Registeren Inloggen

Ruim 1 miljoen mensen lopen teruggave belasting op spaargeld mis

Over spaargeld belasting moeten betalen valt slecht. Maar zeker als de burger te veel betaalt. Ruim 1 miljoen Nederlanders betaalden te veel belasting over hun spaargeld. Dat vindt ook de Hoge Raad. Toch krijgen ze hun geld niet terug want de regering heeft de bezwaarprocedure in 2016 ingeperkt. Niemand had dat in de gaten. Alleen de Tweede Kamer of een massaclaim kunnen nog redding bieden.

Belastingdienst mag niet rekenen met fictief rendement

Het inperken van de bezwaarprocedure kwam tegelijk met andere belastingmaatregelen. Zo is die over het hoofd gezien door kamerleden en burgers. Die onoplettendheid kost nu ruim 1 miljoen spaarders hun te veel betaalde belasting over hun spaargeld. De Hoge Raad heeft onlangs besloten dat de Belastingdienst niet mag rekenen met een “fictief rendement over vermogen.” Bij fictief rendement kijkt de Belastingdienst niet naar de werkelijke opbrengst over het vermogen. Maar het rekent met een vooraf vastgesteld percentage dat voor iedereen gelijk is. De Hoge Raad zegt nu dat dat illegaal is. Die aanpak botst namelijk met het eigendomsrecht én het discriminatieverbod. De Belastingdienst moet naar de werkelijke opbrengst kijken.

Zo krijgt de burger gelijk. Want het rendement op spaargeld was foutief vastgesteld met een vast percentage. Maar de burger krijgt niets terug van wat hij/zij al te veel heeft betaald aan de Belastingdienst. Want omdat in de tussentijd “stiekem” de spelregels zijn veranderd kan-ie nu geen bezwaar meer maken. Dat klinkt niet heel eerlijk.

Op tijd individueel bezwaar maken

Wat is er dan precies veranderd in die bezwaarprocedure? Voorheen konden de burgers automatisch meelopen in een massaalbezwaarprocedure. Dat is een procedure waarbij bepaalde bezwaren tegen de belastingaanslag allemaal op één hoop worden geveegd. Het gaat daarbij altijd om iets dat breder leeft. Meestal gaat het om belastingaanslagen in Box 3 (spaargeld en beleggingen). De Belastingdienst legt die vragen dan zelf voor aan de rechter. Er volgt dan later één uitspraak die voor iedereen geldt. Dus niemand hoeft individueel te procederen.

Maar sinds 2017 moet de burger juist wél individueel bezwaar maken tegen de te hoge belasting over het spaargeld. Bovendien moet hij/zij op tijd komen met dat bezwaar. Dat moet binnen 6 weken na de definitieve aanslag van de vermogensbelasting. In 2017 hebben 60.000 burgers dat gedaan. Die krijgen nu wat ze te veel hebben betaald terug. Anderen, die dat niet hebben gedaan, krijgen niets. Maar ze hebben er volgens de wet wél recht op, zegt de Hoge Raad.

Nieuwe massaclaim of compensatie vanuit de politiek

Is er een oplossing voor die mensen die geen individueel bezwaar hebben ingediend? Of er komt een nieuwe massaclaim, of de politiek kan ingrijpen om de spaarders te helpen. Die massaclaim zou kunnen komen vanuit ConsumentenClaim. Deze organisatie houdt altijd een oog op de ontwikkelingen rond Box 3 bij de belastingen.

De Tweede Kamer kan ook nog pleiten voor compensatie. Maar de diverse politieke partijen weten nog niet hoe hoog de kosten dan gaan uitvallen. Box 3 wordt momenteel herzien. Het fictieve rendement op spaargeld telt vanaf 2025 niet meer mee bij de berekeningen. Vanaf dan telt het échte rendement.  Dat is precies wat de Hoge Raad heeft gezegd. Alleen zegt de hoogste rechter uitdrukkelijk dat het nu al geldt. Jammer dat de spelregels dwarsliggen.

Bron: Financieel Dagblad

Waarom is er negatieve rente op spaargeld?

Geef een reactie