Registeren Inloggen

Moet ik ouders uit verpleeghuis halen uit angst voor corona?

Zeker honderden ouderen die een plek kunnen krijgen in een verpleeg- of verzorgingshuis, bedanken daar nu even voor uit angst voor corona. Sommige kinderen halen hun ouders zelfs uit het tehuis. Maar is dat verstandig? Als u hier over nadenkt, neem dan de volgende punten in overweging.

Besmettingen in verpleeghuis

Er komen steeds meer berichten over corona-besmettingen van kwetsbare ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit ondanks de aangescherpte protocollen, waaronder het verbod op alle bezoek. Dat geldt sinds 20 maart. In een aantal tehuizen zijn desondanks al bewoners bezweken aan het virus. Het schrikbeeld: het woonzorgcomplex in Heerde, waar in korte tijd 14 van de 70 bewoners overleden aan corona.

Ouder familielid in huis nemen?

Veel ouderen en naasten vragen zich dan ook af: is het tehuis nog wel veilig? En is het verstandig om een ouder familielid in huis te nemen? Het is wijs om goed te kijken naar wat deskundigen hierover melden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de website met vragen en antwoorden van Actiz, de brancheorganisatie van thuiszorg, verpleeg- en verzorghuizen. We lichten er een paar belangrijke vragen en antwoorden uit.

Mag een oudere nu nog wel naar een tehuis?

Verhuisregels strenger

Uw oudere familielid nu verhuizen naar een tehuis is wel veel lastiger dan normaal. Niet iedereen die wil, mag meehelpen. Het aantal verhuizers mag niet meer zijn dan uiterst noodzakelijk. Iedere extra helper is een extra besmettingsgevaar. Een verhuizing kan worden afgeblazen. Bijvoorbeeld als andere bewoners in het verpleeghuis toch besmet blijken te zijn. Of als de oudere die thuis weg wil toch corona heeft opgelopen. Op meerdere plekken in het land worden extra corona-verpleeghuislocaties geopend. Daar kunnen mensen terecht die (mogelijke) besmet zijn.

Mag u (o)ma of (o)pa meenemen naar huis?

Dat mag tijdens de coronacrisis niet als het alleen maar is voor  een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van ouderen buitenshuis vormt immers een risico voor besmetting. Dat is een risico voor de oudere, maar ook voor hun kwetsbare medebewoners en zorgpersoneel. En dat vinden de tehuizen zeer onwenselijk.

Maar als de familie erop staat, dan mag een bewoner van een tehuis wel mee voor langere tijd. Dat moet dan wel veilig en verantwoord zijn en toetst de instelling vooraf. Familie of professionals aan huis moeten aantoonbaar de benodigde medische zorg, verpleging en verzorging kunnen bieden.

Oudere mag geen gevaar zijn

Ook moet vaststaan dat de bewoner geen gevaar voor zichzelf of anderen is. Dat kan soms het geval zijn bij bijvoorbeeld dementerenden. Of als de bewoner corona heeft. Is er geen gevaar? Dan mag een bewoner mee naar huis.

Maar ook als het mag, bedenk als familie wel goed of u de verzorging aan kunt. Actiz-bestuurder Conny Helder: ‘Een paar dagen lukt wellicht, maar lukt het ook weken, of misschien nog wel langer? En wat als familieleden ziek worden, misschien wel door corona? Opa of oma kan niet zo maar weer worden teruggebracht.’

Eenmaal uit verpleeghuis, niet zomaar terug

Terugbengen kan pas weer als de coronacrisis en de verscherpte protocollen in de ouderenzorg voorbij zijn. En dan moet er ook weer plek zijn in het verpleeghuis.

Verpleeghuisartsen: pas op risico’s bij vertrek

Ook Verenso, de vereniging van verpleeghuisartsen, hoort van leden dat familie ouderen uit tehuizen wil halen. De verpleeghuisartsen geven niet zo maar een oudere ‘mee’ met familie. Dat schrijven ze in een bericht hierover op hun website.

Verpleeghuisartsen laten een patiënt pas naar huis gaan als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Wilsbekwaam
De patiënt moet wilsbekwaam zijn wat betreft zijn vertrek naar familie. Hij moet dat willen en ook voldoende de gevolgen kunnen overzien en daarmee instemmen. Hij kan dan vertrekken, ook als een specialist ouderengeneeskunde dat heeft afgeraden. Daar moet de patiënt ook voor tekenen.

Geïnformeerd over risico’s
De patiënt mag sowieso pas weg als hij voldoende informatie heeft gekregen over de gevolgen en risico’s van zijn vertrek uit de instelling en een verblijf bij familie thuis. Daar hoort bij dat hij of zij niet terug kan komen zolang de verscherpte corona-maatregelen voor de ouderenzorg gelden.

Bij twijfel

Als u twijfelt over de beslissing een ouder familielid niet naar het verpleeghuis te brengen of daaruit te halen, neem dan contact op met uw eigen zorgprofessionals. Denk aan uw eigen huisarts en artsen van de oudere om wie het gaat. Bijvoorbeeld een verpleeghuisarts en huisarts.

Meer informatie:

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de speciale Corona Infodienst van Actiz. Die is telefonisch en per email te bereiken op werkdagen (09.00-17.00 uur) en in de weekenden (09.00-12.00 uur) via info@actiz.nl en 085-0772050.

Meer informatie over corona

Als onze informatie over corona staat verzameld in dit artikel.
Lees ook: Dokter Ted: “Voor huisartsen zijn het extreem drukke tijden” op deze pagina.

Geef een reactie