Registeren Inloggen

Kabinet wil het gesprek over levenseinde stimuleren

Met het motto ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga, maar tot die tijd leef ik’, is het kabinet met een voorlichtingscampagne gestart om ongeneeslijk zieken en hun naasten te helpen te praten over de dood. De campagne heeft als doel om mensen die terminaal ziek zijn op weg te helpen met het voeren van een gesprek over hoe zij hun laatste levensfase willen doormaken.

Onvoldoende kennis over de mogelijkheden

Jaarlijks sterven er in Nederland ongeveer 150.000 mensen waarvan er 120.000 palliatieve zorg nodig hebben. Dat is de zorg voor mensen die niet meer beter worden. De campagne is volgens minister Hugo de Jonge nodig, omdat veel mensen onvoldoende weten over de mogelijkheden van zorg in de laatste levensfase. Daarnaast wil De Jonge dat mensen ‘tijdiger’ het gesprek aangaan met artsen en vooral hun naasten over wat hun wensen zijn.

Website

Omdat informatie over palliatieve zorg niet op 1 plek te vinden is, is er een website gelanceerd: www.overpalliatievezorg.nl Op de website staan praktische tips en is informatie over palliatieve zorg te vinden. Daarnaast zijn er ervaringsverhalen van mensen die zelf in hun laatste levensfase zijn. De Jonge benadrukt dat als iemand uitbehandeld is er nog veel mogelijkheden zijn om de kwaliteit van leven in de laatste levensfase te ondersteunen. Niet alleen medische zorg, maar ook psychosociale zorg en praktische ondersteuning.

Waardig ouder worden

De Jonge zegt overigens in een interview in Trouw dat de campagne niet is bedoeld om mensen op alternatieven voor euthanasie te wijzen, of de vraag naar actieve levensbeëindiging weg te nemen. “Zo zetten wij dat niet in. Voorlichting over euthanasie en voorlichting over zorg voor mensen die zijn uitbehandeld, bestaan náást elkaar. Het nieuwe is dat we nu ook aandacht vragen voor een beter gesprek over de hele laatste levensfase. Nederland heeft een zorgvuldige euthanasiewet, waarover binnenkort een nieuw digitaal informatiepunt komt.” In het regeerakkoord is waardig ouder worden één van de doelstellingen en daar hoort een goede palliatieve zorg ook bij.

Volwaardig onderdeel van het leven

Het gesprek over de laatste levensfase is moeilijk volgens De Jonge. “Het lijkt niet te passen in onze Instagram-samenleving. Maar het is ontzettend belangrijk dat we de dood de plek geven die hij verdient, als volwaardig onderdeel van het leven.”

Bron: MAX Vandaag

Geef een reactie