Registeren Inloggen

Verpleeghuizen vrezen voor tweede golf

Medewerkers in de ouderenzorg vrezen een tweede coronagolf. Dat blijkt uit een enquete van Meldpunt en vakorganisatie NU’91, onder verpleegkundigen en verzorgenden. Veel verpleeghuizen hebben nog steeds een tekort hebben aan beschermende middelen en het zorgpersoneel is er mentaal nog niet klaar voor.

Enquête uitslagen

Slechts een krappe meerderheid (55 procent) zegt dat hun verpleeghuis of thuiszorgorganisatie voorbereid is op een mogelijke tweede golf coronabesmettingen. Ruim eenderde (34 procent), weet dat niet of zegt ‘nee’ (13 procent). Bij bijna de helft van de verpleeghuizen zijn nog niet voldoende beschermingsmiddelen zoals mondmaskers, schorten en handschoenen. Ruim eenderde (35 procent) van de zorgmedewerkers geeft aan er zelf niet klaar voor te zijn.

Zorgen over beschermingsmiddelen

Op de meeste werkplekken zijn inmiddels voldoende beschermingsmiddelen (mondmaskers, schorten, handschoenen) meent 53 procent van de ondervraagden. ‘Nog niet maar wordt aan gewerkt’, zegt 13 procent. 17 procent geeft aan dat er onvoldoende voorraad is en 17 procent weet het niet. Bij bijna de helft (47 procent) is het dus niet op orde, stelt Stella Salden van NU’91, die vindt dat verpleegkundigen en verzorgenden nooit meer onbeschermd mogen werken, zoals bij de eerste golf wel gebeurde. “Het zou nu overal op orde moeten zijn. En wat gebeurt er als het aantal besmettingen fors oploopt, hebben we dan nog voldoende achter de hand?”

Testbeleid

Het testbeleid scoort beter naar de mening van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg. 73 procent geeft aan dat bij een verdenking van een coronabesmetting bij hun organisatie binnen 24 uur getest kan worden en de uitslag er binnen 48 uur kan zijn. Salden is blij dat het testbeleid beter op orde is: “Het blijft belangrijk dat verpleegkundigen en verzorgenden met voorrang getest kunnen worden als ze vinden dat dit nodig is. Sneltesten zouden zo spoedig mogelijk beschikbaar moeten komen zodat uitval en negatieve gevolgen van het testen voor zorgpersoneel en bewoners beperkt kunnen blijven.”

Impact op medewerkers

Veel verpleegkundigen en verzorgenden die in verpleeghuizen en de thuiszorg werken, ondervinden nog steeds klachten na de eerste golf coronabesmettingen. 45 procent zegt vermoeid te zijn of spanning en stress (27 procent) te ondervinden. Ruim een derde (35 procent) zegt zelf niet voldoende klaar te zijn voor een tweede golf besmettingen.

Te weinig waardering

40 procent van de ondervraagden geeft aan bang te zijn om met het coronavirus besmet te raken. 70 procent van de verpleegkundigen en verzorgenden in de verpleegzorg vindt dat er te weinig maatschappelijke waardering is voor het werk dat zij doen. Maar liefst 21 procent overweegt met het werk te stoppen of heeft dat inmiddels al gedaan. De NU’91/Meldpunt enquête is gehouden van 21 tot 24 augustus onder 2500 verpleegkundigen en verzorgenden, waarvan 743 werkzaam zijn in de VVT-sector (verpleeghuizen en thuiszorg). Bovengenoemde percentages betreffen die specifieke groep medewerkers; in de verpleeghuizen en thuiszorg. In de uitzending van Meldpunt, vrijdag 4 september om 19.20 op NPO 2, reageert Conny Helder van ActiZ (brancheorganisatie van zorginstellingen) op de uitkomsten van de enquête.

Geef een reactie