Registeren Inloggen

Nog steeds geen strengere brandveiligheidseisen voor seniorencomplexen

In februari 10 doden bij een flatbrand in Valencia. Begin maart 4 doden bij een brand in een verzorgingstehuis in Duitsland. De angstwekkende beelden van vlammen die wild om zich heen grijpen, staan nog scherp op het netvlies. In Nederland gelden voor alle woningen dezelfde brandveiligheidseisen. In 2019 besteedde Meldpunt al aandacht aan extra maatregelen voor seniorenappartementen, maar sindsdien is er nog weinig gebeurd.

Rookmelders verlopen

Bewoners van een complex in Eindhoven mailen Meldpunt met hun zorgen over de brandveiligheid van hun wooncomplex. In de laagbouw van het complex zijn de meeste mensen ouder dan 60 jaar en ongeveer een derde van de bewoners heeft een rollator. De rookmelders in de appartementen moeten voor 2024 zijn vervangen, maar ondanks herhaaldelijk aandringen bij Woonbedrijf Eindhoven, zijn er slechts een paar ge-update.

De rookmelders zijn aangesloten op het lichtnet en voorzien van een batterij. “Ik heb geen idee of mijn rookmelder nog werkt,” vertelt bewoner Ad Wouters. “Ik heb de mijne maar vervangen voor eentje van de Action.” “Mijn rookmelders bleven maar piepen,” vertelt bewoner Jolanda Theunissen. “Woonbedrijf Eindhoven wilde er in eerste instantie niks aan doen maar omdat ik bleef aanhouden zijn ze uiteindelijk vervangen.”

Woningbouw neemt bewoners niet serieus

Behalve de rookmelders maken de bewoners zich zorgen om het brandalarm in de garage dat zij niet kunnen horen in hun woning. Ook weten zij niet wat de vluchtroutes in het complex zijn. “Beneden in de parkeergarage gaat regelmatig het brandalarm af maar dat horen wij helemaal niet,” vervolgt mevrouw Theunissen. “Enige tijd geleden meldde ik een brandalarm. Op de achtergrond hoorde ik dat er gelachen werd en de medewerker zei dat ze het zouden doorgeven. Het feit alleen al dat je niet serieus wordt genomen…”

In 2019 besprak Meldpunt ook al de brandveiligheid in seniorencomplexen. René Hagen, lector brandveiligheid bij het Nederlands Instituut voor Publieke Veiligheid (NIPV), gaf een aantal knelpunten aan. De 3-minuten-regel, dat mensen in 3 minuten hun appartement moeten verlaten, blijkt in de praktijk niet te werken. Het alarm van rookmelders die u in de winkel koopt, is te zacht voor senioren. Ook zouden deze geschakeld moeten zijn, zodat alle bewoners in een geval van brand, direct gealarmeerd worden.

Geschakelde rookmelders

Behalve een verplichte rookmelder voor alle woningen, zowel oud- als nieuwbouw, zijn er sinds 2019 geen strengere brandveiligheidsvoorschriften zoals bijvoorbeeld deze geschakelde rookmelders. “Bij seniorencomplexen is dit soort rookmelders aan te raden,” zegt Peter Schuurmans van Brandweer Nederland. “Voor een paar tientjes zijn deze te koop dus dat kunnen bewoners onderling zelf regelen.”

“Mijn wens is dat er nauw contact is tussen de eigenaar van een pand en de brandweer om te zorgen dat de brandveiligheid op orde is,” aldus Schuurmans. “Mochten bewoners geen contact krijgen met de eigenaar van de woning dan kunnen zij altijd naar de gemeente, afdeling Bouwtoezicht stappen. Deze is bevoegd en kan de eigenaar aanspreken op de brandveiligheid. Bewoners mogen ook contact opnemen met de brandweer. Elke regio heeft een afdeling Brandveilig Leven en die geven voorlichting.”

Brandweerman Cor op onderzoek in Eindhoven

Op ons verzoek komt oud-brandweerman en veiligheidsexpert Cor Kraaijenhagen de situatie in Eindhoven bekijken. Hij test een aantal rookmelders in verschillende appartementen, waarbij de een het wel en de ander het niet doet. Ook neemt hij een kijkje in de garage. Daar blijkt een goed rookafzuigingssysteem te zitten en ook een brandmelder die doorgeschakeld is naar een centrale. Volgens Cor is het juist wenselijk dat de bewoners niet worden gewaarschuwd omdat het niet de bedoeling is dat zij naar de garage gaan en de brandweer hinderen.

Woonbedrijf Eindhoven laat desgevraagd weten dat ze nalatig zijn geweest en dat alle rookmelders vervangen worden. Ook zal er een bijeenkomst tussen de brandweer en de bezorgde bewoners worden georganiseerd. Iets wat de bewoners graag willen. Cor geeft de bewoners ook advies wat ze zelf kunnen doen om de veiligheid op orde te hebben. “Zorg dat u uit uw woning kunt in geval van brand. Houd uw sleutels in de buurt van de deur. Zorg dat rookmelders werken en dat de vluchtwegen vrij zijn en houd een brandoefening met uw medebewoners.”

In dit artikel gaan we uitgebreid in op wat u moet weten over woningbranden en wat u zelf kunt doen ter voorbereiding.

(Foto: Shutterstock)

Een woningbrand: wat moet u weten en hoe moet u handelen?

Geef een reactie

Reactie

    De senioren hebben toch ook een eigen verantwoordelijkheid? Voor twee tientjes koop je een nieuwe rookmelder. Ik word een beetje moe van mensen die maar vinden dat anderen hun problemen moeten oplossen.