RegisterenInloggen

Prinsjesdag 2019: dit zijn de belangrijkste punten

Iedere derde dinsdag van september opent koning Willem-Alexander het politieke jaar door de Troonrede voor te lezen. De minister van financiën biedt de Miljoenennota en Rijksbegroting aan de Tweede Kamer aan. Daarin staat waar het kabinet komend jaar geld aan gaat uitgeven. Wij hebben de belangrijkste punten voor u op een rijtje gezet.

Verpleeghuiszorg gaat erop vooruit

In de Miljoenennota licht het kabinet de belangrijkste plannen voor het komende jaar toe. Er wordt aangegeven hoeveel deze gaan kosten. Een belangrijk punt in de nota is de zorgsector. De toenemende vergrijzing vraagt naar meer zorg. Er moeten ook meer banen in de zorgsector komen. Het zorgen voor meer banen is moeilijk, want er zijn de afgelopen jaren te weinig zorgprofessionals opgeleid.

Investeringen in ouderenzorg

In 2020 gaat er ruim 1 miljard naar de ouderenzorg. Dit geld wordt onder andere geïnvesteerd in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Vanaf 2021 is het de bedoeling dat de investeringen in de zorg jaarlijks toenemen tot 3 miljard euro extra.

Hervorming van het pensioenstelsel

In de Miljoenennota staat dat het kabinet het pensioenstelsel wil versterken, zodat Nederland ook in de toekomst een goede plek blijft om te wonen en werken. Er wordt al jaren onderhandeld over een nieuw pensioenakkoord. In 2019 komen de vakbonden en de overheid eindelijk tot een overeenkomst. Inmiddels ligt er een concept-pensioenakkoord. Hierin staan de plannen voor de toekomst van de pensioenen. De plannen uit dit akkoord zijn nog niet vastgelegd. Wat wél duidelijk is, is dat de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen. “Voor elk jaar dat de levensverwachting toeneemt, stijgt de AOW-leeftijd dan met 8 maanden, in plaats van met één jaar.”

Meer lezen over het pensioenstelsel en het concept-pensioenakkoord? Wij hebben veel artikelen over dit onderwerp.

Zorgpremie omhoog

De gemiddelde zorgpremie gaat in 2020 naar schatting met zo’n 37 euro omhoog. De zorgpremie is het bedrag dat u betaalt voor uw zorgverzekering. De verwachte maandpremie wordt dan 118,50 euro. Goed om te weten is dat dit alleen een schatting van het kabinet is, het zijn de zorgverzekeraars die bepalen wat de uiteindelijke premies worden. Die worden uiterlijk 12 november 2019 bekend gemaakt.

Aandacht voor huisvesting

Het kabinet heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan een huis te helpen. Er wordt vooral gedacht aan jongvolwassenen die hun eigen huis kopen. Het kabinet wil namelijk dat er veel meer nieuwe woningen komen. Gemeenten moeten subsidies krijgen voor nieuwbouwprojecten en ook voor woningcorporaties wordt geld vrijgemaakt. De coalitie trekt daar de komende 10 jaar eenmalig 10 miljard euro voor uit.

Huurprijs omlaag

De huren stijgen nu snel, omdat de waarde van woningen snel omhoog gaat. Het kabinet wil die stijging afremmen door maar een derde van de WOZ-waarde mee te laten tellen bij het vaststellen van de huurprijs.

Scheefwonen

Ook het zogenaamde ‘scheefwonen’ wordt aangepakt. Mensen met een relatief hoog inkomen die in een sociale huurwoning wonen, gaan de komende jaren meer betalen voor hun woning. Woningcorporaties krijgen daardoor extra geld om te besteden aan huisvesting voor mensen die weinig te besteden hebben.

Prinsjesdag

Veel aandacht voor het pensioenstelsel in de Miljoenennota van dit jaar.

Koopkrachtstijging voor de meeste huishoudens

In de Miljoenennota wordt uiteraard ook gesproken over de koopkracht. Dit begrip geeft aan wat Nederlanders van hun inkomen kunnen kopen. Als de koopkracht toeneemt, kunnen zij meer kopen. Het kabinet verwacht voor 2019 een algemene koopkracht stijging van naar verwachting 1,2 procent. Voor 2020 is een stijging van 2,1 procent berekend. Met name werkenden gaan er op vooruit. Hun koopkracht stijgt met 2,4 procent, aldus de Miljoenennota. Volgens een eerdere berekening van het Centraal Plan Bureau (CPB) stijgt de koopkracht van gepensioneerden met 1,1 procent een stuk minder snel.

Wilt u de hele Miljoenennota lezen? U kunt de plannen op uw gemak bekijken op de website van de Rijksoverheid

Bron: MAX Vandaag

Geef een antwoord