Registeren Inloggen

Krapte op arbeidsmarkt: 36 procent van de vacatures in klimaatbanen blijft onvervuld

De krapte op de arbeidsmarkt raakt de energietransitie, zegt ABN AMRO in een nieuw rapport. Ruim een derde van de vacatures, nodig bij de overgang naar duurzame energie, blijft namelijk onvervuld. De arbeidsmarkt staat te springen om installateurs van warmtepompen en zonnepanelen. Sonny Duijn, sectoreconoom thema’s bij ABN AMRO, licht de onderzoeksresultaten toe.

Arbeidsmarkt-indicator

“In onze eigen arbeidsmarkt-indicator hebben wij data van het UWV en Werk.nl verwerkt,” legt Duijn uit. “De vraag was hoeveel vacatures er uitstaan. De krapte op de arbeidsmarkt is een thema. Dat is algemeen bekend. Maar het verkeert momenteel echt op recordniveau. Wij hebben een selectie toegepast op beroepen, die te maken hebben met de energietransitie. Denk daarbij aan bijvoorbeeld installateurs van zonnepanelen of elektrische netwerken. Daar blijft 36 procent van de vacatures onvervuld. Voor de gehele arbeidsmarkt is dat 21 procent. En dan zijn er nog wat beroepen te noemen binnen die groep waarin het nóg hoger ligt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een hoofdmonteur elektrische elektriciteitsnetten. Maar dit is het gemiddelde.”

Veel personeel nodig bij klimaatdoelen

Klimaatwetenschappers zeggen dat we stevig actie moeten ondernemen. Want dat is nodig om de klimaatdoelen te halen. Daarbij is veel personeel nodig. “Dat maakt het extra relevant,” zegt Duijn. “Waar we verder rekening mee hielden bij ons onderzoek, was bijvoorbeeld de reisbereidheid van banenzoekers. Hoe ver wilden ze reizen voor een nieuwe baan? En wat waren hun voorkeursberoepen? Zo konden we zien hoeveel vacatures er per gemeente nodig waren. Ook zagen we zo hoeveel er vervuld waren. Bij dit specifieke onderzoek selecteerden we op klimaatbanen. Maar in de verpleegkunde is de nood ook heel erg hoog.”

Omscholing

Duijn geeft aan dat er tal van initiatieven zijn op dit moment. “In Groningen loopt een interessant project van het UWV. Werklozen kunnen zich daar in een stoomcursus van 3 maanden omscholen tot monteur van dakpanelen. Er is ook veel aandacht voor zogenaamde overstapberoepen. Daarbij kijken ze voor kennis en vaardigheden naar het vorige werk van banenzoekers. Dat kan namelijk veel overlap vertonen met die klimaatbanen. Educatie kan dan enorm helpen bij de invulling van deze vacatures. Daar ligt daar ligt een grote taak bij de informatievoorziening door het UWV. Anders kunnen de mensen het ook niet weten. Dit staat ook in het regeerakkoord.”

Inclusieve arbeidsmarkt

Wat ook in het regeerakkoord staat, is dat we moeten komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Dat betekent een arbeidsmarkt die meer diversiteit vertoont. Die krijg je door meer vrouwen, ouderen, jongeren en minderheden aan te nemen. “Die markt kunnen we verwezenlijken met die klimaatbanen,” zegt Duijn. “Daar ligt een enorme kans.”

Wat er nodig is

In januari van dit jaar publiceerde het UWV nog een publicatie over klimaatbanen in de gebouwde omgeving. Daarin staat te lezen wát er gebeuren moet de komende jaren bij de energietransitie. Om in de gebouwde omgeving minder CO2 uit te stoten, hebben de ruim 7 miljoen huizen en 1 miljoen gebouwen het volgende nodig:

  • betere isolatie
  • afsluiting van het aardgas
  • een gasnet dat geschikt is gemaakt voor duurzame gassen, zoals groen gas en waterstof
  • aansluiting op duurzame warmte- en energiebronnen. Dat zijn bijvoorbeeld zonnepanelen, (hybride) warmtepompen of warmtenetten
  • verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet, want die kan de hoeveelheid stroom niet meer aan

35 miljard euro voor transitie

In het coalitieakkoord is een klimaat- en transitiefonds aangekondigd van 35 miljard euro. Dat is mooi, maar het personeelstekort is voorlopig dus nog wel even spelbreker. Belangenorganisatie Techniek Nederland heeft inmiddels alle lokale overheidsplannen en educatiemogelijkheden in kaart gebracht.

Wilt u een andere baan? Word zij-instromer

Geef een reactie

Reactie

    Stop die klimaat onzin. Besteed die stikstof miljarden aan de mensen in dit land waar te veel kinderen in armoede leven.We maken de Agrarische sector kapot en vergeten dat de boer noodzakelijk is voor onze voedsel voorziening,landbouw beheer en welvaart.