Registeren Inloggen

Beslissingen na klachtenprocedures bij pensioenfondsen moeten openbaar worden

De meeste pensioenfondsen maken uitspraken in klachtenprocedures niet openbaar. Zo kan het gebeuren dat precies dezelfde klachten door het pensioenfonds verschillend worden beoordeeld. MAX Ombudsman Rogier de Haan pleit voor volledige openheid en daarmee gelijke afhandeling van klachten.

Beklag bij ABP

Thea de Moor uit Heemstede ontvangt van het ABP onterecht geen voorwaardelijk pensioen. Dit is de opvolger van de oude VUT-regeling voor mensen die vervroegd met pensioen gaan. Mevrouw de Moor doet meerdere keren haar beklag bij ABP maar krijgt nul op het rekest. Zij denkt dat haar zaak hopeloos is totdat zij een column in het MAX magazine leest over dit onderwerp en zich bij de MAX Ombudsman meldt.

Bijna dezelfde klacht, andere uitspraak

Ombudsman Rogier de Haan heeft in het verleden een uitspraak ontvangen van iemand met een vergelijkbare kwestie. Deze persoon spande een zaak aan bij de Commissie van Beroep, de klachtencommissie van ABP en kreeg gelijk. Het verhaal van deze uitspraak is zo goed als identiek aan dat van mevrouw De Moor.

Beslissingen na klachtenprocedure moeten openbaar

Thea de Moor stuurt deze uitspraak op naar ABP en krijgt alsnog gelijk.  Zij is zielsgelukkig met de nabetaling die volgt. Maar mevrouw De Moor is ook boos. ‘Ik vind dat besluiten van de Commissie van Beroep openbaar moeten zijn zodat anderen er ook wat aan hebben.’ Want dat is nu niet het geval. De uitspraken van de commissie worden momenteel niet met de buitenwereld gedeeld. Mevrouw De Moor is naar eigen zeggen überhaupt nooit gewezen op het bestaan van deze commissie.

ABP begint met openbaar maken

ABP laat desgevraagd weten dat eind dit jaar een begin wordt gemaakt met het openbaar maken van de uitspraken. “Dan worden samenvattingen van de beslissingen van de commissie op onze website gedeeld. Eerst de beslissingen die genomen zijn vanaf het derde kwartaal van dit jaar. Daarna gebeurt dit ieder kwartaal.”

”Geen vraag naar uitspraken”

Samenvattingen van uitspraken uit het verleden worden dus niet openbaar gemaakt. Ombudsman De Haan vindt dat dit wel moet gebeuren. “ABP vertelt ons dat ze deze uitspraken niet publiceerden, omdat er geen vraag naar was. Dat vind ik een hele zwakke redenering. Want hoe kan je nou naar een uitspraak vragen als je het bestaan ervan niet kent? Ik vind: een pensioenfonds is er voor de deelnemers, en dus moeten dit soort uitspraken gedeeld worden met die deelnemers. Daar zou je geen seconde over moeten nadenken. Je ziet hoe belangrijk zo’n uitspraak kan zijn voor andere gepensioneerden. Let wel: we hebben al meerdere mensen zoals mevrouw De Moor op exact dezelfde manier aan hun voorwaardelijk pensioen geholpen. Maar ook ik heb geen idee hoeveel andere belangrijke uitspraken nog ergens in een la liggen.”

Gunstige uitzondering

Bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn worden de uitspraken al wel openbaar gemaakt. Zij zijn een gunstige uitzondering. Andere grote fondsen denken er over na dit ook te gaan doen. Bij PME, PMT en Koopvaardij “onderzoeken zij momenteel de mogelijkheid en de consequenties van het publiceren van klachten en de afhandeling.” Bij Pensioenfonds Detailhandel noemen ze het een goed idee en ook Pensioenfonds Vervoer gaat “de mogelijkheid bekijken.”

De klacht van mevrouw de Moor over voorwaardelijk pensioen uitgelegd

Waar ging de klacht van mevrouw de Moor precies over? Als er vóór het einde van het dienstverband door een pensioendeelnemer contact is gelegd met ABP over het pensioen, moet ABP informatie geven over de gevolgen die het voortijdig stoppen met werken heeft voor het voorwaardelijk pensioen. Op dat moment is er namelijk nog een truc om het voorwaardelijk pensioen veilig te stellen. Dit kan door meteen na het einde van het dienstverband alvast 10 procent van het ouderdomspensioen in te laten gaan. Dat kan bij ABP vanaf 60 jaar. ABP gaf deze informatie echter niet aan De Moor, en schoot daardoor tekort in de zorgplicht. Het gevolg is dat ABP met terugwerkende kracht die 10 procent ouderdomspensioen moet laten ingaan, en het voorwaardelijk pensioen alsnog moet toekennen. Dit leidt tot een nabetaling en een hoger ouderdomspensioen.

Wat is voorwaardelijk pensioen?

In 2006 is de vut-regeling afgeschaft, die vervroegd stoppen met werken mogelijk maakte. Daarvoor in de plaats is het voorwaardelijk pensioen gekomen. Het voorwaardelijk pensioen is alleen bedoeld voor deelnemers die al meebetaalden aan de VUT-regeling. Het voorwaardelijk pensioen kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Dit komt bovenop uw ouderdomspensioen. U krijgt dit alleen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Denkt u net als mevrouw De Moor dat er onterecht een streep is gezet door uw voorwaardelijk pensioen dan kunt u deze uitspraak opsturen naar ABP.

Geef een reactie

Reactie

    Het wordt dus hoog tijd dat de gepensioneerden zelf ervoor gaan zorgen dat ze meer invloed krijgen op de wijze waarop er met hun geld wordt gewerkt en hoe de organisatie die hun geleden beheert wordt bestuurd. Te lang hebben de Senioren gedacht dat het allemaal wel goed zal komen. Regelmatig blijkt nu dat het tegendeel het geval is. Ga naar http://www.pensioenleger.nl en sluit je bij ons aan om het verzet te organiseren.