Registeren Inloggen

Boekhouder laat vermogen oudere dame verdampen door crypto’s

Het opstellen van een levenstestament kan heel waardevol zijn. U zet uw wensen op papier zodat anderen weten wat er moet gebeuren als u daar niet meer toe in staat bent. In dat levenstestament wijst u iemand aan die u volledig vertrouwt. Ze nemen belangrijke beslissingen en mogen namens u handelen. Maar wat als er van dit vertrouwen misbruik wordt gemaakt en u financieel berooid achterblijft? Het overkomt de 85-jarige tante van mevrouw Stam en meneer Muller.

Blind vertrouwen in boekhouder

In 2012 geeft hun tante via een notariële akte een volmacht af aan haar boekhouder. Ze hebben al jaren een goede verstandhouding. De boekhouder hield zich al bezig met de financiën van de melkhandel van haar man. Na het overlijden van haar man, stelt ze op advies van diezelfde boekhouder zo’n levenstestament op. Het echtpaar heeft geen kinderen, dus wijst ze de boekhouder aan als gevolmachtigde. In de notariële akte geeft ze hem toestemming haar financiën te beheren. “Ze vertrouwde hem blind,” zo stelt haar nicht in de uitzending van Meldpunt.

Haar tante is een vermogende vrouw. Ze heeft haar woning verkocht, en het geld staat op spaarrekeningen bij verschillende Nederlandse banken. Dit spaargeld geeft haar zekerheid een goed appeltje voor de dorst te hebben. “Als ze wat extra’s nodig had, hoefde ze maar aan de boekhouder te vragen, en werd het overgemaakt,” aldus haar nicht.

Vermogende vrouw ruikt onraad

Maar in de zomer van 2022 begint het vertrouwen in haar boekhouder scheuren te vertonen. Mevrouw Muller heeft het gevoel dat er iets niet klopt, nadat de zorgverzekering meldt dat er gegevens zijn veranderd. Ze vraagt haar nicht om eens in haar financiën te kijken. Dat is in eerste instantie lastig, omdat haar tante geen bankafschriften meer ontvangt. Navraag bij de bank leert dat het postadres enige tijd daarvoor is aangepast naar het adres van haar boekhouder. De bank vertelt haar ook dat de spaarrekening is opgeheven en dat het volledige bedrag via haar eigen betaalrekening naar de boekhouder is overgemaakt.

Onderzoek wijst uit dat gehele vermogen verdwenen is

De alarmbellen gaan af. Mevrouw Stam vraagt haar broer mee te kijken. Samen nemen ze contact op met de andere banken waar hun tante spaarrekeningen heeft lopen. Overal krijgen ze hetzelfde te horen. De spaarrekeningen zijn opgeheven. Het geld is weg! De familie achterhaalt dat tussen 2019 en 2021 een ruime 2 honderdduizend euro is verdwenen, de misgelopen rente nog niet eens meegerekend. Hun tante is beroofd van al haar geld.

Boekhouder voelt zich niet verantwoordelijk voor geleden schade

Mevrouw Stam en meneer Muller nemen contact op met de boekouder. Die geeft schriftelijk toe dat hij de rekeningen van hun tante heeft opgeheven en haar geld naar zijn rekening heeft overgemaakt. Met de volmacht die hij heeft, heeft hij haar geld geïnvesteerd bij verschillende cryptobedrijven. Hij wilde daarmee het vermogen van hun tante vermeerderen. De inmiddels 82-jarige boekhouder stelt in een brief aan de familie dat hij via Telegram in contact is gekomen met een Amerikaanse zakenman die hem hielp met investeren. Toen hij op een gegeven moment de bitcoins niet meer kon investeren, zou zijn zakenpartner een rechtszaak zijn gestart om het geld terug te krijgen. Dit zou de boekhouder 92 bitcoins opgeleverd hebben. Maar het digitale wallet waarop die crypto currencies zouden staan, is niet te openen. Er ontbreken wachtwoorden en de Amerikaanse zakenpartner is onbereikbaar.

