Registeren Inloggen

DELA twijfelt over overname Yarden, wat betekent dit voor u?

Uitvaartverzekeraar Yarden zit al lange tijd financieel in zwaar weer. Om dit probleem op te lossen, paste Yarden de polisvoorwaarden aan van de naturapolis. Maar dit mag niet zomaar, oordeelt de rechter in september. Verzekeraar DELA twijfelt nu of het Yarden wil overnemen nu de uitspraak van de rechter financiële gevolgen kan hebben. Wat betekent dit voor u als verzekerde?

Bijbetalen voor uitvaart

In januari 2020 verandert Yarden voor 390.000 verzekerden de polisvoorwaarden van hun naturapolis. Dit is een verzekering die niet een vast bedrag vergoedt, maar de volledige uitvaart betaalt. Van ‘cake tot kist’ en de verzekerde heeft er geen omkijken naar. Maar de kosten van de uitvaarten vallen voor Yarden hoger uit dan verwacht. Het bedrijf zit financieel in zwaar weer. Om dit op te lossen bedacht Yarden dat klanten moesten bijbetalen voor hun uitvaart. Maar veel klanten zijn woedend over deze beslissing en 19 van hen startten een kort geding. En met succes!

Klanten winnen rechtszaak

De kantonrechter in Almere oordeelt in september 2020 dat Yarden ten onrechte de polisvoorwaarden van de 390.000 verzekerden heeft aangepast. Het bedrijf moet de maatregel voor de verzekerden voorlopig terugdraaien. Voorlopig, want er loopt nu een bodemprocedure. Dat houdt in dat de zaak nog een keer goed wordt uitgezocht. De uitkomst van dit onderzoek kan de zaak weer veranderen voor Yarden en de verzekerden. Dit moeten we afwachten, want bodemprocedures zijn grondig en duren vaak lang. En dit is een complexe zaak, zegt ook MAX Ombudsman Jeanine Janssen die zich eerder over dit dossier berichtte.

Verschillende uitspraken

Het klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) oordeelt in augustus namelijk nog dat Yarden de voorwaarden van natura-uitvaartverzekeringen wèl mag wijzigen. Yarden staat er financieel niet goed voor en mag in dit uitzonderlijke geval de voorwaarden aanpassen om een erger scenario te voorkomen. Bijvoorbeeld een faillissement, dat nadelig uit kan pakken voor de verzekerden. Jeanine: “Je ziet aan deze verschillende uitspraken hoe ingewikkeld deze zaak is. Er zijn veel belangen mee gemoeid en veel instanties kijken mee. Ik verwacht dat dit tot de hoogste rechter zal worden uitgevochten. En dat zullen we dan ook geduldig moeten afwachten”.

Twijfels DELA

Uitvaartonderneming DELA maakte in 2019 bekend dat het van plan is om Yarden over te nemen. Dit was goed nieuws voor de polishouders van Yarden. De polis zou gegarandeerd zijn tot 2029 en zoals het er toen uitzag, zonder bijbetaling. Een voorwaarde van DELA was wel dat Yarden zelf met een financieel herstelplan zou komen. De recente uitspraak van de kantonrechter gooit nu roet in het eten. De uitspraak kan Yarden veel geld kosten en het is dan nog maar de vraag of de overname doorgaat. “Als dat niet zo is, dan weten we niet of Yarden zelfstandig kan herstellen”, vertelt Jeanine.

Is uw begrafenispolis bij Yarden nog veilig?

In dit proces kijkt de Nederlandsche Bank voortdurend mee als toezichthouder. In deze column beschrijft Jeanine Janssen hoe dat gaat.

Geef een reactie

Reactie

    nabestaanden van een pakketpolis moeten gaan onderhandelen als ze niet willen of kunnen bijbetalen met de begrafenis ondernemer wat nog wel gedekt is wat niet. Je moet een rechten studie gevolgd hebben om een verzekering af te sluiten want als de verzekeraar niet aan je verdiend komt er een clausule in je polis. Yarden uitvaart bepaald de prijs voor Yarden verzekering en de nabestaanden van de gedupeerde kunnen betalen . Hoe langer je leeft hoe minder er gedekt is. En dat na 40 jaar premie te hebben betaald en je dacht premievrij te zijn.