Registeren Inloggen

Let op bij een online inzamelingsactie

U wilt graag geld geven aan een online inzamelingsactie. Maar waar moet u dan op letten? Jelmer Baukema, advocaat financieel recht bij van Doorne in Amsterdam, is expert op het gebied van crowdfunding. Hij heeft een checklist met vragen om te beoordelen of een gift verstandig is.

✔ Duidelijke afspraak

Is klip en klaar welke toezegging de initiatiefnemer van de inzamelingsactie doet? Waarvoor precies is het ingezamelde geld bestemd? Waar kunt u de initiatiefnemer aan houden?

✔ Privé rekening of van een stichting

Op welke rekening wordt het geld gestald? Gaan bijdrages bijvoorbeeld naar een rekening van een stichting, of gaat het geld naar een privé-rekening? In het laatste geval kan ingezameld geld makkelijker worden weggesluisd en misbruikt.

✔ Transactiekosten

Hoeveel kosten gaan er af van elke ingezamelde euro? Hoeveel transactiekosten betaalt u per donatie? Meldpunt merkt dat inzamelingsplatforms al gauw tussen de 5 en 10 procent van elke donatie in.

✔ Teruggave extra geld

Wat gebeurt er als er meer of minder geld opgehaald wordt dan beoogd, of benodigd? Wordt geld teruggestort, of gaat het naar een ander doel?

✔ Verantwoording en controle

Wordt (achteraf) verantwoording afgelegd over het ingezamelde geld en de besteding daarvan, en is daar (onafhankelijke) controle op?

Niet zomaar doneren

Baukema: ‘Het belangrijkste is dat je je als gever ervan vergewist aan wie je geld geeft en wat ermee gebeurt.’ De advocaat staat er wel eens versteld van hoe makkelijk mensen geld doneren aan een online inzamelingsactie. ‘Op straat geef je toch ook niet zo maar 100 euro aan iemand die voor zo’n goed doel donaties staat te werven. Maar online gebeurt dat wel, en vaak massaal ook.’

Geef een reactie

Reactie

    geldzaken door meerdere familieleden laten betalen en bankafschriften gezamenlijk controleren