Registeren Inloggen

Dit is waarom houtstookoverlast slecht aan te pakken is

Het branden van een houtkachel of open haard is schadelijk voor zowel de stoker als de omwonenden. Maar op dit moment zitten buren die hinder ervaren met de handen in het haar. Want klagen helpt niet. Maar waarom wordt dit probleem niet opgelost? In dit artikel leggen wij het u uit.

Wat zijn de regels?

In de wet, art. 7.22 Bouwbesluit, staat dat u geen overlast mag veroorzaken door middel van rook, walm, roet, stof of ernstige stank. In andere landelijke regelgeving staat dat iemand in een houtkachel of vuurkorf alleen onbehandeld hout mag verbranden. Maar zolang er geen definitie van ‘overlast’ door houtstook is, heeft de klager geen poot om op te staan. Want normen of regels zijn er niet. Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt de meeste overlast ervaren op dagen met ongunstig weer zoals weinig wind en mist. Daarom is de Stookwijzer ontwikkeld. Via deze Stookwijzer krijgen stokers advies wanneer ze beter niet kunnen stoken, en kunnen omwonenden die last hebben van houtrook dit melden. Samen met een aantal gemeenten onderzoekt het ministerie de mogelijkheden van een stookverbod tijdens een stookalert.

Houtstook verbieden kan niet

Houtkachels kunnen op dit moment niet verboden worden. Ze zijn namelijk als product toegestaan op de Europese markt. Wel kunnen gemeenten in hun omgevingsplan regels opnemen over het gebruik van houtkachels. Zodat er minder schadelijke rook in de omgeving terechtkomt. In de zomer van 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking en krijgen gemeenten nog meer handvatten. Dan kunnen ze bijvoorbeeld regels stellen aan de frequentie van houtstook, dus het aantal uren per dag dat men mag stoken. Ook kunnen ze vanaf de zomer van 2022 een vergunningsplicht instellen voor het hebben van een houtkachel of open haard. Maar of gemeenten dit gaan doen, is een lokale afweging.

Gemeenten vinden het lastig

Volgens de VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is de overlast van houtstook voor gemeenten heel lastig te handhaven. “Regels hebben alleen zin als je ze handhaaft”, laat een woordvoerder in een reactie weten. “Gemeenten kunnen niet afzonderlijk normen gaan vaststellen wanneer sprake is van overlast. Dergelijke normen zouden landelijk moeten zijn, want anders krijg je verschillen per gemeente. En dus zouden deze normen van het Rijk moeten komen, net zoals bij geluidoverlast ook gebeurt.” De VNG beaamt dat gemeenten met de komst van de omgevingswet inderdaad meer ruimte hebben om regels te stellen voor houtstook. “Maar dan nog is het lastig om zicht te hebben op wat inwoners doen. Je zult als gemeente dus moeten inzetten op communicatie over goed stookgedrag. Of zoals de gemeente Utrecht met een subsidie komen voor het inleveren van oude houtkachels. Maar niet alle gemeentes hebben het geld hiervoor.”

Naar het Europese Hof

Omdat de gemeentes niet handhaven, stappen sommige omwonenden in het uiterste geval naar de rechter om dit af te dwingen. Maar in Nederland komen deze burgers volgens advocaat Dirk Sanderink niet ver. “Ze krijgen steevast de deksel op de neus, want dit probleem wordt niet serieus genomen. Er wordt doorgaans niet eens een fijnstofmeting uitgevoerd en de rechter neemt genoegen met een ruikende toezichthouder zonder vast te stellen wat de concentratie fijnstof bij woningen is.” De advocaat heeft daarom een zaak aangespannen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Hij wil dat er grenswaarden voor fijnstof uit houtrook komen. “De Nederlandse staat heeft de verplichting om regelgeving te maken die de burger beschermd tegen gevaren uit de omgeving, zoals ook bij geluidhinder of industriële activiteiten gebeurt.”  Waarschijnlijk volgt pas over een paar jaar een uitspraak in deze zaak.

