Registeren Inloggen

Een mantelzorgwoning plaatst u niet zomaar in uw tuin

Nederland heeft een groot tekort aan woningen. Binnen dit dossier is er nog een groot probleem: het gebrek aan huisvesting voor ouderen die in de toekomst ook nog eens zorg nodig hebben. De 82-jarige Henk Houwers uit Doetinchem heeft daarom zijn eigen oplossing bedacht: een mantelzorgwoning in zijn tuin. Maar de gemeente werkt daar niet aan mee.

Voorwaarden

Sinds 2014 is er landelijke wetgeving voor het plaatsen van een mantelzorgwoning. Dit kan vergunningsvrij, mits de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Zo mogen er bijvoorbeeld maximaal 2 personen in de woning verblijven, moet er sprake zijn van zorgbehoefte en mag de woning na beëindiging van de mantelzorg niet meer als huis gebruikt worden.

Pre-mantelzorgwoning

De heer Houwers valt niet onder het landelijke beleid. Hij heeft namelijk nog geen zorgbehoefte, hij is te fit. De enige mogelijkheid om een mantelzorgwoning, met het oog op de toekomst te bouwen, is door het aanvragen van een omgevingsvergunning bij de gemeente. Maar die geeft voor de bouw van de zogenaamde pre-mantelzorgwoning geen toestemming. En dat is pech voor meneer Houwers want zo’n 60 gemeentes in Nederland hebben inmiddels wel beleid voor pre-mantelzorgwoningen.

Voorbereiding

Wilt u een mantelzorgwoning in de tuin, check dan altijd eerst bij de gemeente wat de regels zijn. U mag vergunningsvrij een mantelzorgwoning plaatsen, als zowel de aanvrager als de woning aan verschillende voorwaarden voldoet. Zo moet een mantelzorgwoning altijd geplaatst worden bij een bestaande woning. Ook mag een mantelzorgwoning er alleen komen als het maximum aan bijgebouwen niet wordt overschreden en mag hij maximaal 50 procent van de tuin of het erf beslaan. U kunt controleren of uw bouwplannen vergunningsvrij zijn op www.omgevingsloket.nl. De regels die gelden voor de bouw van de woning staan in het Bouwbesluit.

Verschillende vormen

Een mantelzorgwoning wordt vaak op maat gebouwd. De kosten beginnen meestal bij zo’n 100.000 euro. Wie dit budget niet heeft, kan ook kijken of een bestaande garage, schuur of gedeelte van het huis omgebouwd kan worden. Ook worden mantelzorgwoningen te huur en tweedehands aangeboden.

Denk goed na

Maar het draait niet alleen om regels en geld. Bedenk vooraf goed na waar u ‘ja’ tegen zegt. Mantelzorg is intensief. Spreek goed af met de persoon bij wie u op het perceel gaat wonen hoe u met bepaalde situaties omgaat.

Einde mantelzorg

Wat er met de woning moet gebeuren na het beëindigen van de mantelzorg, verschilt per geval. Als de woning vergunningsvrij is gebouwd, mag deze niet meer als woning gebruikt worden. U hoeft de woning niet af te breken, maar moet bijvoorbeeld wel de keuken en badkamer verwijderen. Is de woning met vergunning gebouwd, dan is er met de gemeente afgesproken wat er gebeuren moet.

Dit onderwerp wordt besproken in de uitzending van Meldpunt op 20 oktober 2023.

(Foto: MAX)

Geef een reactie

Reacties (2)

    Ik wilde mijn moeder van 95 jaar in huis nemen om haar te verzorgen, omdat ik haar mantelzorger was. Dan werd ik gestraft met een korting op mijn AOW en zorgtoeslag. Ook daar moet je dus op letten ( huursubsidie en elke uitkering loopt gevaar)

    […] Nadeel: u moet een vergunning aanvragen voor de mantelzorgwoning en gemeenten kunnen hier nog weleens moeilijk over doen.  […]