De naam van haar man wordt verwijderd en in plaats daarvan komt er ‘de erven van’ te staan. Ook blijft meneer zijn betaalpas houden, ondanks dat hij overleden is. Kosten daarvoor: 1,10 euro per maand. Mevrouw vindt het belachelijk en vraagt hulp aan MAX Ombudsman Rogier de Haan.

Oorsprong regeling

Volgens Rogier ligt de oorsprong van de regeling bij een afspraak van de Nederlandse Vereniging van Banken. “In 2011 is afgesproken dat in sommige situaties geen verklaring van erfrecht nodig is. Namelijk als er geen testament is, er een langstlevende partner is én het saldo op de bankrekening niet hoger is dan 100.000 euro.” Maar als er een klein saldo is én een testament dan is er een verklaring van erfrecht nodig.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft daar een formulier voor opgesteld. Maar volgens Rogier hoeft het in het geval van partners niet zo moeilijk te zijn. “Het gaat hier alleen om het veranderen van een naam. Niets meer en niets minder.”

ING wijkt niet

Een woordvoerder van ING laat weten dat een verklaring van erfrecht toch echt nodig is. “Een testament is vaak een lastig en complex document die op de juiste manier geïnterpreteerd moet worden. Omdat een testament zo’n persoonlijk document is en de bank geen medewerkers in huis heeft die bevoegd en opgeleid zijn om een testament te interpreteren vragen wij in deze situaties bijvoorbeeld om een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele.”

Daarnaast beroept de bank zich op hun zorgplicht. “In het kader van onze zorgplicht moeten wij zorgvuldig met iemands betaalrekening omgaan en bij overlijden met diens nalatenschap. Helaas kan er ook sprake zijn van onenigheid tussen erfgenamen en van misbruik bij de afwikkeling van de nalatenschap”, laat de woordvoerder ons weten. Voor mevrouw van Wissen kan ING dan ook niets betekenen.

Werkwijze overige banken

Iedere bank heeft zijn eigen voorwaarden en regels. Vaak wordt er ook gekeken naar het bedrag dat er op de bankrekening van de overledene staat. Alleen ING vraagt steevast om een dure verklaring van erfrecht. Rogier de Haan heeft wel een oplossing: “Je kunt altijd overstappen naar een andere bank, maar dat vergt wel wat werk. Want ook alle automatische incasso’s moet je dan omzetten. Maar dan staat de rekening wel op je eigen naam.”

 

Geef een reactie

Reacties (7)

  Mijn moeder loopt tegen hetzelfde probleem aan. Ze heeft zelfs een kopie van het testament meegestuurd. Het betreft een eenvoudig testament, waarbij de langstlevende enig erfgenaam is. Ik snap het probleem dus niet zo goed. Wij vinden de vergoeding iedere maand gewoon diefstal. Waarom betalen voor iemand die er niet meer is en het pasje niet meer van bestaat. Ik hoop dat de ING zijn menselijke kant laat zien en niet alleen maar denkt aan hun eigen administratie.

  Dan meet de ING met twee maten. Bij een vriendin was het mogelijk na het overlijden van haar man de en/of rekening alleen op haar naam te zetten zonder verklaring van erfrecht. Er was wel een testament.

   Ook ik ben hetzelfde behandeld ook overlijdensverklaring en uittreksel testament gestuurd door de notaris maar de ing is niet voor rede vatbaar
   Ook ik wil geen € 750,00 betalen en betaal nog steeds €1.10 voor
   dubbele naam.
   A.M.Nuijten van Putten

  Bij de ABNA was dit echt geen probleem ze hebben de naam gewoon veranderd. Dinie

  Mij is het zelfde overkomen bij de ing in 2008. Ik had 2 e/o rekeningen 1 van me zelf en 1 van mij overleden vrouw. Enige jaren terug werd de oranje rekening geïnstrueerd en wilde de zaak omzetten. Weer het gezeur aanvankelijk over verklaring van erfrecht. Nu gebeld met ing nabestaanden in Leeuwarden. Nu lukte het wel met mijn e/o rekening. Had o.a. ook te maken dat we vele jaren verder zijn. De andere niet hoewel ik de enige ben die die rekening voed . Wel heb ik het bankpasje daarvan kunnen laten vervallen . Daar geen onkosten aan, eveneens als de toeslag voor de tweede gebruiker want die is er niet
  Het beleid in deze door ing is ondoorgrondelijk en de aanhouders zijn de winnaars.

  Vandaag gebeld met ABNAMRO.
  Zij vragen een kopie van ons testament of een dure verklaring van erfrecht.
  Op de site van Notarissite staat dat dit alleen nodig is bij een saldo hoger dan 100.000 euro.
  Bij steeds meer doorvragen bij de medewerkers van de bank, liepen zij vast in het geven van hun antwoord. Het enige wat ze konden zeggen was ‘dat is onze regel’.
  Op mijn vraag of zij mensen in dienst hebben zoals een kandidaat notaris die een testament kan lezen en of zij boven de wet staan t.a.v. van de wet VAG, konden ze geen antwoord geven.
  Ik ga niet zomaar overstag om een kopie van ons testament te geven of een dure verklaring van erfrecht te laten maken.
  Wat kan meldpunt nog doen hierin? Heeft er iemand een advies, c.q. ervaring van kortgeleden?

  Goede avond,

  Ik en mijn vrouw hebben een bankrekening bij ING België omdat onze nationaliteit Belg is.
  Is bij overlijden dit ook zo ingewikkeld om de naam te veranderen na een overlijden ?

  Met vriendelijke groeten,

  Firmino