Registeren Inloggen

Ik stort geld maar krijg niet alles op mijn bankrekening

U heeft geld gestort, maar er wordt minder geld op uw rekening bijgeschreven dan u in de machine heeft gedaan. Deze klacht krijgen wij zo nu en dan in onze mailbox. Hoe vaak komt het voor dat het geld storten mis gaat? En welke procedure volgt de bank dan? ING geeft tekst en uitleg.

Hoeveel mag je maximaal storten per keer in een ING-automaat?

Per dag kan er tot 15.000 euro gestort worden en met een extra authenticatie handeling eenmalig tot 30.000 euro. Er kunnen maximaal 200 biljetten per keer ingevoerd worden. Vanaf 1 maart kunnen particulieren klanten nog tot maximaal 3.000 euro per dag storten.

Hoe vaak krijgen jullie jaarlijks klachten over stortingen die niet goed zijn verlopen?

Jaarlijks worden er bij ING miljoenen stortingen gedaan. In 2020 ontvingen we bij 0,08% van alle stortingen op onze automaten een klacht van de klant waarbij uit onderzoek bleek dat er geen grond bleek om deze toe te wijzen.

Maakt een computer dan nooit een fout?

Het komt zeker voor dat de klant in het gelijk wordt gesteld. Dit gebeurt bij ongeveer de helft van de ingediende klachten. Zoals bij elk technisch apparaat komt het ook op een geldstortautomaat wel eens voor dat er storingen ontstaan. Wanneer deze storingen leiden tot een onjuiste telling zal de klant dit gestorte geld alsnog op zijn rekening krijgen. Of de klant in het gelijk wordt gesteld, is afhankelijk van ons onderzoek. Soms blijkt het te gaan om bijvoorbeeld vals geld en dan kan en mag een bank nooit vergoeden, want daarmee is de verklaring van het verschil tussen het door de klant verwachte bedrag en het geboekte bedrag wel helder.

Wat is jullie standaard procedure wanneer een klant zich met een klacht over de storting bij jullie meldt?

Alle klachten worden zorgvuldig opgepakt en geanalyseerd. Hierbij wordt onder andere de logrol (interne vastlegging van de transactieafhandeling op de machine) in combinatie van de tellingen van de waarde in de automaten in de geldtelcentrale in ogenschouw genomen. Waar nodig worden onderzoeken uitgezet bij de verschillende IT- of automaatspecialisten. De klant wordt per brief geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek. Mocht het onderzoek op basis van de logrol meer tijd vergen, dan is het mogelijk om de klant een voorvergoeding te geven.

Waarom kan je er niet voor kiezen een medewerker het geld te laten tellen?

Dat is ongewenst. De enige die bij de waarde in de automaat kan is de waardetransporteur. Om de integriteit van de keten te kunnen borgen is het van belang dat deze gesloten is. Stel je laat het geld wel door een medewerker tellen, dan kost dat tijd en zal dit ook nieuwe risico’s leiden voor klant en medewerkers omdat stortingen dan door verschillende handen gaan en hier mogelijk een discussie uit kan ontstaat die dan geen duidelijke ‘logging’ kent.

Kunnen camerabeelden nog een rol spelen?

De camera’s in het kantoor zijn bedoeld om de veiligheid in het kantoor en dus ook rondom de automaat te borgen. Deze zijn expliciet niet specifiek gericht op de handelingen bij de automaten. Dit ook vanwege het waarborgen van de privacy van de klant.

Jovanca en Cees krijgen minder geld bijgeschreven dan gestort

Geef een reactie

Reacties (5)

  Nav uw uitzending over het geld afstorten bij de ING het volgende. Ook wij hebben ongeveer 1 jaar geleden 2-euro. Unten gestort in de automaat. Was bijna 1000 euro. Nadien bleek er enkele tientjes minder geregistreerd te zijn. Een klacht door ons leverde niets op. Wij storten nooit meer en zeker niet bij de ING.