Hoe beperk je overlast?

Heeft u op dit moment overlast van het stookgedrag van uw buren? Ga dan in gesprek met elkaar. Komt u er samen niet uit, laat het dan de gemeente weten en schakel buurtbemiddeling in. Bent u zelf stoker? De GGD raadt aan om in deze periode, waarin huizen goed geventileerd moeten worden, niet te stoken. Bent u niet ontvankelijk voor dit advies? Gebruik dan een gecertificeerde kachel, stook met goed droog hout en check de Stookwijzer voordat u de kachel of haard aansteekt. Ook de stookwijze kan de overlast voor buren verminderen. De overheid raadt aan om te stoken via de Zwitserse methode, die kunt u hieronder bekijken.

 

Accepteer de cookies om dit element te weergeven.

Haarden- en kachelbranche pleit voor kachel-APK

Geef een reactie

Reacties (15)

  De uitgenodigde mevrouw uit de politiek ontwijkt alle vragen..lekker stoken. 2 jaar geleden hoorde je niemand
  Het stel uit het item.. tja ..

  Zojuist heb ik een foto gemaakt over de oplossing van het openhaardvuur in de woonkamer.
  Jammer dat ik deze foto niet kan bijvoegen!
  Ik heb nl. een tv-scherm voor mijn openhaard en heb via YouTube een sfeervol haardvuur!!

   heb ik vaker gezien, ziet er super gezellig uit, en
   net echt!

   Top!

   Pure energieverspilling!

  Fijn dat hier aandacht voor is. Ik ben al 2x verhuisd ivm houtrook.Heb in dit huis ’t ‘geluk’ dat ik ‘maar’ 6 u/d last ervan heb, in elk geval s-nachts (grotendeels) met raam open kan slapen. Maar heb wel gezondheidsklachten als de stank om mn huis hangt, zelfs als ik alles goed dicht /op slot heb, kieren voordeur gedicht etc. Hele avond uitgeput, hoofdpijn, misselijk, lig half dood op bank. Je kan er klok op gelijk zetten, zodra ’t weg is savonds laat, ben ik ineens weer springlevend. Luchtfilters/bevochtigers, geurdispensers, ’t helpt allemaal niks (beetje tegen de geur, maar niet tegen de ademnood). Laat ze op z’n minst verbieden in (dure) nieuwbouwhuizen slecht kwaliteit houtkachels/haarden in te bouwen.

  De Zwitserse Stookmethode is volgens het RIVM geen goed onderbouwde wetenschappelijk aangetoonde methode. Wist u dat de Groene Kolenboer door de Reclame Code Commissie is afgestraft ivm misleidende Reclame?
  Vanwaar dit dubieuze filmpje?

  Er is inderdaad niet aan te ontkomen. Houtstook is een enorm probleem, zeker in woonwijken. Eén kachel vergiftigt een gebied met een straal van 200 meter. Afhankelijk van de windrichting. Dus niet alleen bij windstil weer! Ook in het huis van de stoker is de concentratie schadelijke stoffen enorm. En je huis ventileren als in je buurt gestookt wordt, is onmogelijk.

  Voor iedereen is houtstook ongezond. Er zitten namelijk ca. 18 kankerverwekkende stoffen in houtrook, waaronder het al in zeer kleine hoeveelheden zeer giftige benzo-a-pyreen, andere PAK’s, dioxines, fijnstof en het nog veel gevaarlijker ultrafijnstof dat in je organen terecht komt enz. Veel van deze stoffen komen voor op de Zeer Zorgwekkende Stoffenlijst waarover de overheid schrijft:

  “Zeer zorgwekkende stoffen die in Nederland worden geproduceerd, gebruikt of in het milieu aangetroffen, worden door de Nederlandse overheid met voorrang aangepakt. Het doel is om deze stoffen uit de leefomgeving te weren of tenminste beneden een verwaarloosbaar risiconiveau te brengen (of te houden).”

