Registeren Inloggen

Ik heb een uitvaartverzekering bij Yarden, wat moet ik doen?

Verzekerden van Yarden zijn bang dat hun uitvaartpolis in waarde achteruit holt. Wat kunnen zij doen om te zorgen dat zij zeker weten dat hun uitvaart wordt vergoed? MAX Ombudsman Jeanine Janssen geeft advies in deze video.

Waarom komt Yarden afspraken niet na?

Meldpunt en de Max Ombudsman krijgen veel klachten over Yarden. Klanten voelen zich bedrogen, ze hebben een hele duidelijke afspraak gemaakt voor een uitvaart. Van cake tot kist, alles zou door Yarden geregeld worden. Het is voor deze klanten totaal niet duidelijk waarom Yarden die afspraken niet kan nakomen. Dat Yarden financiële problemen heeft is voor hen geen goede reden. Klanten willen weten wat er met de door hun ingelegde premies is gebeurd en waarom het zo mis is gegaan.

De meest gestelde vragen

Verder vinden de meeste mensen de communicatie niet goed. De brieven zijn heel juridisch en formeel en nergens voelen ze enige betrokkenheid. Daarom beantwoordt de redactie van Meldpunt de meest gestelde vragen over Yarden.

Wat is er aan de hand met Yarden?

Yarden heeft financiële problemen onder andere door de lage rente en stijgende uitvaartkosten. Dit zorgt ervoor dat Yarden een deel van hun klanten niet de uitvaart kan geven waarvoor ze zich verzekerd hebben. Het gaat om 380.000 mensen die een naturapolis hebben. Deze klanten krijgen geen geld van Yarden, maar een complete uitvaart.  Mede omdat een uitvaart nu veel duurder is dan vroeger heeft Yarden straks niet genoeg geld om deze uitvaarten te betalen.

 Ik heb van Yarden 2 juli 2019 een brief gekregen, wat bedoelt Yarden hier precies mee?

Yarden heeft haar klanten met een naturapolis op 2 juli 2019 een brief gestuurd waarin ze gezegd hebben dat hun polis tot eind van het jaar nog de uitvaart garandeert zoals ze dat ooit hebben afgesproken, daarna stijgen de kosten. Yarden geeft deze klanten de volgende mogelijkheden.

1) Zelf geld sparen
De polishouder legt geld opzij om toch de gewenste uitvaart te krijgen ondanks de kostenstijging.

2) Niets doen
Nabestaanden horen na het overlijden wat de overledene voor uitvaart krijgt. Het kan zijn dat de nabestaanden beslissen bijvoorbeeld zelf de kist te dragen om kosten te besparen. Een andere mogelijkheid is dat nabestaanden zelf geld bijdragen om alsnog de gewenste uitvaart te regelen.

3) Afkopen
Afkopen, de polis laten uitbetalen en dan verder zelf sparen. De meeste polishouders hebben een poliswaarde van ongeveer 3200 euro. Het bedrag dat u krijgt bij afkoop is echter een stuk minder, ongeveer 50% van de poliswaarde.

Waarom moet ik geld bijleggen terwijl ik allang geen premie mee hoef te betalen?

Het is natuurlijk heel zuur als je denkt alles van je uitvaart al betaald te hebben en ineens moet je weer bijbetalen. De meeste klanten die premievrij zijn hebben te horen gekregen dat hun polis circa 3200 waard is, daar heb je in ieder geval bij Yarden vanaf volgend jaar geen complete uitvaart meer voor.

Ik ben 75+ en ik heb van Yarden gehoord dat ik niet kan bijverzekeren, waarom niet?

Uiteraard hebben wij die vraag bij Yarden neergelegd. Wij vinden niet dat u behandeld moet worden als een nieuwe klant waar een leeftijdgrens telt. Yarden moet veel coulance toepassen om u toch een passend voorstel te doen.

Wat kan ik nu het beste doen?

Meldpunt heeft met Yarden gesproken en ze zijn druk bezig om een oplossing te vinden. Dat vraagt nog wat geduld, maar in november is Yarden te gast bij Meldpunt om uit te leggen wat deze klanten in 2020 kunnen verwachten. In ieder geval is wel duidelijk dat klanten die hun uitvaart door Yarden laten verzorgen, vanaf 1 januari 2020 alleen de jaarlijkse indexering moeten bijbetalen. Dat is gemiddeld 2 procent van de poliswaarde. Dat betekent dat deze klant per jaar circa 60 euro moet bijbetalen tot zijn of haar overlijden. Klanten met een naturapolis kunnen dus het beste wachten tot november. De polis opzeggen wordt in ieder geval sterk afgeraden.

