Registeren Inloggen

Help, ik ben mijn diploma kwijt, wat nu?

Weet u waar uw diploma’s liggen? In een doos op zolder, tussen een boek of misschien verloren gegaan bij een verhuizing? Enkele duizenden keren per jaar gebeurt het dat mensen een diploma moeten laten zien bij een sollicitatie. Maar wat als u uw diploma kwijt bent? Is dan ook de kans op de baan verkeken?

Waarom een diploma laten zien?

Het tonen van een diploma geeft de werkgever zekerheid dat degene die solliciteert, ook daadwerkelijk een opleiding met goed gevolg heeft afgelegd. Uiteraard komt er nog wel meer bij kijken maar in een tijd waarin diploma’s of getuigschriften ook makkelijk te koop of na te maken zijn, is het belangrijk dat dit klopt. Onderwijsinstellingen hebben een bewaarplicht van vele tientallen jaren voor uw diploma of getuigschrift.

Diploma is kwijt, wat kan ik doen?

Zoek vanzelfsprekend eerst uitgebreid in uw huis, kelder, opslag of op zolder. Niks gevonden? Neem dan contact op met de Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO. Zij gaan na of uw diploma is geregistreerd en of u een vervangend document kunt krijgen. Want van uw diploma zelf bestaat maar één exemplaar. Zo’n digitale kopie is gratis. U ontvangt deze als PDF. Als een werkgever erom vraagt, dient u de originele PDF door te sturen. Een geprinte verklaring is niet rechtsgeldig.

Verklaring Afgelegd Examen

Als uw diploma niet geregistreerd staat bij DUO, dan kunt u contact opnemen met de school waar u het diploma gehaald hebt. Als zij het bewijs hiervoor terug kunnen vinden, kunt u via hen een zogeheten “Verklaring Afgelegd Examen” krijgen. Geef aan de school zo duidelijk mogelijk aan wanneer u de opleiding volgde, wanneer u examen gedaan hebt en wanneer u slaagde of uw diploma ontving. Hoe meer informatie de school heeft, hoe groter de kans dat er iets wordt teruggevonden. De Archiefwet verplicht scholen namelijk om deze gegevens te bewaren.

Oudere diploma’s zoeken

Voor oude diploma’s geldt dat de Dienst Uitvoering Onderwijs nog een groot archief van papier bezit. Hierin zitten cijferlijsten met een aantekening ‘g’ van geslaagd erop. Deze liggen in archieven in Groningen en Tynaarlo. Dit archief wordt 75 jaar bewaard. Diploma’s van voor 2006, of Hoger Onderwijs-diploma’s van voor 1996 zouden hier nog kunnen liggen. Want vrijwel alle scholen leverden cijferlijsten aan dit archief, ook al was dat niet verplicht. Dagelijks vragen enkele tientallen mensen om een zoektocht naar hun diploma in dit archief. Bijvoorbeeld herintreders die een diploma moeten laten zien of mensen die een diploma kwijt zijn en aan de muur willen hangen. Een diploma via het papieren archief laten zoeken kost wel geld, namelijk iets meer dan 70 euro.

Ervaringscertificaat

Als u op geen enkele manier meer aan uw diploma kunt komen omdat deze er simpelweg niet meer is, kunt u via het Kenniscentrum EVC een verzoek doen om uw kennis en vaardigheden te toetsen. Dit kan vrijstellingen opleveren en een zogeheten “Ervaringscertificaat”.

Geef een reactie