Registeren Inloggen

Premies kunnen door vergaande digitalisering van verzekeringen hoger uitvallen

Het jaarverslag 2022 van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) windt er geen doekjes om: er kleven behalve voordelen als maatwerk voor consumenten ook grote risico’s aan de vergaande digitalisering van verzekeringen. Aan de ene kant verwachten ze hogere premies voor klanten met een verhoogd risicoprofiel, dat tegen onverzekerbaarheid aanzit. Aan de andere kant zijn de juist gehoorzame klanten het haasje.

Wat houdt digitalisering van verzekeringen in?

Door middel van algoritmen en slimme data kunnen verzekeraars steeds meer maatwerk leveren. Zo zien verzekeraars bepaalde patronen bij hun klanten waar ze snel op in kunnen spelen. Dat kan door andere verzekeringsvoorwaarden op te stellen of door de hoogte van de premie aan te passen, of uiteraard allebei.

Wanneer is digitalisering een voordeel?

AFM verwacht een sterke personalisatie van verzekeringen. Bij op maat gemaakte verzekeringen behoren ook passende premies. Als een verzekeraar de verzekering helemaal op de wensen van de consument kan afstemmen is dat natuurlijk alleen maar goed, zeker als de premie betaalbaar is.

Wanneer is het een nadeel?

AFM zegt in zijn jaarverslag dat er ook nadelen zijn en komt met 2 pakkende voorbeelden. Het eerste is dat van klanten waarvan de cijfers aangeven dat ze risicovol rijgedrag vertonen. Voor sommige mensen kan dat zo ver gaan dat ze onverzekerbaar dreigen te worden en dat de premie onbetaalbaar hoog wordt. Er bestaan nu al polissen die kijken naar iemands rijgedrag in het verleden.

Een hoge premie werkt voor dit soort klanten ontmoedigend voor hun risicovolle rijgedrag in het verkeer. Maar AFM pleit ervoor dat er wél gekeken moet worden of er een vangnet kan komen om alsnog een verzekering te kunnen afsluiten voor dit klantenprofiel. Vergeet niet dat verzekeringen berusten op het solidariteitsprincipe van samen de lasten en risico’s dragen.

Hogere premies door ‘gebrek aan kritiek’

In het andere voorbeeld staan de niet zo bijster kritische klanten centraal. Dan gaat het om personen die nooit polissen vergelijken en gewoon altijd alles ‘braaf betalen’. Als dat uit de data naar voren komt, dan kunnen de verzekeraars ze steeds hogere premies ‘aansmeren’. Daar moet de overheid ook maar eens naar kijken, vindt de AFM. Want dat is niet eerlijk. En staan de privacyregels dit wel toe? Dit scenario kwam aan het licht bij een analyse over hoe de verzekeringsmarkt er over 10 jaar mogelijk uitziet.

Toekomstplannen

Daarom pleit de AFM voor het maken van toekomstplannen die rekening houden met al deze ontwikkelingen. AFM-topvrouw Laura van Geest zegt dat de politiek zich niet door alle lopende crises, zoals de onrust in de bankensector, moeten laten afleiden van het maken van plannen en beleid voor de langere termijn. “Wie niet nadenkt over de lange termijn, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, wordt straks verrast door de ontwikkelingen,” zegt ze met gevoel voor urgentie.

Leeftijdsdiscriminatie: Nooit schade, nooit rood staan, toch andere regels

(Bron AFM, ANP. Foto: Shutterstock)

Geef een reactie