Registeren Inloggen

Belastingaangifte doen kan lonen, ook als het niet hoeft

Niet iedereen krijgt een oproep van de Belastingdienst om aangifte inkomstenbelasting te doen. Toch kan het wel degelijk lonen het formulier in te vullen. Cees en Gerda van Dijk uit Hazerswoude-Rijndijk zijn jarenlang een loonheffingskorting misgelopen. De reden is simpel: sinds zij stopte met werken en geen brief meer kreeg van de Belastingdienst, deed alleen hij nog aangifte, maar zij niet. MAX Ombudsman Rogier de Haan confronteert de Belastingdienst hiermee.

Heffingskorting

Doordat zij geen aangifte meer deed, liep zij dus jarenlang een heffingskorting mis. Hoe kan dat?

“Het gaat hier om de zogenoemde algemene heffingskorting. Dat is een belastingkorting die voor iedereen geldt. Mensen met een baan, pensioen of uitkering krijgen die belastingkorting normaal gesproken al via hun werk of uitkeringsinstantie. Ook als u geen eigen inkomsten heeft, maar bijvoorbeeld wel minimaal zes maanden een fiscale partner, heeft u hier vaak recht op. U moet dan wel aangifte doen, anders krijgt u dus niks.”

Had dit echtpaar het bestaan hiervan kunnen weten?

“Zo’n heffingskorting aanvragen is volgens de Belastingdienst uw eigen verantwoordelijkheid. Maar eerlijk gezegd vind ik dat dit echtpaar niks te verwijten valt. De Belastingdienst geeft namelijk geen goede informatie hierover. In het aangifteformulier bij meneer staat bijvoorbeeld: wilt u gezamenlijk aangifte doen? Vervolgens geven ze hier geen informatie over een mogelijke heffingskorting.”

Ook voor alleenstaanden?

Geldt deze heffingskorting alleen voor echtparen? Of kan het ook zijn dat alleenstaanden deze mogelijk mislopen?

“Dit geldt net zo goed voor alleenstaanden. Ook als u alleen bent en geen aangifte hoeft te doen, loont het soms dit toch te doen. Zo kregen wij een bericht van een alleenstaande vrouw wier man jaren terug overleed. Toen zij stopte met werken, ontving zij geen brief meer om aangifte te doen. Zij schreef ons: ‘Vele jaren kreeg ik de blauwe envelop op de mat met de inkomensaanslag. Echter niet meer voor 2020 en 2021. Na contact met de belastingdienst hoorde ik dat ik misschien niets te betalen had of terug te ontvangen. Ik mocht vrijblijvend kijken. Kassa: over 2020 kreeg ik 261,00 euro terug en over 2021 361,00 euro’.”

“Het is dus niet per se nodig om gezamenlijk aangifte te doen, om in aanmerking te komen voor de algemene heffingskorting. Degene die recht heeft op uitbetaling van de algemene heffingskorting moet wel nogmaals aangifte doen.”

Waarom niet iedereen aangifte laten doen?

Waarom stuurt de Belastingdienst niet gewoon iedereen een uitnodiging om aangifte te doen?

“Dit jaar hebben ruim 8 miljoen mensen een uitnodiging tot het doen van aangifte ontvangen: 6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers. Daarnaast krijgen nog honderdduizenden mensen in het najaar een zogeheten geldteruggavebrief. Deze brieven sturen ze naar mensen die volgens de gegevens van de Belastingdienst mogelijk nog geld terugkrijgen.”

“Of u een geldteruggaafbrief ontvangt, bepalen ze door een berekening van een aanslag aan de hand van bij de Belastingdienst bekende gegevens van bijvoorbeeld werkgevers, uitkeringsinstanties en banken. Zo gebruiken zij de loon- en loonheffingsgegevens om het inkomen uit werk te bepalen en bankrekeningen en beleggingen voor een berekening van het vermogen. Toch krijgt niet iedereen die recht heeft op teruggaaf zo’n brief. Simpelweg omdat de Belastingdienst zoals zijzelf zegt niet alles van iedereen weet.”

Advies

Wat is het advies voor mensen die niet verplicht zijn aangifte te doen? 

“Krijgt u geen uitnodiging om aangifte te doen, kijk toch altijd even of u wellicht iets terug krijgt. Dit is bijvoorbeeld ook interessant als u hoge zorgkosten heeft. U kunt het formulier vrijblijvend invullen op de site van de Belastingdienst, of via de app. U moet dan uw DigiD bij de hand houden. Vervolgens kunt u via het aangifteformulier zien of u geld terugkrijgt of belasting moet betalen. Voor stellen geldt: probeer eens gezamenlijk aangifte te doen, als dit nog niet gebeurd is. Overigens is het invullen vrijblijvend. U hoeft het formulier niet te versturen.”

Met terugwerkende kracht

Kunnen ze de belastingaangifte vervolgens ook aanpassen met terugwerkende kracht voor voorgaande jaren?

“Dit kan tot 5 jaar terug. In het kalenderjaar 2022 dus terug tot en met belastingjaar 2017. U vult de aangifte nogmaals in en verstuurt deze dan opnieuw. Die vijfjaarstermijn is wettelijk geregeld. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan de Belastingdienst een ruimere termijn nemen. Het echtpaar dat in de uitzending te zien is, valt niet onder deze uitzondering. Zij lopen daardoor meer dan 6.000 euro mis. Ik kan me levendig voorstellen dat ze zich bestolen voelen. Ze hebben er namelijk gewoon recht op, maar ze krijgen het niet omdat ze te laat zijn. En ze zijn te laat doordat de Belastingdienst ze nooit goede informatie heeft gegeven.”

“Ik weet zeker dat dit echtpaar niet het enige is dat tegen deze muur aanloopt. Juist in de tijden waarin we nu leven, waarin mensen op allerhande manieren zoeken naar compensatie voor bijvoorbeeld stijgende energieprijzen zou het een goed en rechtvaardig idee zijn die termijn los te laten. Want het gaat om geld waar dit echtpaar en al die andere mensen gewoon recht op hadden. Het lag al die jaren voor ze klaar. En als de Belastingdienst ze er tijdig over geïnformeerd had, dan hadden ze het gewoon gekregen. Ik zou zeggen: geef ze alsnog waar ze al die jaren al recht op hadden.”

Ruim 1 miljoen mensen lopen teruggave belasting op spaargeld mis

Geef een reactie

Reactie

    Nog bedankt voor dit artikel over terugvragen van heffingskortingen. Ik heb het intussen gedaan, tot 2017, verder terug kon niet….. ik mis nog een aantal jaren, erg jammer, ik heb het nooit geweten. Nu wel!