Registeren Inloggen

Rechter legt ‘koppelverkoop’ ANWB bij hulp door Wegenwacht aan banden

Pech op de weg? Dan kunt u sinds 1946 al de hulp van de ANWB Wegenwacht inschakelen. Ook wie geen lid is, krijgt deze hulpverlening. Maar in de praktijk moet een automobilist met pech wel eerst alsnog even lid worden. De kantonrechter in Amsterdam noemt dit nu ‘gedwongen koppelverkoop’ en dat mag niet. De ANWB beraadt zich intern op juridische of andere mogelijke stappen.

Eiseres verliest eigen rechtszaak

De zaak in kwestie is tamelijk simpel: een bepaalde automobilist betaalt achteraf wél de pechhulp maar niet het tegelijkertijd ‘opgedrongen’ lidmaatschap van de ANWB Wegenwacht. Daarop stapt de ANWB naar de rechter en… verliest.

Wat is de koppelverkoopkwestie precies?

In het oordeel van de rechtbank draait het om 2 zaken: om (1) hulp te krijgen moet de automobilist eerst (2) een verzekering afsluiten. Maar volgens de rechter kunt u uzelf alleen verzekeren voor iets dat op dat moment nog niet is gebeurd. Hier is het (namelijk de autopech) wél al gebeurd. De rechter gaat niet mee in de redenering van de ANWB dat het een directe uitkering in natura betreft. Letterlijk zegt de rechter: “Eiseres (ANWB) biedt derhalve diensten aan in de vorm van pechhulpverlening. In dat geval moet zij de mogelijkheid bieden om haar diensten ook zonder verzekering aan te bieden.” Samengevat beschouwt de rechter het als illegale koppelverkoop.

Reactie ANWB

“We hebben eerder een dergelijke (incasso)zaak aangespannen tegen iemand die niet wilde betalen,” reageert Josje Majoor, teamlead communicatie bij de ANWB. “Maar toen wonnen we de zaak wel. We beraden ons nu op mogelijke vervolgstappen. Onze juridische afdeling is daar druk mee bezig. Wij willen iedereen helpen, ook niet-leden. Die kunnen ons ook bellen. We verwachten dan wel dat ze ter plekke alsnog Wegenwachtservice afsluiten. In dat geval betalen zij wel iets meer. Dat vinden wij wel zo fair richting al die mensen (dat zijn er ruim 4 miljoen) die wél Wegenwachtservice afsluiten nog voordat ze met pech langs de weg komen te staan. Wij zien pechhulp als integraal onderdeel van onze Wegenwachtservice. Die 2 dingen zijn bij ons inherent aan elkaar verbonden.”

Slotoverweging van de rechter

Dat is het Wegenwacht ‘businessmodel’ sinds 1946, zou u kunnen zeggen. Maar de rechter steekt daar nu dus een stokje voor. De ANWB beraadt zich nu op verdere implicaties. Maar dat hoeven niet per se louter juridische stappen te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook een andere manier zijn om de verzekering aan te bieden. De rechter zegt dit ook expliciet: “Het is weliswaar niet verboden om pechhulpverlening te combineren met een verzekeringsovereenkomst, maar het verbod op koppelverkoop staat eraan in de weg dat eiseres op deze wijze een verzekering verplicht stelt bij een verzoek om pechhulp.”

(Foto: ANP Foto)

Geef een reactie