Update

Yarden heeft inmiddels extra uitleg en een aantal rekenvoorbeelden op hun website gezet.

Geef een reactie

Reacties (7)

  Ik vind dat dat klacht jegens Yarden niet goed uit de verf komt in dit programma.

  Mw. Janssen beweert dat mensen zich niet voor duizenden euro’s hoeven bij te verzekeren. Er moet slechts een indexatie van 2% betaald worden, ongeveer 60 euro per jaar bij een polis van 3000 euro, aldus mw. Janssen.

  Maar daar gaat het nou net om, wij hebben allen onze naturapolis zien wijzigen naar een verzekerd bedrag van ongeveer 3200 euro. Dat we hier niet om gevraagd hebben, wordt helaas aan voorbijgegaan. En dat een gemiddelde crematie minstens het dubbele kost helaas ook. Dus ook met indexatie (waar we ook niet om gevraagd hebben), wordt het toch nog duizenden euro’s bijbetalen, helaas.

  Mevr Janssen verdedigt yarden, doordat ze met yarden heeft gesproken en waarde hecht aan het verhaal.
  Hoe kan zij verdedigen, dat yarden geoorloofd een contract eenzijdig mag wijzigen.
  De AVVL polis had geen en bloc clausule.
  Er is ooit een naturaverzekering afgesloten, tegen specifieke voorwaarden en regels en beslist geen enkele vorm van een som en de som is het gene wat yarden herhaaldelijk hanteert ter verdediging.
  Een naturapolis heeft niets met indexering te maken, een risico voor de verzekeraar en zeker voor yarden die zelf verantwoordelijk is voor belachelijke prijsstijgingen in de uitvaart branche.
  Als het yarden zo slecht zou gaan, waarom worden niet alle verzekerden gedupeerd?
  Heeft het misschien meer ermee te maken om de waarde bij verkoop omhoog te stuwen, is in het verleden voor kopers een probleem geweest.
  Ik ben benieuwd hoe mevr Janssen het zal vinden, wanneer zij iets vastlegt en na verloop van tijd de tegenpartij diverse voorwaarden en regels wijzigt.
  Zij valt regelmatig reisorganisaties aan op grond dat die zich niet aan de regels houden, daar kan ze dus nu wel meestoppen, een contract met regels heeft geen waarde meer.

  Omroep Max doet nu net of Yarden het probleem oplost in november 2019, maar niets is minder waar, kijk maar op de site van Yarden naar hun rekenvoorbeelden waar je wel degelijk moet bijbetalen en geen sprake is vn een luttel bedrag van € 20,- per jaar.
  Max gaat ook voorbij aan het feit dat Yarden ten onrechte wederom de enbloc clausule toepast ook bij polishouders die dit niet hebben. Daarnaast blijft Yarden de gedwongen keuze houden dat je bij je uitvaart gebruik moet maken van hun uitvaartverorgers en crematoria die zijn veel duurder dan de vrije keuze ca 7.500,- bij Yarden en ca 3500,- op de vrije markt. Schakel je Yarden niet in dan krijg je een forse rekening.
  Yarden vertelt evenmin wat er me de premies is gebeurd, in de jaren 90 van de vorige eeuw was de rente minimaal 11%, Yarden vertelt ook niet van de miljoenen die ze in de uitvaart hebben gestopt om de vrije markt te beperken, ze gingen van verzekeraar naar uitvaartonderneming iets waar ze geen kaas van hebben gegeten.De polishouders zijn nu de dupe

   Na het zien van de uitzending ben ik nogal teleurgesteld.

   De ondertoon:
   Het is ongelukkig gecommuniceerd maar het valt allemaal wel mee.
   Jeanine meldt zelfs stellig dat bijbetalen onvermijdelijk is.

   Mijn teleurstelling:
   Reeds in april zijn Consumentenbond en Meldpunt sussend over de berichten die reppen over financiële problemen bij Yarden.
   Ook nu: Meldpunt vraagt en krijgt uitleg die ik als polishouder niet krijg van Yarden, spreekt over minder heet gegeten soep dan opgediend en adviseert een afwachtende houding omdat afkopen erg onvoordelig is (“dan heb je helemaal niks”).

