Registeren Inloggen

Geef betere informatie over bouwvergunningen

Ambtenaren moeten burgers beter informeren over vergunningen voor bouwsels of werkzaamheden waar mensen hinder van hebben. Omwonenden voelen zich vaak niet goed of te laat geïnformeerd. Bijvoorbeeld als er een zendmast in hun buurt komt, een parkeergarage, of dakkapel.

Dit zegt de Nationale Ombudsman. Die onderzocht hoe gemeenten burgers informeren over aanvragen voor vergunningen, en besluiten om die te verlenen. De Nationale Ombudsman krijgt hier tientallen meldingen over. Burgers voelen zich onnodig vaak overvallen door plannen voor hun omgeving. De Nationale Ombudsman presenteert dit onderzoek 8 maart 2019 in Meldpunt.

Niet geinformeerd

Summiere of te late informatie zet burgers op het verkeerde been. De gemeente vervangt een zendmast niet alleen, maar bouwt hem twee keer zo hoog en veel dichterbij. Burgers weten dit niet. Daardoor dienen ze geen bezwaar in als dat nog kan. ‘Hun stem gaat te vaak verloren’, aldus de Nationale Ombudsman. Burgers worden boos op hun gemeente, en verliezen het vertrouwen in hun eigen lokale overheid. Ook raken verhoudingen in een buurt onnodig verstoord.

Moskee

Meldpunt gaat op bezoek in Breda-Noord. Een oud politiekantoor wordt daar omgebouwd tot een Turks Cultureel Centrum. De gemeente Breda organiseert bewonersavonden, maar spreekt niet expliciet over een moskee. Bij de aanvraag van een herziene bouwvergunning blijkt dat er een compleet nieuw gebouw komt. Een moskee met metershoge muren en een minaret. Buurtbewoners raken gealarmeerd en leggen via de rechter de bouw op het laatste moment stil. De verantwoordelijk wethouder erkent dat de voorlichting aan de burgers gebrekkig is.

Duidelijke informatie

De overheid moet passender en gerichter informatie geven over bouwplannen, evenementen en sloopwerk, zegt de Nationale Ombudsman. Nu staat er vaak een onduidelijk bericht in een huis- aan-huisblad. Maar wie dat toevallig niet leest of niet begrijpt kan geen bezwaar maken.

Wie zijn de omwonenden

Gemeenten moeten volgens de Nationale Ombudsman bij elke vergunningaanvraag eerst in kaart brengen wie geraakt wordt door het bouwsel of evenement.  Bewandel niet alleen het juridische pad, zegt de Nationale Ombudsman. Die heeft een ‘omgevingsscan’ ontwikkeld. Daarmee krijgen ambtenaren helder wie ze moeten informeren en hoe dat passend kan. Bijvoorbeeld door brieven naar huisadressen te sturen, of door een informatieavond voor de buurt te houden.

Pamfletten

Als voorbeeld van hoe het ook kan, noemt de Nationale Ombudsman de voorgenomen kap van een aantal bomen. De betrokken gemeente besloot niet alleen een berichtje in het huis-aan-huisblad te plaatsen, maar ook pamfletten te plakken op de te kappen bomen. Meer mensen zijn op de hoogte en kunnen in actie komen. Het onderzoek van de Nationale Ombudsman staat op deze pagina.

Verder lezen

Bouwplannen in mijn buurt: Hoe weet ik het op tijd?

Geef een reactie