Registeren Inloggen

Afval te vroeg of te laat buiten zetten of naast de volle container. Dit kunt u verwachten

Voor de een is het ‘even gemakkelijk’, voor de ander is het een bron van ergernis: afval verkeerd of op het onjuiste tijdstip aanbieden. Vuilniszakken naast de volle container plaatsen. Of die oude koelkast op de verkeerde dag als grofvuil aan de straat zetten. ‘De vuilnisman ruimt het toch wel op.’ Maar daar staan tegenwoordig hoge boetes op.

Regels en hoge boetes tegen naastplaatsingen voor vuil naast de container

In allerlei plaatselijke verordeningen wordt het ophalen van uw huisvuil geregeld. Daarin is in heel het land een rode lijn te ontdekken waarin onder andere staat dat zogenaamde ‘naastplaatsingen’ niet meer getolereerd worden. Dat is een deftig woord voor het neerzetten van vuilniszakken of grof vuil naast de volle container. Wie de plaatselijke regelingen eens goed bekijkt, ziet dat de boetes niet mals zijn. Gemiddeld bedragen die zo’n 100 euro per overtreding. Gewoon vuilnis op straat gooien wordt nog zwaarder beboet, gemiddeld met 150 euro. U kunt u dus maar beter aan de regels houden.

Overal is het ophalen van afval een beetje anders geregeld

In het hele land is het ophalen van afval, de verwerking ervan en eventuele afvalscheiding een tikkeltje anders geregeld. In bepaalde gemeentes worden vuilniszakken nog op een vaste dag op straat gezet en opgehaald. In de hoofdstad met zijn vele deelgemeenten geschiedt dat nog zo. Maar lang niet overal. Ook de ondergrondse afvalcontainer komt veel voor. Die ziet u in de meeste grote steden.

Veel gemeenten werken ook met containers (verschillende voor restafval, glas en GFT-afval) die de burgers zelf op een vaste dag aan de straat moeten zetten. Wat ook gebeurt is dat vuilniszakken op een vast tijdstip aan een paal worden opgehangen, zodat ratten er niet bij kunnen. Al die verschillen zijn in feite marginaal. Wat ze allemaal delen is dat er vaste tijdstippen en plekken zijn om afval te plaatsen.

Waarom zetten mensen hun afval verkeerd neer?

Bewoners nemen niet graag hun stinkende (GFT) huisvuil weer terug naar huis, als de container vol blijkt te zijn. Niet iedereen beschikt ook over een schuurtje. Voor veel gemeentes is niets doen geen optie, dus halen ze het vuil maar weer op. Vaak willen ze dat de goeden niet onder de kwaden lijden. Daarbij is voor mensen die onze taal niet machtig zijn, zoals Oost-Europese arbeidsmigranten, ons afvalsysteem niet duidelijk. Op het gebied van communicatie valt er nog een hoop te winnen.

Wat gebeurt er als u uw afval verkeerd aanbiedt?

Biedt u uw afval verkeerd aan, dan zal u als u pech heeft dat gauw gaan merken. Want veel gemeenten werken met boa’s die de verkeerd geplaatste vuilniszakken even openen en leegooien om de inhoud nauwlettend te checken. Vinden ze een adres op een oude envelop, dan is de overtreder nog niet jarig. Meestal krijgt deze ofwel een bezoekje van de boa aan de deur voor een kort corrigerend gesprekje met uitleg of er valt een kaartje door de brievenbus. Ook krijgt deze de kans om nog een schriftelijke uitleg te mailen, waarin het waarom van de overtreding staat . Daarna volgt dan een boete als de uitleg niet geaccepteerd wordt. Bezwaar maken is overal mogelijk.

De Gemeente Den Haag is bijzonder specifiek in zijn afvalregeling. Die laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

U mag uw huisvuil niet:

 • te vroeg buiten zetten: voor 22.00 uur de dag voor de ophaaldag
 • te laat buiten zetten: na 7.45 uur op de ophaaldag
 • op of naast een container zetten
 • ergens anders neerzetten dan aan de rand van de stoep of op de aangewezen huisvuilplaats
 • zonder afspraak grofvuil op straat zetten

Wie op heterdaad wordt betrapt, krijgt in de hofstad direct een boete. Den Haag wil per se die ‘mooie stad achter de duinen’ blijven. Daar doet het geen concessies aan. Deze gemeente laat er geen gras over groeien. De boete bedraagt in 2023 het dubbele van wat die elders is: 199,57 euro per overtreding.

