Registeren Inloggen

Terugbetalen aan de SVB, hoeveel jaren moet dat?

Gertie en Karel Hauben moeten meer dan 11.000 euro terugbetalen, zegt de Sociale Verzekeringsbank. Als Rogier de Haan zich met de zaak bemoeit, komt hij een wet tegen waaruit blijkt dat ze maar de helft moeten betalen. Hoe werkt terugbetalen aan de SVB precies?

Gertie en Karel moeten betalen

Gertie en Karel Hauben zijn onaangenaam verrast wanneer er in 2018 onverwacht post komt van de Sociale Verzekeringsbank. In de brief staat dat zij in totaal ruim 11.500 euro te veel hebben ontvangen. Hauben heeft namelijk jarenlang onterecht een toeslag gekregen bovenop zijn AOW. Dit geld moet terug.

Niet alles afbetalen

MAX Ombudsman Rogier de Haan verdiept zich in de zaak en ontdekt dat het echtpaar -dankzij een bestaande wet – maar de helft van dit bedrag moet terugbetalen. Meldpunt vraagt Rogier hoe dit precies zit, en wat dit betekent voor anderen in ene vergelijkbare situatie.

Goed bericht voor de familie Hauben. Maar hoe zit dat precies?

Rogier de Haan: “De familie had te horen gekregen dat zij 171 euro per maand moeten inlossen. Dit is het maximale bedrag dat zij kunnen missen, totdat het volledige bedrag is afbetaald. Dit zou betekenen dat ze bijna 6 jaar lang maximaal zouden moeten terugbetalen. De SVB gaf hierbij aan niet anders te kunnen, omdat dit nu eenmaal is geregeld in de wet. In artikel 24 van de AOW om precies te zijn.

Wat daar niet bij werd verteld, is dat in datzelfde artikel ook staat dat zo’n terugbetaling niet eindeloos hoeft te duren. Wanneer iemand drie jaar maximaal inlost en er eerder geen boete is opgelegd, kan de SVB het resterende bedrag kwijtschelden.”

Wat is de gedachte hierachter?

“In Nederland willen we niet dat mensen hun hele leven lang achtervolgd worden door schulden. Dit artikel is daar een voorbeeld van. Het is opvallend dat de SVB hen hier zelf niet actief op geattendeerd heeft.

Natuurlijk geldt dit niet voor mensen die zelf hebben zitten sjoemelen. Als er te veel is ontvangen vanwege fraude, dan moet alles terugbetaald worden, en legt de SVB een boete op. In deze situatie moet er 10 jaar maximaal terugbetaald worden.”

Stel dat ik in eenzelfde situatie zit als de familie Hauben. Wat kan ik dan doen?

“Zorg in elk geval dat u netjes terugbetaalt. Als u dat 3 jaar lang doet, neem dan even van tevoren contact op met de SVB, en vraag om kwijtschelding van het resterende bedrag. U kunt er niet vanuit gaan dat de SVB vanzelf tot kwijtschelding overgaat.”

Heeft de Belastingdienst ook zo’n mogelijkheid, om bij goed gedrag eerder van je schulden af te zijn?

“De Belastingdienst doet niet aan kwijtschelding van toeslagen. Maar als u twee jaar maximaal betaalt, staakt de Belastingdienst de verdere invordering. De schuld blijft dus wel bestaan, maar de Belastingdienst int deze niet langer. Wel kan de Belastingdienst nog een jaar lang verrekenen, als u op dat moment nog steeds toeslagen ontvangt. De precieze regeling vindt u in artikel 79.8 Leidraad Invordering. Als deze situatie op u van toepassing is, doe dan navraag bij de Belastingdienst.”

Rogier tegen het SVB

Bekijk ook de video waarin MAX Ombudsman Rogier de Haan het opneemt voor Gertie en Karel tegen de SVB.

Geef een reactie