Registeren Inloggen

Vanavond op tv: Ouderenzorg versobert in de provincie waarschuwt SCP

In gemeenten waar de bevolking terugloopt en de vergrijzing toeneemt staan voorzieningen, zoals ouderenzorg, onder druk. Hier zijn steeds minder huisartsen, is thuiszorgpersoneel moeilijk te vinden en moeten ziekenhuisafdelingen sluiten. Naar deze krimpgebieden moet extra overheidsaandacht en –geld. Dat zegt Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dorpsbewoners bezorgd

In het Friese dorp Veenwouden zijn de afgelopen jaren voorzieningen verdwenen of onder druk komen te staan. Het dorp met 3500 inwoners ligt in Noordoost-Friesland wat sinds 2017 officieel een krimpgebied is. Net als Noordoost-Groningen, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg. In de televisie-uitzending van Meldpunt van 6 maart vertellen dorpsbewoners dat ze zich zorgen maken over de verminderde ‘leefbaarheid’. Jongeren trekken weg, opvolgers voor huisartsen zijn niet te vinden en het lang beloofde buurthuis komt er niet. Bij gebrek aan banen en woningen keren jongeren misschien niet terug. Het gevolg: geen mantelzorgers voor de ouderen.

Denk anders over geld

SCP-directeur Kim Putters, uitgeroepen tot de meest invloedrijke Nederlander van 2019, is vrijdag te gast in Meldpunt. Hij ziet een stapeling van problemen in de krimpregio’s. “Je moet in deze regio’s anders nadenken over werk en de combinatie van wonen en zorg. De politiek moet haar beleid beter afstemmen op deze regionale verschillen. Dan heb ik het over geld dat daarheen gaat en de woningbouwopgave.” Ook op ons forum melden veel 50-plussers dat zij vinden dat de overheid belastinggeld moet steken in het overeind houden van lokale voorzieningen. Volgens hen moet dit juist in de dunbevolkte regio’s waar veel ouderen wonen.

Airco werkt niet

In de uitzending bespreken we ook het probleem van de airco van Lucie van Cranenburgh. Zij laat in haar woon- en slaapkamer airconditioning installeren door het bedrijf Aircovoordeel uit Zwolle. Maar na twee jaar werkt het systeem nog steeds niet naar behoren. MAX Ombudsman Jeanine Janssen laat er een onafhankelijk expert naar kijken en haalt verhaal bij het aircobedrijf.

Klopt uw WOZ-stijging?

De redactie van Meldpunt is voor een andere uitzending op zoek naar verhalen over een onverklaarbare WOZ-stijging. In deze maanden ontvangt u weer de WOZ-waarde van uw woning, waarop gemeentelijke belastingen zijn gebaseerd. Die WOZ-waarden stijgen flink omdat de huizenprijzen in 2018 hard omhoog gingen. En als peildatum voor uw huidige WOZ-waarde wordt 1 januari 2019 genomen. Grote kans dat ook uw WOZ-waarde flink is gestegen. Maar bij de redactie van Meldpunt komen meldingen binnen over WOZ-stijgingen die minder makkelijk te verklaren zijn. Hoe kan het bijvoorbeeld dat uw WOZ-waarde 40.000 euro hoger is dan een huis iets verderop met dezelfde inhoud en omvang van het terrein? Heeft u ook te maken met een onverklaarbare WOZ-stijging? Laat het ons weten in een reactie of op ons forum.

Geef een reactie