  In de uitzending had de ING- man het over een LOGbestand.
  Maar als bij de inname van het geld er door het mechanisme meerdere briefjes tegelijkertijd worden ingenomen door b.v. plakken door vocht of statische lading of een kreuk in biljetten. Dan is het kwaad al geschiedt.
  Dat kan een logbestand niet ondervangen.
  Het geld zal na het innemen en telling nogmaals geteld moeten worden om de fout te verkleinen, want 100% zal het nooit worden

  Bij het storten in een ING automaat wordt verkeerd en verkeerd ingevoerd geld uitgeworpen en mag de storter dat opnieuw proberen, aan het eind staat op het scherm hoeveel munten en briefjes gestort zijn en wat het totaal bedrag is. Bent u het daar niet mee eens dan wordt de storting niet afgerond, dus u ziet direct hoeveel u heeft gestort. Gaat er onverhoopt iets fout, dan roept u meteen een medewerker erbij en blijft u bij de automaat staan totdat het/uw probleem is opgelost; dat is lastig voor de andere klanten en de bankmedewerkers maar zo werkt het echt wel. Dat wil niet zeggen dat ik niet blij ben dat ik gister deze uitzending pas zag: 2 weken geleden gaf de ING automaat in Zeist nadat al mijn biljetten op 1 na geteld waren een foutmelding en toen hield het op, de bankmedewerker heeft meteen gecontroleerd of het geld wat was gestort min dat ene biljet wel was bijgeschreven op mijn rekening; gelukkig wel! Maar als ik daarvoor de uitzending van Max meldpunt had gezien was ik toch wat zenuwachtiger geweest.. Nog wel een vraag naar aanleiding van deze uitzending: heeft de voormalige politieagent deze uitkering contant gehad en toen opgeborgen in een kluisje, en heeft hij het wel netjes aangegeven bij de belastingdienst aangezien je niet meer dan 512 euro in huis ( of kluis ) mag hebben zonder dat te melden?

  Dit soort problemen, kun je voorkomen, door het geld cash te storten aan de balie. Immers je mag maar € 10.000,– in de regel cash storten. Stort je daarboven, moet je aangeven hoe je aan deze contante middelen bent gekomen en dit met bewijs overleggen aan de bank. De bank is verplicht dit gegeven aan de belastingdienst door te spelen in Nederland.

  Op 11 april 2021 geld gestort met sealbag ING bij Geldmaat. Plotseling op 26 april wordt een correctie gemaakt op onze rekening €585. Geen kennisgeving ontvangen van de bank, daarom direct gebeld. Volgens medewerker zat er vals geld in de storting, nader onderzoek zou volgen. Omdat ik begin mei nog niets had vernomen, nogmaals gebeld met ING klantenservice. Geen vals geld, maar verschil in storting. 1x€ 500, 1x €50, 1x €20, 1x€10 en 1x €5, erg vreemd, maar volgens medewerker niets aan te doen. Na dit gesprek enkele dagen later brief van ING, onderwerp telverschil. Procedures zijn nageleefd en het bedrag wordt niet bijgeschreven.
  Ik ben hier niet mee akkoord gegaan en heb op 3 mei brief gestuurd naar directie ING. 3 juni gebeld met ING, nog een reactie ontvangen. Advies brief nogmaals versturen, aangetekend, dit direct gedaan. Bericht post.nl 7 juni ING aangetekende brief ontvangen. 19 juni eindelijk bericht van ING, toch nader onderzoek ingesteld naar verschil in telling. € 577.50 (585-7.50 kosten) wordt teruggestort er is toch een fout gemaakt. ING gaat ook de ingehouden kosten vergoeden, € 7,50 omdat ik zoveel moeite heb gedaan om mijn gestorte geld toch op mijn rekening bijgeschreven te krijgen. Vandaag € 7,50 op mijn rekening bijgeschreven, ben benieuwd wanneer restant volgt.
  De aanhouder wint.