Registeren Inloggen

Loskoppeling stadswarmte van gasprijs duurt nog even, want wet is nog niet af

Bewoners van wijken die zijn aangesloten op het warmtenet voelen zich een beetje bekocht. Want hoe eerlijk is het dat ze de hoofdprijs moeten betalen voor een goedkoop gemaakt restproduct? Maar de Warmtewet, die ook de loskoppeling van stadswarmte en de gasprijs moet regelen, is nog niet af. Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, denkt de wet pas aan het eind van dit jaar te kunnen indienen.

Restenergie

Stadswarmte is warmte die vrijkomt in bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale of een afvalverwerker. In de grote steden liggen al heel wat warmtenetten voor stadverwarming. Dit zou eigenlijk een van de goedkoopste energiesoorten moeten zijn. Het is namelijk een restenergie die sowieso vrijkomt. Koppeling aan de hoge gasprijs slaat nergens op, vinden bewoners van buurten met stadsverwarming. Het is recent nog eens aangekaart in het online overzicht van Meldpunt.

Waarom duurt dit zo lang?

Waarom moet het zo lang duren voordat die Warmtewet in werking treedt? Dat heeft te maken met het feit dat de minister in dezelfde wet ook het eigenaarschap van de warmtenetten wil regelen. Maar dat overleg is tamelijk ingewikkeld en tijdrovend. Intussen betaalt de consument hier de prijs voor.

De minister zegt dat de wet juist eerder aan de beurt is gekomen dan in de oorspronkelijke planning. Maar hij wil wél dat het meteen een goede wet is. En dat kost nu eenmaal tijd.

Waarom geen tijdelijke regeling?

Kan dat niet eerder, vinden ook Kamerleden Kröger (GroenLinks) en Grinwis (ChristenUnie). Kan die loskoppeling van stadwarmte van de gasprijs niet uit dat wetsontwerp worden gehaald? Regel het met spoed in een tijdelijke regeling, stellen Kröger en Grinwis voor. Maar daar voelt de minister niets voor. ChristenUnie noemt 2023 als uiterste deadline voor de invoering van een eerlijke energieprijs. De minister stelt dat bij verdere verhogingen de Autoriteit Consument en Markt wel zal ingrijpen.

Geef een reactie

Reactie

    Even in herinnering brengend: toen het om de avondklok ging, was het dezelfde heer Jetten (D66) die met stoom en kokend water de spoedwetgeving “gisteren nog” door de kamer heen wilde duwen. Maar energiearmoede door de zeer dure stadswarmte, dat mag best 2 jaar duren….
    Voor zuinig stokende stadswarmte-klanten maakt het door de bank genomen “geen drol” uit hoe hoog de GJ prijs is, ze blijven immers de hoofdprijs voor de torenhoge vastrechten betalen. En daar is nog steeds weinig reuring over…….
    Door de extreme tariefstijging die leveranciers van stadswarmte (waarvan de grootaandeelhouder te vaak de Overheid -t.w. gemeente of provincie- is) hebben doorgevoerd, is de zeer hoge prijs blijvend. De huidige prijs wordt namelijk echt niet meer omlaag bijgesteld, maar “gewoon” verder verhoogd.
    Als je het groot genoeg maakt -zoals nu door Jetten en consorten wordt gedaan-, verandert er nooit iets aan stadswarmte of de warmtewet.