Cameratoezicht helpt ook bij de vaststelling van de dader

U vraagt zich wellicht af hoe een opsporingsambtenaar te weten komt wie een oude koelkast te vroeg of te laat heeft aangeboden als grofvuil? Soms zijn het buurtgenoten die erover klagen. Maar in sommige gemeenten waar deze praktijken van ongeoorloofd vuilnis op straat zetten de pan uit rijst, is cameratoezicht. De dader is zo eenvoudig vast te stellen. Ook deze kan op een bezoekje van de boa rekenen.

Ondanks de maatregelen blijft het een hardnekkig probleem

Maar ondanks boa’s, camera’s en boetes is en blijft dit zomaar afval deponeren een hardnekkig probleem. In Tiel gebeurt het bijvoorbeeld ondanks alle maatregelen nog steeds heel veel, zoals NRC onlangs rapporteerde. Dagelijks ligt er wel tussen de 400-1.000 kilo illegaal gedumpt afval. In Rotterdam probeert de gemeente de burgers duidelijk te maken dat grof vuil na een belletje kosteloos kan worden opgehaald door de gemeente. In de Maasstad gaan ze behalve voor straffen, ook voor het belonen. Daar zetten ze mensen die het goed doen eens extra in het zonnetje.

(Bron: NRC, Gemeentes Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Randmeren, Rijkswaterstaat. Foto: Shutterstock)

Afvalscheiding: wat gooit u waarin? En dit doen ze ermee

Geef een reactie

Reacties (4)

  Ik vind dat langzamerhand de burger wordt belast met veel te veel agendapunten en meer en meer (vaak overbodige) regels waar men zich aan dient te houden met ook steeds weer alle wijzigingen daarop. Het is voor oudere burgers (ik ben 75) haast niet meer te doen om zich hier aan te houden. Ik vraag hierbij om meer duidelijkheid en toch ook veel meer eenvoud qua vuilinzameling. Afvalscheiding kan vaak automatisch (machinaal) gebeuren en dan hoef je de burger niet met onduidelijke regels en volle agenda’s (zo zeer) te belasten !!!

  Er worden vaak bakken aan de weg gezet die daar niet horen, bv. papierbak met restafval
  Er zijn buitenlandse mensen komen wonen die door de gemeente niet goed voorgelicht worden. Ze weten vaak ook niet waarde gft bak voor is. Jammer. Voor wat betreft het tijdstip voor het neerzetten van de bakken is daar bij ons geen tijdschema voor. Ook niet voor het weghalen van de bakken, soms staan ze er 2 dagen later er nog. Het is duidelijk dat niet iedere gemeente zo’n maatregel hebben.

  Een beetje vreemd, dat als je een stukje moet lopen met de kliko, zeker als het donker is en wat ouder dat er geen rekening wordt gehouden, zeker in de winter als het vroeg donker is en nabij een uitgaansgedeelte woont, je kliko niet voor 10 uur buiten mag zetten. Werkelijk er wordt nergens rekening mee gehouden. Allemaal regeltjes hier en regeltjes daar, maar funtioneel zijn ze geen van allen.

  In Zwanenburg hebben we “brengparkjes”. Daar staan ondergrondse containers voor glas, papier en plastic bij elkaar. Het gebeurt (te) vaak dat mensen daar hun grofvuil en huisvuil dumpen. Verzoeken van omwonenden aan de Gemeente Haarlemmermeer om camera’s te plaatsen worden niet gehonoreerd vanwege schending van de privacy.
  Ook het doorzoeken van het afval naar adresgegevens wordt door Handhaving niet gedaan. Omwonenden kunnen de overlast melden, waarna de Gemeente de troep ophaalt. Dit is naar mijn mening niet de juiste manier, want daardoor denken sommige mensen “Ach, gooi maar neer, het wordt toch wel opgeruimd.” Nee, geef deze aso’s maar een flinke boete, dan bedenken ze zich de volgende keer wel!