Registeren Inloggen

Help, ik heb last van mijn buren!

Burenoverlast komt steeds vaker voor. Al jaren stijgt het aantal meldingen bij onder andere woningcorporaties. Ook door de coronamaatregelen en het mooie weer, neemt het geklaag over buren toe. Met deze tips kunt u iets tegen de overlast doen.

Gillende kinderen

Met mooi weer heeft menig huishouden een zwembad in de tuin. Vertier voor de kinderen, maar als naaste buur kan het geschreeuw u op een gegeven moment flink irriteren. En wat te denken van buren die ’s avonds feestjes in de tuin houden?  Normale leefgeluiden moet u van elkaar accepteren. Voor geluidsoverlast van buren zijn geen specifieke wettelijke regels vastgelegd.  De overlast kan wel in strijd zijn met de wet als er sprake is van ‘onrechtmatige hinder’. Dit is het geval als uw buren zoveel lawaai maken dat dit in strijd is met de wet, iemands recht of een maatschappelijke plicht. In veel gemeenten is burenoverlast strafbaar en vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).  De gemeente kan na uw klacht onderzoek doen en handhaven als dat nodig is.

Zoemende airco

Ook het geluid van airco’s en warmtepompen kan flink irriteren. Voor bedrijven geldt dat geïnstalleerde airco’s en warmtepompen in bedrijfspanden aan geluidsnormen moeten voldoen. Voor particulieren geldt dit niet. Heeft u dus last van de zoemende airco van de buren, dan zijn daar geen wettelijke regels voor. Deze wetgeving verandert vanaf juli 2021. Dan worden ook geluidsnormen voor airco’s en warmtepompen van particulieren vastgesteld. Voor die tijd, kan dit soort geluidsoverlast wel vallen onder onrechtmatige hinder. Hoe dit precies zit, kunt u nalezen in de plaatselijke APV van uw gemeente.

Houtkachels

Een andere veel gehoorde klacht gaat over stank. Barbecues, houtkachels en compostvaten kunnen voor flinke overlast zorgen. In de APV staat wat uw gemeente kan doen als iemand voor stankoverlast zorgt. Meestal spreekt de gemeente de desbetreffende buurtbewoner aan. Bij bedrijven is het een ander verhaal. Die moeten zich aan de milieuwetgeving houden. Een klacht over een midden- of kleinbedrijf kunt u indienen bij de gemeente of bij de omgevingsdienst. Grote bedrijven moeten een milieuvergunning hebben. Denkt u dat een bedrijf zich hier niet aan houdt? Dan kunt u dit melden bij de gemeente of bij de provinciale milieuklachtenlijn. De gemeente of provincie kan een boete of dwangsom opleggen.

Buurtbemiddeling

De eerste stap bij burenoverlast is een gesprek. Schakel bij klachten niet direct de politie in, maar bel eerst bij uw buren aan. Vraag op een rustige toon of u ergens met ze over mag praten en leg daarna uit waar u last van heeft en wat het met u doet. Komt u er met de buren niet uit, dan kunt u altijd de hulp inschakelen van uw wijkagent, de gemeente of een buurtbemiddelaar. Woont u in een huurwoning, neem dan contact op met de woningbouwvereniging. Vraag aan deze partijen wat u het beste kunt doen. Het is in alle gevallen verstandig om een logboek met klachten bij te houden. Zo kunt u laten zien wanneer en waar u last van heeft. Mocht u in het uiterste geval naar de rechter gaan, dan is het handig om bewijzen van de overlast te hebben.

Uitzending

Bob Sikkema heeft al tien jaar last van de rook uit houtkachels die zijn buren fanatiek stoken. Een gesprek met de buren heeft weinig opgeleverd. In Meldpunt vertelt hij zijn verhaal en ziet u hoe schadelijk houtrook kan zijn.

BRON: Rijksoverheid, Juridisch Loket

Geef een reactie