Registeren Inloggen

Opgelapte bruggen met scheuren: Onderhoud infrastructuur loopt achter

Bij Nederlandse bruggen en viaducten zijn schrijnende situaties ontstaan door gebrekkig onderhoud aan de infrastructuur, zegt Heijmans-topman Ton Hillen. Hij wil dat de overheid meer gaat investeren in het onderhoud en ook inzet op renovatie. Het stikstofbeleid zorgt er volgens Hillen voor dat grote onderhoudsaanbestedingen niet loskomen. “Dat is een zorg.”

Bruggen verzakken

Volgens Hillen is er veel achterstallig onderhoud. Hij verwijst naar de gebreken bij de Haringvlietbrug. Aluminium platen die daar met klemmen aan de brug zijn bevestigd, trillen los door het verkeer dat over de brug rijdt. Ook bij de A79 is het volgens hem mis. “Daar is een stalen constructie gemaakt bij een viaduct, uit angst voor verzakking. Dat is buiten iedere orde.”

Haarscheurtjes

Onderhoud van bruggen, wegen en viaducten is al jaren een heikel punt. Veel ervan zijn al decennia oud en lopen op hun eind. Sommige op belangrijke transportroutes gelegen bruggen moesten al tijdelijk dicht, zoals de Merwedebrug waar in oktober 2016 haarscheurtjes ontdekt werden.

Aluminium platen die met klemmen aan de brug zijn bevestigd trillen los door het verkeer dat over de Haringvlietbrug rijdt.

Oude infrastructuur vernieuwen

Tientallen bruggen en tunnels lopen het gevaar om uit te vallen, onderzocht ingenieursbureau Sweco eerder. Ook TNO waarschuwt dat Nederland voor een grote opgave staat om de oudere infrastructuur te vernieuwen. Tijdens de crisisjaren daalden de investeringen in infra, terwijl de bevolking bleef groeien. Dat zou al voor een fors tekort in budgetten voor de aanleg van infrastructuur zorgen, becijferde het Economisch Instituut voor de Bouw.

Meer geld voor infrastructuur

Brancheorganisatie Bouwend Nederland waarschuwde onlangs voor ‘Belgische toestanden’ op de Nederlandse wegen, omdat Rijkswaterstaat niet genoeg infra-opdrachten afgeeft. Omwille van werkgelegenheid is veel onderhoud naar voren gehaald en de pot leeg. Dit terwijl andere potjes voor wegenbouw verstoffen, aldus voorzitter Maxime Verhagen. De voorman vraagt al jaren om meer geld voor infrastructuur.

Renovatie

Volgens Hillen is er wel geld, maar blijft het liggen. “We hebben grotere projecten die vertraagd zijn en waar wel geld voor gereserveerd is, maar dat niet gebruikt wordt. En aan de andere kant is er meer geld nodig voor onderhoud en beheer van infra. Dat is een rare manier van boekhouden.” Als oplossing stelt Hillen renovatie voor. “Dat is goedkoper dan straks slopen en opnieuw bouwen.” Wat ook meespeelt is dat bouwbedrijven huiverig zijn voor het aannemen van grotere infraprojecten. Die hebben in het verleden voor grote problemen gezorgd.

Bron: ANP

Geef een reactie