Registeren Inloggen

COLUMN: Een uitvaart kan goedkoper dan u denkt

Steeds vaker horen we dat mensen de kosten van een uitvaart onderschatten. Het Nibud constateerde dit ook in 2017 in een onderzoek. Op dat moment waren de gemiddelde kosten 7.500 euro. Let wel: gemiddelde kosten. Er waren flinke uitschieters naar boven, maar ook naar beneden.

Het overlijden van een dierbare is één van de meest emotionele gebeurtenissen. Veel mensen hebben een verzekering om de kosten van hun uitvaart te betalen. Maar die verzekering heeft niet altijd de denking waar men op hoopt. De vraag is: Pakken de kosten niet hoger uit dan noodzakelijk, doordat u onnodige dingen krijgt aangeboden? Daar zit dan ook een gevoelig punt. Want een begrafenis is eigenlijk net zo persoonlijk als een huwelijk. De één pakt voor een trouwerij groots uit en de ander houdt een kleine en persoonlijke bijeenkomst. Het is een kwestie van smaak.

Er mag heel veel

In Nederland mag wat de uitvaart betreft best veel. Dat is allemaal geregeld in de wet op de lijkbezorging. Eén van de belangrijkste zinnen hierin is: “De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.” Ofwel: De begrafenisondernemer doet wat de overledene wenste of vermoedelijk had gewild, tenzij dat niet redelijk is. Binnen dat kader is heel veel mogelijk. Er zijn wel een paar regels, waaraan men zich dient te houden:

  • Begraven mag pas 36 uur na het overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden.
  • Na het overlijden moet een arts gewaarschuwd worden. Deze geeft een verklaring van overlijden af.
  • Begraven mag alleen op een begraafplaats en cremeren mag alleen in een crematorium.

Het kan goedkoper

Wat veel mensen niet weten, is dat het mogelijk is om iemand heel goedkoop te begraven. De overledene hoeft niet eens per se in een kist. In een lijkwade, mits afgedekt, mag ook. U mag een overlijden persoon zelf aangeven bij de gemeente, net zoals dat mag met een geboorte. U mag ook de overledene zelf naar het graf dragen en zelfs zelf vervoeren als dat een optie is.

Alles zelf regelen

Er zijn mensen die een uitvaart helemaal zelf regelen zonder dat er een begrafenisondernemer aan te pas komt. Nu is dat natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, maar het is wel handig als mensen zich ervan bewust zijn dat alles goedkoper kan. En er mag ook heel veel waarvan u misschien niet zou denken dat het kan. Het is bijvoorbeeld ook geen verplichting om te kiezen voor de (vaak veel te dure) aula van de begrafenisonderneming met haar dure plakjes cake. Misschien had de overledene wel een plek waar hij of zij regelmatig ging eten of een kopje koffie ging drinken. Daar kunt u ook na de ceremonie een mooie koffietafel kunnen regelen die veel minder kost.

U doet de dode niet tekort

Er zijn ook mensen die de overledene naar een mooi weiland laten brengen. Daar laten ze iedereen nog iets zeggen, etenen drinken ze samen, en daarna wordt de overledene opgehaald om naar het crematorium gebracht te worden. Alles kan. Denk niet dat als u niet veel uitgeeft u de overledene tekort doet. Denk aan wat hij of zij een mooie uitvaart zou hebben gevonden binnen redelijke marges. En denk aan uzelf als nabestaande; waar heeft u vrede mee, waarna u het verdriet kunt gaan verwerken.

Wat is uw verhaal? Kijkt u mooi terug op een uitvaart van een dierbare? Of juist niet? Heeft u het idee dat u achteraf teveel betaalde en dat u zich in de emotie heeft laten meevoeren? Zou u het nu anders hebben gedaan? We horen graag uw ervaringen op ons forum.

Geef een reactie

Reactie

    Eigenlijk is het bij een uitvaart net als bij een geboorte en huwelijk Het is een emotioneel iets dus voor je het weet ben je een heleboel geld kwijt. Zorg vooraf dat je alles op papier hebt staan . zodat achterblijvers op de hoogte zijn.