Registeren Inloggen

Verkeerde keuze alleenstaanden-AOW kan eenmalig worden teruggedraaid

Als uw partner in een verpleeghuis komt, heeft u de mogelijkheid om de AOW om te zetten van een uitkering voor gehuwden naar de hogere AOW voor alleenstaanden. Alleen bij 70 procent van de mensen die dit doen pakt dit nadelig uit. Ze hebben honderden euro’s minder te besteden per maand. Dit kon niet worden teruggedraaid, maar de SVB geeft hier nu eenmalig gelegenheid toe.

AOW voor alleenstaanden want gescheiden huishoudens

Bij vertrek naar een verpleeghuis kunnen partners die samen AOW ontvangen ervoor kiezen om in het vervolg AOW voor alleenstaanden te krijgen. Uiteraard levert de AOW voor alleenstaanden een hogere uitkering op, bijna 300 euro meer. Dat klinkt in eerste instantie dus aantrekkelijk, want het inkomen stijgt. Maar die keuze kan uiteindelijk ook nadelig zijn.

Hogere bijdrage Wlz of minder zorgtoeslag

Gepensioneerden zijn namelijk toch duurder uit omdat ze bijvoorbeeld een veel hogere eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg moeten betalen voor de zorg in de instelling. Ook kan het belastingtechnisch gevolgen hebben en vervalt soms de zorgtoeslag. ,,Juridisch klopt het allemaal, maar het pakt toch slecht uit’’, aldus de ANBO. ,,Het is voor mensen vooraf moeilijk vast te stellen welke gevolgen de keuze voor een alleenstaanden-AOW heeft.

Honderden euro’s slechter af

In ongeveer 70 procent van de gevallen is de keuze voor een alleenstaanden-AOW ongunstig. Dat blijkt meestal pas als het te laat is. Voor de eerste vier maanden geldt altijd een lage Wlz-bijdrage. Maar wie de AOW voor alleenstaanden ontvangt, betaalt daarna de hoge bijdrage Wlz. Per saldo kunt u met AOW voor alleenstaanden daardoor per maand honderden euro’s slechter af zijn.

U kunt AOW eenmalig terugdraaien naar alleenstaand

De SVB, die de AOW regelt en uitbetaalt, geeft mensen die in het verleden de verkeerde keuze hebben gemaakt nu gelegenheid dit eenmalig terug te draaien. De mensen die het betreft, zijn hierover geïnformeerd. Ook gaat de SVB mensen in een brief vanaf nu beter wijzen op de mogelijke nadelige effecten.

Geen overzicht over AOW-regelingen

Volgens ouderenbond ANBO is dit een groot succes voor alle gepensioneerde echtparen. ,,We hebben ons er meer dan tien jaar hard voor gemaakt om dit besluit er doorheen te krijgen’’, aldus Renate Evers, woordvoerder van de bond. Toch is er volgens de ouderenbond nog steeds wat te verbeteren: alles moet veel eenvoudiger worden. Nu kiezen mensen nog voor een alleenstaanden-AOW omdat nog niet altijd direct duidelijk is welke gevolgen het heeft. Dat komt mede doordat men bij de keuze te maken heeft met heel veel verschillende regelingen. Hierbij het overzicht houden is heel lastig.

Geef een reactie

Reactie

    […] in een andere context. Als uw partner in een verpleeghuis komt, heeft u de mogelijkheid om de AOW om te zetten van een uitkering voor gehuwden naar de hogere AOW voor alleenstaanden. Maar dit kan ook nadelig uitpakken, omdat dan bijvoorbeeld de zorgtoeslag wegvalt. In 2021 is […]