Registeren Inloggen

Gemeente weigert de boom boven mijn tuin te snoeien

Wat doet u als de gemeente weigert een boom te snoeien die overlast geeft in uw tuin? Het lukt niet altijd om met bladblazers en kruiwagens de bladeren, takken of vruchten op te ruimen. Dan wilt u als bewoner misschien wel wat zwaarder geschut inzetten, zoals de snoeischaar of de takkenzaag. Maar mag dat zomaar?

Overhangende Es

Als kleine jongen klom hij graag in bomen. En nog altijd is meneer Brouwer uit Doesburg een fervent natuurliefhebber. Maar de grote Es naast zijn huis geeft veel overlast in zijn tuin en dakgoot. Toch weigert de gemeente Doesburg, eigenaar van de boom, deze terug te snoeien.

Bemoeienis MAX Ombudsman

MAX Ombudsman Rogier de Haan verdiept zich in de kwestie. Hij komt ter plaatse poolshoogte nemen. Meneer is 75 en het wordt hem allemaal wat teveel om het hele jaar met bladblazers en kruiwagens in de weer te zijn. Ondanks jarenlang aandringen wil de gemeente de boom niet snoeien. Waarom niet?

Snoeien is volgens een woordvoerder van de gemeente Doesburg gericht op het vitaal en veilig houden van bomen. Voor dit specifieke geval geldt dat zij de kroon niet teveel willen aantasten. “Wanneer de mensen vragen om overhangende takken te verwijderen, willen we voorkomen dat de snoei ten koste gaat van de vitaliteit,” zegt hij. En deze snoeibeurt mag geen aantasting vormen van een evenwichtige kroon.

Expert ingeschakeld

Meldpunt schakelt een onafhankelijk expert in op dit gebied. Deze expert is een zogenaamde boomtechnicus van advies- en ingenieursbureau Treevision. Hij bekijkt samen met De Haan en meneer Brouwer de situatie ter plekke.

Naar zijn oordeel is het mogelijk om de takken van de boom een stuk terug te snoeien, zelfs tot aan de erfgrens. Dat kan zonder dat dit de boom instabiel zal maken of de gezondheid ervan zal aantasten. En ook zonder dat dit een gevaarlijke situatie rondom de boom zal veroorzaken. Hij voegt er wel nadrukkelijk aan toe dat de boom er niet fraaier door wordt.

De wet

Wat zegt de wet eigenlijk over dit soort situaties?

“Dat u geen takken boven uw eigen grond hoeft te dulden,” legt Rogier de Haan uit. “En dat u de buurman mag vragen deze overhangende takken weg te halen. Gebeurt dit niet, dan mag u zelf de schaar erin zetten. En let wel: de gemeente is voor de wet ook gewoon een buurman.”

Grens

Er zit wel een grens aan dit terugsnoeirecht. Bijvoorbeeld als de boom een beschermde status heeft. Of als terugsnoeien de gezondheid van de boom aantast. In zulke gevallen kan snoeien misbruik van recht betekenen. En dat mag niet.

Wat is het beste?

“Ik raad meneer in ieder geval af zelf de schaar maar in de boom te zetten,” analyseert De Haan. “De gemeente is nu ook weer niet een heel normale buurman want in de verordening van Doesburg bijvoorbeeld staat dat je niet zomaar aan een boom mag zitten.”

Of zoals de gemeentelijke woordvoerder het zegt: “Zelf (laten) snoeien is niet toegestaan. We willen niet dat andere partijen dan onze eigen aannemer of eigen dienst werkzaamheden verrichten aan bomen. Daarom zijn we niet bereid kosten te vergoeden als iemand anders die werkzaamheden uitvoert. Want we zijn erg zuinig op onze bomen, we willen regie houden op de kwaliteit en de kosten van werkzaamheden.”

Loop geen onnodig risico

Wat de woordvoerder van de Gemeente Doesburg zegt, geldt overigens weer niet voor elke gemeente. “Maar een gemeente heeft al het materiaal in huis om te snoeien dus het is logisch als zij dit doen,” voegt De Haan toe. “En dan loopt u zelf ook geen onnodig risico wanneer u een trap opgaat.”

De oplossing

Dus meneer Brouwer moet dan maar onder het bladerdak van de gemeenteboom blijven zitten? De Haan denkt van niet: “Nee, ik denk dat er toch een oplossing in het verschiet ligt. Naar aanleiding van de conclusies van de door ons ingeschakelde boomexpert hebben we contact gelegd met de gemeente Doesburg. Zij zijn bereid op korte termijn de situatie opnieuw te bekijken. En daar willen ze ook het oordeel van (de expert van) Treevision in meenemen. Ik verwacht dan ook dat de gemeente deze keer met meneer Brouwer in gesprek gaat over wat er wél kan, in plaats van wat er niet kan.”

Advies in gelijke situaties

Wat valt aan te raden anderen aan die in eenzelfde situatie zitten?

De Haan: “Laat u in een dergelijke situatie niet door de gemeente het bos insturen. U heeft in zo’n geval sterke rechten waar de gemeente rekening mee moeten houden.”

Vloedgolf aan terugsnoeiverzoeken?

De andere kant dan: moeten gemeentes nu een vloedgolf aan terugsnoeiverzoeken vrezen?

De Haan: “Dat denk ik niet. Lang niet elke inwoner zal eisen dat de takken boven zijn tuin worden verwijderd. En in zo’n geval hoeft de gemeente natuurlijk niet te snoeien. Daarnaast kan de gemeente het groen beschermen door daar duidelijke regels over op te stellen. Denk aan beschermde status van bomen, of het gewenste uiterlijk van bepaalde wijken.”

“Belangrijk is ze daarover nadenken. En dat ze daarover duidelijk communiceren met de inwoners. Dat laatste is naar mijn mening het belangrijkst. Ga het gesprek met elkaar aan. Zoals de gemeente Doesburg nu ook weer in gesprek gaat met de heer Brouwer. Want een goede buur is beter dan een verre vriend.”

“De boom van de gemeente hangt in mijn tuin”

Geef een reactie