Registeren Inloggen

87 miljoen kilo aan verzendmaterialen: waar blijft al dat papier en plastic?

De plasticsoep dijt verder uit. En de oud papierberg wordt alsmaar hoger. Geen wonder als u weet dat we samen jaarlijks ongeveer 87 miljoen kilo aan verzendmaterialen gebruiken. Dat is de optelsom van 84 miljoen kilo kartonnen dozen, 0,5 miljoen kilo papier en 2,3 miljoen kilo plastic. Waar blijven we eigenlijk met al dat afval? En hoe verwerken we het? Dat verschilt nogal in het hele land. Maar recycling is er overal.

11 miljoen kilo door de brievenbus

Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux heeft voor het eerst uitgerekend hoeveel miljoen kilo afval we hebben aan pakmateriaal. Kartonnen verpakkingen, verzendzakken of bubbeltjesplastic werden meegeteld. Zo kwamen ze aan die 87 miljoen kilo. Maar de gewone post door de brievenbus telden ze apart. Die was nog altijd goed voor 11 miljoen kilo papier en plastic. Recycling Netwerk Benelux vindt het jammer van dat plastic. Want adresstickers en papierenwikkels zijn goed genoeg voor de postbezorging.

Héél veel loze lucht

Terwijl de postbezorging afneemt, neemt de pakketbezorging toe. En als ongewenst bijproduct krijgt u daar vuilnishopen karton en plastic bij. Vaak is er namelijk veel te veel pakmateriaal gebruikt. Want hoe vaak krijgt u niet een grote doos met een heel klein bestellinkje erin en verder héél veel loze lucht? Daarom vindt Recycling Netwerk Benelux verzendzakken beter. Want die nemen niet meer ruimte in dan de omvang van het product. Zo past er ook meer in de bestelbus. En dat verlicht de “ecologische voetafdruk” weer.

Een heleboel troep

Intussen zit u thuis met uw bestelde product en een heleboel troep. De kartonnen dozen kunnen natuurlijk in de papiercontainer in uw buurt. Verwerking van oud papier is een van de oudste vormen van recycling. Kortgezegd verloopt dat proces zo: het gaat van papier naar pulp naar nieuw papier.

Het plastic gaat in veel steden en dorpen in een aparte plasticcontainer. Maar zeker niet meer overal. In Amsterdam bijvoorbeeld verdwijnt sinds begin 2021 de plasticcontainer buurt voor buurt.

Nieuw: nascheiding van plastic

Gescheiden afval ophalen is vervangen door scheiding van restvuil bij de vuilnisverwerker. Dat gaat met speciale trillende zeven. Die maken onderscheid tussen bijvoorbeeld shampooflesjes en drinkpakken. Dit proces heet nascheiding. De zeef haalt alles er netjes uit. Na recycling keert het afval terug als bijvoorbeeld een plastic tuinstoel. Veel gerecycled materiaal vindt een weg in de huizen- en wegenbouw. Denk daarbij aan leidingen en buizen. En veel hergebruikt plastic komt ook terug in auto’s, bijvoorbeeld als dashboards of deurpanelen.

Duurzame verpakkingen en recyclen

Duurzame verpakkingen en recyclen van afval zorgen ervoor dat materialen een tweede leven krijgen. En dat er minder restafval in het milieu komt. Daarom stimuleert de overheid bedrijven om meer duurzame verpakkingen te ontwikkelen. En om verpakkingen te recyclen. De Rijksoverheid heeft daar regels voor. Zo is de invoering van statiegeld op kleine plastic flesjes een eerste stap bij het voorkomen van zwerfvuil.

Eigen verantwoordelijkheid bedrijven

Bedrijven en winkels die hun producten verpakt verkopen zijn wettelijk verantwoordelijk voor deze verpakkingen. De verplichtingen houden ook rekening met verduurzaming van verpakkingen. Dit houdt in dat een bedrijf bij het ontwerp van verpakkingen al kijkt naar recycling. En het probeert het ontstaan van afval te voorkomen.

Deze bedrijven zijn verplicht tot een bijdrage aan het Afvalfonds Verpakkingen. Hieruit betalen ze de kosten voor inzameling en recycling. Ook betalen bedrijven mee aan het opruimen van zwerfafval.

Welke recyclebare verpakkingen?

De gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze het verpakkingsafval inzamelen. Maar de Rijksoverheid heeft een lijst van recyclebare verpakkingen opgesteld die vanaf 2021 hergebruikt moeten worden:

 • 71% van alle verpakkingen
 • 40% van alle kunststof verpakkingenlevere
 • 86% van alle glazen verpakkingen
 • 55% van alle houten verpakkingen
 • 85% van alle papieren en kartonnen verpakkingen
 • 73% van alle aluminium verpakkingen
 • 94% van alle stalen verpakkingen

Oud papier ophalen is goed voor het milieu

Net als in de andere steden zijn er ook regels voor oud papier. Dat mag alleen droog in de container. Overal geldt de regel welk soort papier wél en welke absoluut niet mag. Behang, toiletpapier en papieren broodzakken met een beetje plastic moeten in de gewone vuilnisbak voor huisvuil. Hebt u veel papier? Dat kunt u het meestal gratis naar een afvalpunt brengen. In ons land leveren we ongeveer 80% van het papier en karton gescheiden aan voor hergebruik. Want dat scheelt een hoop in de bomenkap. Dat drukt de CO2 uitstoot enorm. En dat is weer goed voor het milieu.

Deze ring rond de prullenbak is voor uw flesjes met statiegeld

Geef een reactie

Reactie

  Het is niet veel per persoon maar waar ik me mateloos aan erger is dat als je berichten van de Overheid, bijvoorbeeld Belastingdienst ( bij uitstek) krijgt dan komt er een paar dagen later hetzelfde bericht per post!! Stop daar mee Belastingdienst!
  Het kan echt wel leuker én het kost veel minder aan materiaal en energie en last but not least: Ergernis van de ontvanger over deze onnodige Verspilling van Belastinggeld. Daar kunnen heel veel goede dingen mee gedaan worden!