Registeren Inloggen

4 maanden langer leven door het Schone Lucht Akkoord

Nederlanders leven gemiddeld 9 maanden korter door luchtvervuiling. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom het Schone Lucht Akkoord opgesteld. Ze hoopt dat dit in het najaar van 2019 door alle deelnemers wordt ondertekend.

Langer gezond leven

12 september 2019 staat het Schone Lucht Akkoord op de agenda van de Tweede Kamer. Het kabinet wil met dat akkoord zorgen voor 50 procent gezondheidswinst in 2030 vergeleken met 2016. Concreet betekent dit dat Nederlanders gemiddeld 4 maanden langer leven. Het akkoord voorkomt ongeveer 4000 tot 5000 sterfgevallen per jaar. Maar niet alleen dat, er wordt ook enorm veel geld aan ziektekosten bespaart. Dat scheelt zo’n 3 tot 7 miljard euro per jaar.

Het akkoord

Bijna heel Europa voldoet aan de normen voor schone lucht, ook Nederland. Toch zorgt luchtvervuiling nog voor te veel gezondheidsproblemen. Volgens het akkoord leven Nederlanders gemiddeld 9 maanden korter dan ze zouden doen als de lucht niet vervuild was. Door blootstelling aan deze vervuiling overlijden ieder jaar zo’n 11.000 mensen. Het verdrag moet dit aantal terugbrengen.

Een belangrijk plan in het Schone Lucht Akkoord is het doen van onderzoek. Wat zijn de bronnen van luchtvervuiling, en in welke mate dragen ze bij aan het probleem? Daarbij hoort het experimenteren met mogelijke oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Stientje van Veldhoven, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, wil het akkoord de komende maanden verder uitwerken. Ze hoopt het verdrag in het najaar van 2019 met de deelnemende partijen te ondertekenen.

Klimaatakkoord helpt

Eerder werd het Klimaatakkoord al gesloten. Ook dit akkoord draagt bij aan schonere lucht. In het verdrag staan zo’n 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen. Zoals strengere eisen voor uitstoot van voertuigen en bedrijven. In andere woorden, het Schone Lucht Akkoord en het Klimaatakkoord versterken elkaar.

Hierom is luchtvervuiling zo ongezond

Hoe werkt luchtvervuiling precies?  Het verkeer, de industrie en intensieve veeteelt stoten gassen uit. Veel van deze gassen zijn schadelijk voor uw gezondheid. Als u deze inademt vergroot dit de kans op ziektes. Volgens het Longfonds zijn ultrafijnstof en roet het meest schadelijk. Deze stoffen zijn heel klein, waardoor ze diep de longen binnendringen. In de grote steden is luchtvervuiling de oorzaak van de helft van de astmagevallen bij kinderen. Nergens in Europa is dit aantal zo hoog.

Bron: Rijksoverheid, RTL Nieuws, AD, Longfonds, Klimaatakkoord

Geef een reactie

Reactie

    En een glaaje wijn per dag kost je 3 minuten van je leven.