‘Naar eer en geweten gehandeld’

Verder schrijft de boekhouder dat hij een gespecialiseerd ICT-bedrijf onderzoek heeft laten naar het digitale wallet. De ICT-ers zijn van mening dat de man is opgelicht. Lange tijd heeft de boekhouder dat niet willen geloven, maar in zijn brief schrijft hij dat hij dat nu ook beseft. Verder stelt hij niet aansprakelijk te zijn voor de geleden schade. Zo schrijft hij: “Ik heb naar eer en geweten de gelden op basis van de volmacht geïnvesteerd, met de bedoeling om hier geheel ten gunste van mevrouw een beter rendement uit te halen.”

En dat steekt de 85-jarige dame en haar neef en nicht. Ze voelen zich door de boekhouder opgelicht. Hij had volgens die volmacht dan wel de beschikking over haar financiën, maar volgens diezelfde volmacht moet hij jaarlijks uitleg geven wat hij namens haar onderneemt. En dat heeft hij nagelaten. Ze willen hem er niet mee weg laten komen, want mevrouw gaat er geestelijk aan onderdoor. Ze voelt zich opgelicht. Ze vertrouwde de man blindelings. Maar het dringt nu tot haar door dat deze persoon haar geld heeft gestolen.

Boekhouder verwijst naar zoon

Als de redactie van MAX Meldpunt contact opneemt met de boekhouder, verwijst hij de redactie naar zijn zoon. Die handelt het voor hem af. Via zijn zoon wordt de redactie ook niet veel wijzer. Die ontkent alle betrokkenheid in deze zaak. Hij zegt met de familie in gesprek te zijn.

Professional moet weten wat hij doet met geld van een ander

In de volmacht van mevrouw Muller is een duidelijke regel opgenomen over eventuele aansprakelijkheid: “Als uit de rekening en verantwoording blijkt dat de gevolmachtigde haar belangen niet zo heeft behartigd als in redelijkheid van hem verwacht zou mogen worden, en hierdoor schade is geleden, de gevolmachtigde verplicht is de schade te vergoeden.”

Fraude-advocaat Marius Hupkes vindt dat er van een professional verwacht mag worden dat hij weet wat hij met uw geld doet. Dat hij begrijpt dat er veel oplichting in beleggingen plaatsvindt via internet. En dat de risico’s haar geld te investeren, onaanvaardbaar hoog zijn. Hij is daardoor in zijn ogen wel verantwoordelijk voor het verdwenen geld. Via een rechtszaak kan er door een rechter getoetst worden of de boekhouder aansprakelijk is. Indien er een vonnis is, kan er door een deurwaarder beslag gelegd worden op gelden en bezittingen om daarmee de geleden schade vergoed te krijgen.

Meerdere controleurs om financieel misbruik te voorkomen

Het komt helaas vaker voor dat gevolmachtigden hun volmacht misbruiken en geld weggesluizen voor eigen gewin. Dit kan gaan om kleine bedragen, maar in het geval van deze dame gaat het dus om forse bedragen. Wilt u voorkomen dat uw vermogen gestolen wordt door een gevolmachtigde, dan is het een goed idee om meerdere personen de volmacht te geven. Denk hierbij aan alle kinderen. Zo voorkomt u onderling scheve gezichten, en kunnen ze elkaar controleren. Daarnaast is het mogelijk om een toezichthouder aan te stellen. Deze persoon controleert de gevolmachtigde en controleert eens in de zoveel tijd de bankafschriften. Hoe meer ogen er dus meekijken, hoe meer zekerheid u dit geeft.

Gaat het onverhoopt toch mis, onderneem dan gelijk actie. Trek via de notaris de volmacht in, en neem een advocaat in de arm. Die kan helpen om het geld terug te vorderen.

Vervolg van de zaak Teun Bil

Geld beleggen bij online bedrijven die prachtige rendementen beloven, kan vervelend uitpakken. In de uitzending van 4 november 2022 besteedt Meldpunt ook opnieuw aandacht aan de zaak van de heer Teun Bil. Hij verloor in 4 weken tijd een half miljoen euro aan een dubieus beleggingsbedrijf. We kijken hoe het hem verder is gegaan, sinds hij met zijn zaak in de uitzending zat op 8 oktober 2021.

Geef een reactie