Registeren Inloggen

Dit zeggen politieke partijen over de zorg. Deel 3: PVV, 50Plus, DENK, SGP en FvD

Wat zijn de plannen van politieke partijen op het gebied van zorg en gezondheid? In deel 3 van deze artikelreeks bekijken we de de meest belangrijke en opmerkelijke punten uit de programma’s van de rechtse partijen die nu in de oppositie zitten. Dat zijn PVV, 50Plus, DENK, SGP en FvD.

Wat valt op bij de rechtse oppositie?

In deel 1 en deel 2 van dit artikel kijken we wat de huidige coalitiepartijen en de linkse oppositiepartijen schrijven in hun verkiezingsprogramma’s over de zorg. Nu komen de resterende partijen aan bod. Ook in dit deel stippen we alleen aan wat van van belang en opmerkelijk is, het is geen totaaloverzicht van de standpunten van de partijen over zorg.

Het partijprogramma van 50Plus: “Omdat ouderen het niet meer pikken!”

De partij van de ouderen stelt dat er al 7 miljoen mensen in Nederland boven de 50 zijn. Een nadeel van ouder worden is dat het lichaam gebreken gaat vertonen, het heeft dus zorg nodig. Maar hoe blijft de zorg betaalbaar als er steeds meer mensen gebruik van maken?

Betaalbaarheid van de zorg

De partij wil een maatschappelijke dialoog over de betaalbaarheid van de zorg. Wat is zinnige zorg? 50Plus is er geen voorstander van om de betaalbaarheid te verzekeren door het eigen risico te verhogen. Integendeel, de partij wil het eigen risico verlagen naar 200 euro en als het mogelijk is zelfs helemaal afschaffen.

Zorg dicht bij huis

De partij wil preventief inzetten op versterking van de wijkteams en wil acute hulp beter organiseren en stroomlijnen. De partij is voorstander van eerstelijnbedden in de wijk. Het doel daarvan is dat huisartsen en wijkverpleegkundigen beter acute zorg kunnen verlenen. Om de patiënt zo goed mogelijk te helpen is het van belang informatie te delen. Het patiënten- en clientendossier dient toegankelijk te zijn voor alle betrokkenen.

Medicijnen

50Plus wil te dure medicijnen ook aanpakken, maar niet door ze zelf te ontwikkelen en te produceren, zoals andere partijen voorstellen. Het inkoopbeleid moet anders. Het inkoopbeleid dient voortaan op Europees niveau centraal geregeld te worden voor dure medicijnen en vaccins. De partij hoopt daarmee kortingen te kunnen afdwingen.

Medische missers

Regelmatig maken medici fouten. Deze fouten kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor de patiënt. Het Tuchtcollege is een mogelijkheid voor de gedupeerde om zijn recht te halen.Maar dat werkt niet altijd naar tevredenheid. 50Plus ijvert voor een versterking van de positie van de patiënt bij medische missers, en wil daarom een zorgombudsman in het leven roepen.

“Het gaat om u” staat op de omslag van het verkiezingsprogramma van de PVV.

Onze zorg is goud waard staat in kapitalen in het verkiezingsprogramma van de PVV. Allereerst dienen de medewerkers in de zorg volgens de PVV een forse en structurele loonsverhoging te krijgen. Ook behoren de medewerkers meer tijd te kunnen besteden aan het eigenlijke werk en moeten er tienduizenden zorgwerkers erbij. De partij wil investeren in ziekenhuizen om de vergrijzing op te vangen. Hoe betalen we dat volgens de PVV? In het partijprogramma staat: “De paniekverhalen over alsmaar oplopende kosten in de zorg zijn onwaar. Een groeiende economie vangt stijgende zorgkosten op”.

Afschaffen van bureaucratische regels

Om te zorgen dat personeel meer op de werkvloer staat, moet volgens de partij de administratie worden geautomatiseerd, gestandaardiseerd of afgeschaft. Hoe het mogelijk is om administratie af te schaffen, legt de partij niet uit.