  Het is daarom onbegrijpelijk dat houtstook nog steeds niet verboden is: alleen al door de fijnstof PM2,5 uit particuliere houtstook (met 26% de grootste fijnstofbron, meer dan verkeer) sterven er 2700 mensen per jaar in Nederland, 4 keer meer dan er verkeersslachtoffers te betreuren zijn.

  Voor kleine kinderen geldt ook nog eens dat hun longcapaciteit door de uitstoot van fijnstof niet tot volle wasdom komt.

  De geel oranje vlammen uit het filmpje ‘De Groene Stookinstructie’ tonen aan: onvolledige verbranding, dus zeer slecht voor de gezondheid!
  Schoon of schoner stoken bestaat namelijk niet, net als Cruijff ongelijk had zoals we nu al lang weten toen hij sigaretten aanprees waarmee je verstandig zou kunnen roken………..
  Niet voor niets heeft de Reclame Code Commissie de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) zeer recent op de vingers getikt dat zij geen reclame mag maken met schoon stoken.
  De door de NHK aangeprezen eco-designkachels en pelletkachels als alternatief voor conventionele houtkachels en openhaarden, zijn nóg gevaarlijker voor de gezondheid vanwege de enorme hoeveelheid ultrafijnstof die vrijkomt. Ultrafijnstof dringt je bloed en organen binnen en is zoals reeds gezegd nog veel schadelijker dan fijnstof. Er bestaat geen veilige ondergrens voor ultrafijnstof, overigens ook niet voor fijnstof.
  Het geven van subsidies door gemeenten voor de overstap naar eco-designkachels of pelletkachels is dus onverantwoord.

  Het ontbreken van veilige ondergrenzen voor (ultra)fijnstof en de vele stoffen uit de Zeer Zorgwekkende Stoffenlijst die bij houtstook vrijkomen laten zien dat normen of vergunningen voor houtstook geen oplossing voor de gezondheidsschade gaan geven.

  Zeker in deze tijd waarin luchtvervuiling een aandeel heeft in 19% van de coronadoden in Nederland en het belang van het rookvrij (sigaretten) op laten groeien van kinderen ingezien en gepromoot wordt door de overheid, zou de overheid houtstook in de ban moeten doen. Een goedkope maatregel die veel effect heeft en simpel te handhaven is! Als het in de Poolse stad Krakow kan, moet het hier ook kunnen.

  Met het verbieden van houtstook wordt naast gezondheidsschade dan meteen iets gedaan aan de opwarming van de aarde, want bij houtstook komt 2x meer CO2 per verkregen GJ warmte vrij dan bij aardgasverbranding. Tevens fungeren bomen die niet gekapt en verbrand worden als CO2-opslag.

  Ook komt er bij houtverbranding stikstof vrij. Door geen hout te stoken verkleinen we zo ook het stikstofprobleem en komt er meer ruimte om huizen te bouwen.

  Ook de biodiversiteit gaat naar de knoppen door alle houtkap.

  Als je goed tot je door laat dringen waar houtstook toe leidt, is het nóg onbegrijpelijker dat op hout geen energiebelasting geheven wordt!

  Je kunt buiten niet aan houtrook ontsnappen. En het dringt je huis binnen, ook als de ramen en deuren dicht zijn. Ongevraagd.

  Iedereen die het goed voor heeft met zijn eigen gezondheid en die van zijn medemens zou nog eens goed moeten nadenken voor hij gaat stoken. Voor zichzelf, zijn kinderen én voor zijn buurtgenoten.

  En de NHK? Die hebben een prima alternatief: mensen uit de branche kunnen zich om laten scholen om het probleem van het tekort aan vakmensen voor o.a. de installatie van zonnepanelen en warmtepompen op te vangen. En de toekomst is de waterstofeconomie. Werk en kansen genoeg dus!

