Registeren Inloggen

Weinig te merken van deflatie bij de boodschappen: prijzen blijven stijgen, maar minder hard

Deflatie (prijsdalingen) is het omgekeerde van inflatie (prijsstijgingen). Daar is door de lagere energieprijzen nu sprake van, zegt het CBS. Alleen merken we er weinig van in de supermarkt. De prijzen stijgen nog steeds, maar wel minder hard.

Inflatie of deflatie: wat is het verschil?

Even voor alle duidelijkheid: bij inflatie gaan de prijzen omhoog, bij deflatie gaan ze omlaag. Lees voordat u verder gaat anders even dit artikel om een scherp beeld te krijgen van wat de definitie van inflatie precies inhoudt.

CBS komt met eerste raming van inflatiecijfers: sprake van deflatie

Bij de snelle raming was de inflatie -0,4 procent in oktober 2023, vergeleken met oktober vorig jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat heet negatieve inflatie, of in vaktermen: ‘deflatie’. Dat zou u willen terugzien op het bonnetje van uw supermarkt. Maar niets is minder waar. De prijzen stijgen nog steeds, zij het minder hard. En vergeet niet: bij dit soort cijfers kijkt men altijd naar de situatie op hetzelfde moment 1 jaar eerder.

Waar komt die deflatie vandaan?

Volgens het CBS komt de negatieve inflatie geheel op het conto van de lagere energieprijzen. Juist deze laatste prijzen waren in oktober vorig jaar torenhoog. Zonder de energie mee te tellen, bedroeg de inflatie bij de snelle raming 5,1 procent. In september was dat 5,5 procent. In de eerste helft van 2023 was de inflatie zonder energie en motorbrandstoffen een flink stuk hoger. Op zijn top was die 8,1 procent in februari en maart.

Hoe reageren economen op deze deflatie?

Niet iedereen is het eens met de cijfers van het CBS. Dat gaat dan vooral om de berekening ervan. Economen van ABN AMRO en Rabobank spreken tegen het ANP van een vertekend beeld. Vorig jaar ging het statistiekbureau uit van de tarieven voor nieuwe energiecontracten. Die werden toen veel duurder. Nu is het CBS uitgegaan van tarieven van lopende contracten en die tarieven zijn vaak minder hoog.

Verschillende rekenmethodes

Juist het verschil van rekenmethode zou die negatieve inflatie moeten verklaren. Dat vinden deze economen onzuiver. Zo ontstaat een ander beeld, namelijk dat de meeste prijzen helemaal niet lager zijn dan in 2022. De Rabobank past de nieuwe methode van het CBS wel toe op de cijfers van vorig jaar. Zo komt het uit op heel andere cijfers, namelijk op 6,5 procent inflatie. Een reality-check, die overeenkomt met wat u moet betalen als u boodschappen doet.

Ze wijzen er verder op dat de energieprijzen de komende maanden dan wel verder kunnen dalen, maar de prijzen van goederen en diensten niet. Verder kunnen de olieprijzen door de 2 gelijktijdige oorlogen (in Oekraïne en Gaza) toch weer onder druk komen te staan. Dat leidt dan automatisch weer tot prijsstijgingen.

Eerder dit jaar was er ook al sprake van deflatie. Ook toen werd de grote daling van de inflatie geweten aan de gedaalde energieprijzen. Overigens komen de complete inflatiecijfers pas op 7 november 2023.

(Bron: CBS, ANP, NOS, archief. Foto: Shutterstock)

Inflatie neemt verder af, naar 4,6 procent in juli. Hoe komt dat?

Geef een reactie

Reacties (2)

    […] Het CBS constateert een hoopvolle ontwikkeling waarbij er sprake is van deflatie (prijsdalingen), het omgekeerde van inflatie (prijsstijgingen). Die constatering gaat wel verzeld van de opmerking dat er nog weinig van te merken is bij de boodschappen: de prijzen blijven stijgen, zij het minder hard. […]

    […] zij het dat de prijzen minder hard stijgen volgens het CBS. Op een gegeven moment wordt het woord deflatie gebezigd. Waar inflatie duidt op prijsstijgingen, daar wijst deflatie op prijsdalingen. In dit geval […]