Zet de bouw aan het werk

Mensen worden ouder, hebben zorg nodig en ook een dak boven het hoofd. Er moeten volgens de partij tienduizenden verpleeghuisplekken erbij en tienduizenden aangepaste woningen voor ouderen. Zet daarom de bouw aan het werk. Om dat allemaal te stroomlijnen is volgens de PVV een minister van Ouderhuisvesting nodig.

In eigen beheer

Niet alleen medicijnen moeten voortaan (zoals ook andere partijen willen) in eigen beheer gemaakt worden. De PVV wil dat ook alle beschermingsmiddelen en medische apparatuur hier in Nederland wordt gemaakt.

DENK anders. Zo heet het verkiezingsprogramma van DENK

De partij wil vaccineren verplicht stellen. Alleen op deze manier krijgen we volgens hen het virus onder de knie. De partij sluit ook aan bij de wens van andere partijen om de medewerkers in de zorg beter te belonen, en er moeten zorgmedewerkers bij. Zo werken er in de toekomst per 8 bewoners van een verpleeghuis minimaal twee professionele zorgmedewerkers.

Zorg dichterbij

DENK breekt ook een lans voor de mantelzorgers. Zorg die verleend wordt in de oude, vertrouwde omgeving is van belang. Vrienden of familieleden die de zorg leveren dienen betaald te worden. Als de mensen toch naar een verpleeghuis gaan -dit standpunt wordt ook gedeeld door de Partij voor de Dieren- dan dient men rekening te houden met de culturele achtergrond van de persoon.

Daklozen

Naast preventieve maatregelen ter verbetering van de gezondheid door onder meer de verkoop van alcohol en tabak te bemoeilijken, wil DENK ook een preventieve aanpak voor dakloosheid. Dat is een taak van de gemeente.

“In vertrouwen” is de naam van het programma van de SGP

Deze partij maakt zich veel zorgen over de vergrijzing. Over 20 jaar werkt een op de 4 mensen in Nederland in de zorg. Hoe kun je dan in hemelsnaam de kosten in de hand houden. De uitgaven zullen immers verdubbelen. Daarom wil de partij knopen doorhakken om de betaalbaarheid op orde te houden. Een mogelijkheid is om een beroep te doen op de jongeren om de ouderen te helpen (lees: mantelzorg). De SGP beroept zich op barmhartigheid.

Geen geld naar topsport

Om de kosten in toom te houden wil de SGP nu niet bezuinigen op de zorgmedewerkers. Er moet voor hen een structurele salarisverhoging komen. Om zorg zo lang mogelijk uit te stellen is gezond leven een must of zoals de SGP het stelt “Matigheid is een deugd!” En daarnaast moeten mensen uiteraard veel bewegen. Om het bewegen te stimuleren komt de SGP met een opmerkelijk voorstel: “Het geld dat de overheid nu besteedt aan topsport, kan daarom beter worden geïnvesteerd in het stimuleren van bewegen”.

“Stem Nederland terug”, zo heet het programma van Forum voor Democratie

De patiënt moet volgens Forum weer centraal staan. Dat begint met het bezoek aan de huisarts. Een bezoek aan de huisarts mag nu maar een paar minuten duren. Forum wil het huisartsenbezoek opschroeven naar een kwartier. Die moet de tijd kunnen nemen voor de patiënt. De patiënt behoort voortaan ook vrij te zijn in het kiezen van een arts.

Bureaucratie op de helling

De PVV stelt dat de administratie uiteindelijk afgeschaft moet worden. Dat zegt Forum niet, maar de bureaucratie en de administratie moet wel op de helling.

Om de vergrijzing op te vangen moet mantelzorg gestimuleerd worden en is Forum voor uitbreiding van thuiszorg en huishoudelijke hulp. De partij is ook voorstander van kleinschalige medische zorg en het stimuleren van de mondzorg.

Lees ook deel 1 van dit artikel met daarin wat opvalt aan de standpunten over zorg van de regeringspartijen. In deel 2 bespreken we de standpunten van de linkse oppositiepartijen.

Geef een reactie