Registeren Inloggen

Deze experts vormen samen het Outbreak Management Team

De maatregelen waar wij de afgelopen weken door het coronavirus mee te maken hebben gehad, worden bepaald door het Outbreak Management Team (OMT). Een team van experts en wetenschappers, die elk vanuit hun eigen vakgebied bepalen wat gegeven de omstandigheden het beste is om te doen, en het Kabinet hierover adviseren. Maar wie zitten er in dit team?

Adviesorgaan

In één van de eerste persconferenties heeft premier Mark Rutte laten weten dat de adviezen en de te nemen maatregelen allemaal gebaseerd zijn op wetenschap. Deze wetenschappelijke kennis komt samen in het OMT. Het OMT is een  adviesorgaan dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) adviseert bij de bestrijding van een epidemie.

Vertrouwelijk

Het OMT komt alleen samen in tijden van een crisis zoals nu met het COVID-19. Dat is eerder gebeurd toen de Q-koorts uitbrak, van 2007 tot 2010, en bij de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009 Alles wat in deze vergadering wordt besproken is vertrouwelijk en de leden spreken allen op persoonlijke titel, dus vanuit de eigen expertise. Het vaste team bestaat uit 7 leden. Daarnaast is er nog een groep van zo’n 30 wetenschappers die in wisselende samenstelling het OMT adviseren.

Samenstelling OMT

De vaste kern bestaat uit Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM. Van Dissel is tevens voorzitter van het OMT. Secretaris is Aura Timen,  hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding. Namens het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een huisarts en wetenschappelijk medewerker bij het NHG zitting in het team. Namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie zit Ann Vossen, arts-microbioloog en viroloog in Leiden,  in het team.

Emile Schippers, internist-infectioloog in het Haga Ziekenhuis, zit namens de Nederlandse Vereniging voor internist-infectiologen (NVII) in het team. Schippers wisselt met Annelies Verbon, voorzitter van de NVII en hoogleraar aan het Erasmus MC. Arts infectieziektebestrijding van de GGD Kennemerland, Anne de Vries is een vast lid van het team en als ook Jaap Maas,  klinisch arbeidsgeneeskundige, verbonden aan het Amsterdam UMC en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, is een vaste waarde. Maas leidt het arbo-management-team, een onderdeel van het OMT.

Wisselende bezetting

Dit is de vaste kern experts uit het team. Maar het team kent ook een wisselende bezetting. Van het RIVM schuiven regelmatig verschillende leden aan, waaronder Jacco Wallinga. Wallinga is epidemioloog, hoofd Modellering van Infectieziekten en hoogleraar aan het LUMC. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de modellen die het verloop van de epidemie voorspellen.

Ook viroloog Chantal Reusken en arts-microbioloog Daan Notermans van het RIVM zijn betrokken bij het OMT. Notermans is sinds 2007 ook betrokken bij de OMT’s over de Q-koorts-epidemie. Daarnaast zijn epidemioloog Wim van der Hoek, hoofd van de afdeling Respiratoire Infecties, arts infectieziektebestrijding Corien Swaan en communicatieadviseur Kevin Kosterman, de eindredacteur van het digitale maandblad Infectieziektenbulletin, van de partij.

Andere leden van het OMT

Wisselende leden zijn hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Erasmus MC en hoogleraar Intensive Care Medicine en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers. Met name Gommers heeft de afgelopen weken een belangrijke rol gespeeld als het gaat over het beleid rond de IC’s.

Andere wisselende leden zijn onder anderen Menno de Jong (Amsterdam UMC), Margreet Vos (Erasmus MC), Jan Kluytmans (Amphia Ziekenhuis en UMC Utrecht), Alexander Friedrich (UMCG), Marc Bonten (UMC Utrecht) en Andreas Voss (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en Radboudumc). Allen hoogleraar medische microbiologie. Daarnaast schuiven regelmatig nog een aantal internist-infectiologen, artsen infectieziektebestrijding en infectiepreventiedeskundigen aan. Vanuit de Vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, vergadert voorzitter Nienke Nieuwenhuizen mee en Sjaak de Gouw, portefeuillehouder Infectieziekten bij GGD Nederland.

Bron: MAX Vandaag

Geef een reactie