Registeren Inloggen

De kegelclub valt om door regels over terrorisme en witwassen

Er komen alsmaar regels en wetten bij die administratiedruk opleveren voor verenigingen. Maar vrijwilligers willen hun tijd niet kwijt zijn aan administratie, zij willen vooral hun sport of hobby beoefenen met anderen. Dat gaat niet makkelijk, want de ene wet over privacy is nog niet ingevoerd, of de volgende over witwassen of terrorismefinanciering volgt.

Om dol van te worden

Een wirwar aan organisaties vraagt constant om papieren, om extra administratie en om verantwoording, het is om dol van te worden. Miljoenen mensen halen hun plezier en voldoening uit het verenigingsleven. Het is cultureel erfgoed maar als het zo doorgaat verdwijnt dit. Naast de tijd die men kwijt is aan alle regels en wetten, kost het ook geld wat men liever besteedt aan de sport of hobby. En het is al lastig om mensen te vinden die een vereniging willen leiden, of de administratie en correspondentie willen doen.

Verenigingen trekken aan de bel

De afgelopen jaren kregen verenigingen en clubs te maken met talloze nieuwe regels zoals de privacywet en de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wetten komen moeiteloos door de Tweede en Eerste kamer omdat je niet tegen de aanpak van witwassen of het financieren van terrorisme kunt zijn. Maar de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk wil dat er geen nieuwe regels bij komen. Ook moeten eerder ingevoerde regels afgeschaft worden of op z’n minst niet meer gelden voor kleine clubs en verenigingen.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Recent is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking getreden. Met die wet wil de overheid het bestuur van en toezicht op stichtingen en verenigingen te verbeteren. Ook is er de wet op het financieel toezicht, het UBO-register bij de KvK, administratie en verantwoording richting belastingdienst, corona-regels en ga zo maar door.

BTW op denksporten

Sinds 1 januari 2022 geldt ook BTW-plicht voor de denksporten. Het Europese Hof van Justitie besloot dat omdat er nauwelijks lichamelijke beweging is bij denksporten de clubs daarom BTW moeten afdragen. Voor de verenigingen betekent het dat de contributie omhoog gaat met 21 procent, dat de bridge duurder wordt en dat er een hele BTW-administratie moet worden opgetuigd.

UBO-register

De meest recente regel is die van een UBO-register (Ultimate Beneficial Owner). Dat is een Europees register waarin bij alle stichtingen en verenigingen aangegeven moet worden wie de belanghebbenden zijn. De verenigingen vinden het een illusie dat je met zo’n register witwassen of terrorismefinanciering aanpakt.

Bridgebond protesteert

De Nederlandse Bridgebond heeft jaren gevochten tegen invoering van de BTW-plicht voor denksport in Nederland. En zelfs de Belastingdienst zag het niet zitten omdat de maatregel meer kost dan dat zij oplevert. Dit zegt Berit van Dobbenburgh, directeur van de Nederlandse Bridgebond.

Na veel overleg heeft de bridgebond het voor elkaar gekregen dat clubs die minder dan 20.000 euro op jaarbasis omzetten, vrijstelling kunnen krijgen door weer onder een andere regeling te vallen. Maar dat moeten de clubs wel aantonen. Van Dobbenburgh: “Mensen willen tijd en middelen inzetten voor een toernooi, voor zaalhuur en voor het sociale waar de verenigingen ook om draaien. Dat plezier wordt vergald door die regelzucht en administratie.

Voor een grote vereniging als de Nederlandse Bridgebond met 80.000 leden is er nog wel het een en ander te administreren, maar om dat nou voor alle 1000 aangesloten clubs te laten gelden is zonde van ieders tijd en energie, stop daarmee.”

Geef een reactie

Reactie

    […] Eerder heeft Meldpunt aandacht besteed aan een kegelclub die dreigde om te vallen door regels over t… Daar is die wet (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) natuurlijk helemaal niet voor bedoeld, maar het is het ongevraagde nevenproduct ervan. […]