Registeren Inloggen

Gaat de Wet betaalbare huur het halen in de Kamer(s)? Dit zeggen voor- en tegenstanders

De Wet betaalbare huur moet de vurige woonwens van middengroepen in de grote steden tegemoetkomen. Op 29 februari 2024 komt na enkele aanpassingen het ambitieuze wetsvoorstel van Hugo de Jonge, demissionair minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, in behandeling in de Tweede Kamer. Of de wet wordt aangenomen is nog maar de vraag. En daarna komt de Eerste Kamer ook nog aan bod.

Wat houdt de Wet betaalbare huur in? Wat zeggen de voorstanders?

De Wet betaalbare huur heeft tot doel de huurmarkt te reguleren. Zo moeten er meer betaalbare huurwoningen beschikbaar komen, in het bijzonder voor middeninkomens. Denk daarbij aan essentiƫle beroepen zoals leraren, politieagenten en verpleegkundigen. Dit thema is vaker aan de orde gekomen, onder andere tijdens corona maar ook in recente huurdiscussies.

Het plan omvat de invoering van een huurplafond voor het goedkopere segment van de vrije sector. Zo moet er een huurplafond van 1.123 euro per maand komen voor dit deel van de huurmarkt. Vooral gemeenten zijn voor de regulering van de huurmarkt. Want zij willen dat deze mensen daar ook kunnen wonen. Veelgehoorde kritiek is dat zij vinden dat beleggers genoeg verdiend hebben. Maar het belangrijkste argument is dat er nu een grens moet worden gesteld aan huurprijzen.

Dit is het streven van de nieuwe wet: door maatregelen gaat op termijn de huur van ruim 300.000 woningen gemiddeld met 190 euro omlaag. Het voornemen is dat de regulering vanaf 1 juli 2024 ingaat.

Wat zeggen de tegenstanders?

De tegenstanders van de Wet betaalbare huur zijn in eerste instantie de Raad van State en institutionele beleggers. Zij vrezen dat het huurplafond het aanbod van huurwoningen zal verminderen. Ze denken namelijk dat eigenaren van huurwoningen en investeerders zo niet meer bereid zullen zijn om in de huurmarkt te investeren. Dat zou kunnen leiden tot een krimpend aanbod van huurwoningen. Institutionele beleggers gaan nog een stapje verder dan de Raad van State en spreken zelfs van een mogelijke verkoopgolf van huurwoningen. Nieuwbouwprojecten lopen in hun ogen ook groot gevaar.

Wat zijn de aanpassingen in de wet betaalbare huur?

Minister De Jonge heeft in reactie op deze kritiek aanpassingen gedaan om de beleggers tegemoet te komen. In bepaalde situaties is een hogere huur alsnog toegestaan: voor net verduurzaamde woningen of bij nieuwbouwwoningen. Zo wil hij de nieuwbouw en verduurzaming blijven stimuleren.

Puntenstelsel speelt een rol bij bepaling van huurprijs

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) ofwel het puntenstelsel speelt een belangrijke rol in het bepalen van de maximale huurprijs (ongeveer 1.100 euro bij 186 punten). Er komt een upgrade met de introductie van energielabels, die medebepalend zijn bij de vaststelling van de hoogte van de huurprijs. Welk energielabel er aan de huurwoning gekoppeld zit, is ook vaak voer voor discussie.

Bij een te hoge huur kunnen huurders verhuurders aanspreken op basis van het puntenstelsel. Gemeenten krijgen de bevoegdheid tot toezicht. Indien nodig is er ook de bevoegdheid tot handhaving.

Komt de Wet betaalbare huur er doorheen in de Kamer(s)?

Hoewel het aanvankelijk onzeker leek of de wet zelfs ook maar in behandeling zou komen in de Tweede Kamer, gaat dat nu toch gebeuren op 29 februari. Dat komt door onverwachte politieke steun van de NSC en de PVV. De verwachtingen over de afloop zijn echter gemengd.

(Bron: Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, NRC, De Volkskrant, NOS, FD, Archief. Foto: ANP)

Wat zijn de kansen op een betaalbaar huis voor mensen met een gewone baan?

Geef een reactie

Reacties (2)

    Betaalbare huur moet er komen voor elke minima en lage inkomens.

    […] Gaat de Wet betaalbare huur het halen in de Kamer(s)? Dit zeggen voor- en tegenstanders […]