   Wat ik mis:
   – Kritische blik op de legitimiteit van de Yarden aktie, op DNB toezicht en op Yarden beweringen. DNB oefent inderdaad toezicht uit op solvabiliteit en hoe die bereikt wordt is aan Yarden. Eventuele afwaardering van polissen ziet zelfs de minister als “kan gebeuren, beter dan failliet”.
   – Wat is de werkelijke oorzaak van de insolvabiliteit? Hebben de natura polissen onvoldoende premie ingelegd? Of is hun inleg niet geheel ten goede gekomen aan hun polissen? Bv om concurrerend sommenpolissen te verkopen?
   – Yarden heeft een goed geheim gehouden plan bedacht om een “plotseling” probleem op te lossen dat in jaarverslag 2017, gepubliceerd 23 mei 2018, nog niet bekend was en ook door KPMG niet werd onderkend.
   – Doorvragen naar vertrouwelijke informatie van Yarden: herstelplan en jaarverslag 2018.
   – Doorvragen waarom alleen de natura polissen moeten bloeden, terwijl alle polishouders baat hebben bij een solvabel Yarden.
   – Doorvragen waarom de polis waarde zo bedenkelijk laag is en of die toereikend blijft als de verzekeringstak wordt verkocht zoals de bedoeling is.
   – Doorvragen waarom polissen van voor 1993 ook volgens AVVL voorwaarden 1993 worden afgerekend. Hebben die ooit getekend voor de geldigheid van die voorwaarden?
   – Doorvragen waarom de afkoop behandeld wordt als afhaken van de polishouder. In dit geval komt Yarden toch met ongevraagde aanpassingen?

   Bovenstaande vragen laat Yarden onbeantwoord naar mij.
   Ik deel de mening dat objectieve “kostenstijgingen” nog te overzien zijn.
   Maar wie zal voorkomen dat het door Yarden als vrijbrief wordt ingevuld is onduidelijk. Een pakket uitvaart zonder polis kost immers bij Yarden nu al meer dan het dubbele van de polis waarde….
   En wat is die polis nog waard als de verzekeringstak verkocht wordt?

   Mijn visie:
   Yarden gaat door een herstelplan dat de pakket polis houders laat bloeden.
   De bedrijfsvoering die tekort geschoten is om dit te voorkomen blijft ongemoeid.

  Beste allen,

  Ik heb begrip voor uw reacties.
  In de vorige uitzendingen die we over Yarden maakten hebben we uitleg gegeven hoe het hele ‘yarden-debacle’ tot stand is gekomen. Hoe de Nederlandse Bank hierbij betrokken is en wat mensen misschien te wachten staat.

  Daarna is er heel veel ruis geweest. Door Yarden zelf. En dat is zeker niet goed te praten. Sterker nog, dat is heel slordig.

  Deze uitzending was slechts een update over de stand van zaken en om duidelijk te maken dat het verhaal dus anders in elkaar steekt dan heel veel mensen denken. Het was een opmaat naar november. Naar een uitzending waar Yarden zelf aanwezig zal zijn en waar ze natuurlijk mogen gaan uitleggen wat er allemaal mis is gegaan.

  Dan is er nog de ‘en-bloc’clausule. Daar wordt op het moment heel veel over geschreven. Mag Yarden zomaar de voorwaarden wijzigen? Het Kifid zei jaren geleden van niet. Maar is die situatie nog wel hetzelfde nu Yarden zich blijkbaar in zo’n zwaar weer begaf dat faillissement op de loer lag. De Nederlandse Bank, toezichthouder in dit dossier heeft hier achter de schermen ook nog een flinke vinger in de pap.

  Het antwoord is simpelweg niet een, twee, drie gegeven. Het antwoord zal pas in een veel latere fase duidelijker worden.

  We hebben ons nu beperkt tot een update.

  Consumentenclaim is bezig met en inventarisatie van verschillende situaties. Ook zij geven aan dat nog niks helemaal duidelijk is en dat alles ‘in onderzoek’ is. U kunt zich daar melden als u bij wilt dragen aan hun onderzoek. Dat kan via https://www.claimservice.nl/claims/yarden-pakketpolis/.

  Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht.

  Met vriendelijke groet,
  Jeanine Janssen
  MAX Ombudsman

   Beste Jeanine,
   Dank voor uw getoonde begrip op de reacties.
   Zelf heb ik moeite met het accepteren van insolvabiliteit als voldongen feit.
   Zeker als die plotseling ontstaat op een willekeurig moment dat Yarden zelf kiest.
   Graag zag ik de achterliggende oorzaken nader onderzocht:
   – Is er in AVVL tijd te weinig premie ingelegd?
   – Hebben 1.000.000 andere polishouders te weinig ingelegd?
   – Of zijn premiereserves niet alleen gebruikt voor polisdekking?
   En de en-bloc voorwaarden ken ik niet uit mijn AVVL polis van voor 1993…..?

  De link die u vermeldt is van de Consumentenbond, of het slim is om die informatie te verstrekken.
  De Consumentenbond was misschien wel de eerste die yarden verdedigde en er begrip voor toonde.