Registeren Inloggen

Een foutje van de bank in uw voordeel: te veel betaalde rente terug

Honderdduizenden Nederlanders hebben in het verleden een lening met een variabele rente. Maar 2 jaar geleden beslist het klachteninstituut financiële dienstverlening, het Kifid, dat banken te veel rente hebben berekend. Ze moeten dit aan hun klanten terugbetalen. Maar er heerst veel onduidelijkheid bij diezelfde klanten. Sommigen weten waar ze aan toe zijn, terwijl anderen nog steeds in het ongewisse blijven.

Variabele rente bewoog niet mee

Het gaat om klanten die een financieel product hadden waarbij een variabele rente werd afgesproken. Dit kan zijn: een consumptief krediet, een hypotheek met variabele rente, de mogelijkheid tot rood staan op de betaalrekening en gespreid betalen op de creditcard. Het Kifid heeft de afgelopen jaren echter diverse uitspraken gedaan dat banken te veel rente hebben berekend aan hun klanten over de openstaande bedragen.

Meebewegen met de marktrente

Die variabele rente zou moeten meebewegen met de marktrente. In de praktijk gebeurde dit vaak alleen als de marktrente steeg, waardoor veel klanten te veel rente betaalden. De Consumentenbond is met de banken in gesprek gegaan om snel duidelijkheid voor de consument te krijgen.

Banken zullen voor producten, afgesloten vanaf 2001, een rentecompensatie geven. Om hoeveel klanten het daadwerkelijk gaat, is onduidelijk. De banken verstrekken daarover namelijk geen gegevens. Vermoedelijk gaat het om honderdduizenden klanten.

Berekeningen monsterklus voor de banken

Banken zijn met de herberekening aan de slag gegaan. Hoe hoog de bedragen zijn die klanten gecompenseerd krijgen, is afhankelijk van een aantal factoren. Daaronder vallen zaken als looptijd, het gebruik en de hoogte van het krediet. Vermoedelijk gaat het per klant om enkele tientjes tot soms vele duizenden euro’s. Een flinke klus om uit te rekenen dus. Daar komt bij dat het Kifid in augustus dit jaar (2022) een nieuwe uitspraak in deze rentecompensatie deed. De banken moeten eigenlijk ook een rente-op-rente-vergoeding geven. Dit houdt in dat er opnieuw gerekend moet worden. Dit vertraagt het proces onder andere bij ING, die een herberekening is gestart. Mensen die nog steeds klant zijn bij ING horen hierdoor mogelijk begin 2023 pas wat deze regeling voor hen betekent.

Om de compensaties uit te keren, hebben banken miljoenen gereserveerd. Maar over exacte aantallen en bedragen blijven alle banken onduidelijk.

Financiële meevaller op de deurmat

De meeste banken zijn begonnen met het informeren van hun klanten. Dat gebeurt stapsgewijs. Daardoor kan het zijn dat de ene klant al wel wat weet en de ander nog niets gehoord heeft. De Rabobank heeft inmiddels wel al vele klanten per post een compensatievoorstel gedaan. Voor veel mensen komt deze brief als een verrassing. Een berekening staat niet in de brief, maar kan wel opgevraagd worden. Indien men het niet eens is met het gedane voorstel, dan kan men bezwaar aantekenen.

MAX Ombudsman wil snel duidelijkheid voor klanten

De redactie van MAX Meldpunt heeft een peiling gedaan onder MAX-kijkers. Daaruit blijkt dat ruim 2/3e van de mensen die zelf een lening met variabele rente hebben gehad, niet op de hoogte is van deze rentecompensatieregeling.

Daarom maant MAX Ombudsman Rogier de Haan, banken tot snelheid en duidelijkheid. Hij constateert dat 1 specifieke groep over het hoofd gezien dreigt te worden. Dat zijn mensen die inmiddels niet meer klant zijn van de bank waar ze de lening met variabele rente hadden. Die worden namelijk niet door de banken aangeschreven, maar moeten zichzelf melden.

Check het zelf

Kijk dus thuis goed na of u een lening met een variabele rente heeft gehad of nog heeft lopen. Geldt dit ook voor u, kijk dan op de site van uw bank. Daarop is meer informatie te vinden over deze rentecompensatieregeling. Een aantal banken, ING, Rabobank, ABN Amro en SNS Bank, heeft al een aanmeldknop voor oud-klanten. De planning van andere banken is dat zij zich in de loop van 2023 online kunnen melden.

(Foto: MAX)

Geef een reactie

Reactie

  Wat ongelofelijk goed dat Max Meldpunt dit onderwerp belicht!

  Ik ben al ruim 8 jaar bezig om – via het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)- ervoor te zorgen dat die teveel betaalde rente terug gaat naar rechthebbenden. Het gaat om honderdduizenden mensen, zo niet een paar miljoen. De banken, die hebben toegezegd hun (oud-)klanten te compenseren, hebben daar bij elkaar ruim een miljard euro voor gereserveerd. (Volgens mij overigens nog te weinig).

  In de zaken, die ik zie, gaat het vaak om duizenden, zo niet tienduizenden euro’s die terug gaan naar de consument!

  Het gaat echter om meer banken dan ING, Rabobank, ABN Amro en SNS-bank.

  De banken van Credit Agricole Consumer Finance Nederland (w.o. Interbank, Ribank, De Nederlandse Voorschotbank en Intermediaire Voorschotbank) zijn al sinds 2020 hun klanten en oud-klanten aan het compenseren. Velen weten dat echter nog niet. Maar let op! Mensen, die al gecompenseerd zijn met een contract van vóór 2008 hebben te weinig gekregen. Ook geeft de bank niets aan mensen, waarbij de rechter uitspraak heeft gedaan over betalingsachterstanden. Maar dat is niet terecht! Ook die mensen hebben recht op compensatie.
  Deze (extra!) compensatie beloopt in bepaalde gevallen ook in de duizenden tot tienduizenden euro’s.

  Verder heeft het Kifid ook Santander en HDV veroordeeld. Deze banken compenseren niet uit zichzelf, dus moet je daar zelf een klacht over indienen.

  Ook ligt er een Kifid-uitspraak over Roparco Krediethypotheek.

  Maar ook andere banken als Arenda en Qander / Primeline hebben teveel rente gerekend.

  Meer informatie staat op http://www.geldbelangen.nl.