  Eind goed, al goed.

   top reatie, Marja. Hier is m.i. ’t belagnrijkste mee gezegd! Ik pleit nog voor houtrookvrije wijken zolang er geen algeheel verbod is. Waterstof is zeker in opkomst. bv. mbv thorium., 0,05 p m3 ipv 0,80 p m3, gewoon in huidige ketels bruikbaar, en voor auto’s ook de oplossing. En gewoon een dikke trui aan, (en onder dikke deken slapen voor wie z’n hele huis op hout stookt en zo px p.nacht weer ’t vuur opgestookt wordt)

   Vreemd eigenlijk dat er Nederland zoveel vergrijzing is lees oudere generatie die met het hoofd bijna boven de hout enkolen kachels groot zijn geworden toen had je minder mensen dat klopt maar ieder huishouden was afhankelijk van die hout en kolen kachels en toen ging het niet om schoon te stoken maar om zuinig ,lees knijpen van de kachels ,te koken,wassen en verwarmen en het roken van voed ingvoor houd baarheid .nu worden paprika en rozen en andere onzinnige producten die wij niet echt nodig zijn in kassen gekweekt die gestookt worden met hout dat uit Venezuela komt wat aankomt in Rotterdam met grote schepen en vandaar uit met grote vrachtwagens naar die installaties van die kwekers wordt gebracht maar ze zijn van het gas af hoe zo co2 uitstoot hoeveel onnodig fijnstof van de uitstoot van die schepen en vracht wagens die voor ons uit eindelijk rijden om er voor te zorgen dat wij morgen die roos kunnen aan iemand kunnen geven die 1 dag later in de kliko ligt . Zonder vervoer over water en over de weg kunnen wij niet maar met iets meer beleid valt er wel wat te halen. En dan nog maar te zwijgen over die enorme rookpluimen die uit die schoorstenen van gasgestookte kassen komen en wat dacht u van die zee van licht die nodig is om nog meer dingen te produceren die u en ik niet echt nodig zijn.

  Behandeld hout , vaak sloophout e.d. Bevatten vaak chemische stoffen die bij verbranding kankerverwekkende dampen produceren. Stoffen zoals : lood, koper sulfaat, verfstoffen, creosoot , carboleum , insecten verdelgers enz.
  Overheid / gemeenten dienen goedgekeurd hout toe te laten . Ook hout via de instanties te verkopen/ aan te bieden. Dus het hele circuit te certificeren zodat giftige stoffen niet via het thuis stoken van verontreinigd hout in het milieu terecht kunnen komen. Houtstokers dienen dat aan te kunnen tonen middels de certificaten. Het is toch belachelijk dat er enerzijds het aardgas afgeschaft wordt en daarna via kachels allerlei rommel verkocht en verbrand wordt. Denk ook aan radioactieve besmetting via gekapte bomen uit gebieden waar de grond vergeven is van radioactieve isotopen.

  Ik hoor alleen maar over houkachels.
  Zelf stook ik ook en heb het gehad met de buren.ze kwamen steeds klagen en dan op dagen dat hij niet eens gebrand had. Dus ik stook door zolang het kan een mag. Ik heb een hele goede kachel, niet de minste. En mijn hout ligt 3 a 4 jaar te drogen voor ik het gebruik. Ik hoor echter niets over al die vuurkorfen waar ze alles wat ze vinden in doen. En dan de BBQ. Als je dat in de zomer ziet. Ook de gemeente hier gaf aan dat dat beide eigenijk ben erger is.

  Merkwaardig, bio centrales vervuilen veel meer. En ook nog miljarden subsidie toe.
  Bossen verdwijnen, in Canada, USA, Letland, etc. Wordt met schepen, op zware dieselolie, aangevoerd.

  […] Dit is waarom houtstookoverlast slecht aan te pakken is – MAX Meldpunt […]

  […] om dit niet te doen, want het levert veel luchtvervuiling op. Gooi hem ook niet in uw haard, want houtstook met redelijk vers hout veroorzaakt in feite nóg meer vervuiling. Een boom die in de […]