Registeren Inloggen

Mail de minister met uw schrijnende zorgsituatie

In een commissievergadering over de verpleeghuiszorg 25 mei 2019 zegt minister Hugo de Jonge dat hij graag mail wil ontvangen over ‘schrijnende casuïstiek’. Hiermee bedoelt hij grievende situaties van mensen die nog maanden of jaren op de wachtlijst staan voor een verpleeghuis, terwijl ze niet zelfstandig kunnen wonen. Bent of kent u iemand die dit meemaakt? Stuur de minister uw verhaal.

Onwetend

Meldpunt maakt 7 juni 2019 een uitzending over de groeiende wachtlijsten in de verpleeghuiszorg. De komende jaren zijn 40.000 extra verpleeghuisplekken nodig. De uitzending zet in gang dat kamerleden van 50PLUS, SP, GroenLinks, PvdA en PVV de minister kritische vragen stellen over hoe hij van plan is dit probleem op te lossen. De Jonge reageert dat hij onvoldoende op de hoogte is van hoe groot het verpleeghuistekort is, hoeveel plekken erbij moeten komen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Hij laat dit onderzoeken. Hij geeft ook aan dat hij het graag via e-mail wil weten als mensen op de verpleeghuiswachtlijst in schrijnende situaties zitten. Voor deze situaties wil hij een oplossing bedenken.

Mail de minister

Dat laatste hoef je aan Meldpunt en de volgers van Meldpunt geen twee keer te zeggen. Wij melden graag misstanden. De 15.000 mensen die in zo’n slechte gezondheid verkeren dat thuis wonen niet mogelijk is, moeten zo snel mogelijk een plek krijgen in het verpleeghuis. Heeft u of uw familielid van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een Wlz-indicatie gekregen van ZZP VV4, tegenwoordig zorgprofiel: ‘VV Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’? En staat u al langer dan 6 weken op de wachtlijst voor een verpleeghuis? Vindt u zelf dat de situatie eigenlijk onhoudbaar is? Mail de minister met uw verhaal. U kunt daarvoor dit mailadres gebruiken: ministerdejonge@minvws.nl

Geef een reactie

Reacties (4)

  ach minister de jonge als ieder die na de stemming zit naar de bevolking zou luisteren zou de ziekenfonds zo terug zijn want wat gebeurd er nu de gezondheid wordt helemaal uit gekleed vele kunnen de premie niet meer betalen ( vele hoeven van de gemeente en regering niet of heel weinig te betalen zoals asiel zoekers en het aller ergste is de verzekeringsmaatschappij blijven met miljoenen winst de winnaar doe daar eens wat aan met U kornuiten of hebben ze allemaal een secetariaat bij de bedrijven

  Het was allemaal te verwachten. Verpleeghuisplaatsen werden verminderd, opleidingen werden verminderd en zelf afgeschaft omdat het begeleiding kost, overhead en interim-managers en projectleiders waren wel makkelijk voor het bestuur. Waar moest het budget vandaan komen……. ja natuurlijk door inkrimping van handen aan het bed en huishoudelijk medewerkers. Wanneer gaat de inspectie eens een minimumnorm vaststellen voor verplegend personeel en de rest mag dan worden gebruikt voor directie, staf en administratie.

  Het doel van de WMO, was om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen door Zorg-op-maat te bieden, met oog voor het individu, door inzet van voldoende hulp bij huishouding (hbh). De praktijk is echter anders. Het paard werd achter de wagen gespannen door GÉÉN Zorg-op-maat te leveren.
  .
  De hbh-uren werden echter keer-op-keer stelselmatig afgebouwd, waardoor mensen lichamelijk werden overbelast en waardoor zij juist sneller invalideren.
  .
  Het enige waar de politiek aan dacht, was hun huishoudboekje kloppend te houden. Er is, zonder de zorgbehoevende mens in beeld te hebben, boekhoudkundig koud en kil gecalculeerd. Met grote gevolgen. Daarmee werd ook het leefgenot geminimaliseerd. Meer pijn betekent meer aan huis gebonden.
  .
  De gemeente politiek (in mijn geval Amsterdam) ondergraaft het leven van chronisch zieken en bejaarden, ipv hen adequaat te ondersteunen.
  .
  Zo komen mensen sneller in de veel duurdere Wlz terecht. Het politieke beleid is rücksichtslos en er is #zorgwanbeleid op grote schaal.
  .
  Nu is er dus een grote uitstroom naar de Wlz, doodgewoon door slechte uitvoer van de basis ondersteuning door middel van de WMO.
  .
  Niet langer zelfstandig, maar dus juist afhankelijker worden. Het is verbijsterend hoe de politiek door onkunde/gebrek aan inzicht, mensen in Thalys sneltreinvaart naar de Eeuwige Jachtvelden bulldozert.
  Dit is gewoon passieve euthanasie.
  .
  En dat voor een zich Beschaafd noemend land, dat de mond vol heeft over normen en waarden. #NIET! 3-werf schande.

  Ik heb al lange tijd chemobehandeling en daar wordt men doodziek van vanwege de bekende bijwerkingen. Op een gegeven momet moet men stoppen met de chemo en dan ga je gewoon door aan de kanker.
  Nu zijn er enkele medicijnen en/of middelen die de bijwerking in meer of mindere mate kunnen verzachten. En ja hoor, daar komt de ministe met zijn departement zorg. Volgens CZ mogen genoemde middelen niet vergoed worden omdat de regering dat zo heeft bepaald. Het worden persoonlijke verzorgingsmiddelen genoemd. Ik zit nu op ongeveer 600 euro eigen kosten die ik er dus gratis bij krijg bij de kanker. En dan denk tjonge jonge je zal toch maar op de armoede grens zitten en dan nog extra kosten omdat je kanker hebt. Een grof schandaal voor een land dat krijst dat de zorg i9n Nederland een van de beste ter wereld is. Slemielen ja, ze zeggen er niet bij dat het voor arme mensen wat minder is.