Registeren Inloggen

Bijna 200.000 pensioenen worden niet opgehaald

Bijna 200.000 Nederlandse pensioenen worden niet uitgekeerd omdat de gepensioneerde zich niet meldt. Het totaalbedrag aan ‘vergeten pensioenen’ is meer dan een half miljard euro. Dit blijkt uit een rondvraag van televisieprogramma Meldpunt en MAX Ombudsman langs zeven grote pensioenfondsen.

191.000 niet uitgekeerde pensioenen

De redactie vroeg cijfers op bij de pensioenfondsen PMT, PME, ABP, Zorg & Welzijn, BPF Schoonmaak, Pensioenfonds Vervoer en Pensioenfonds Detailhandel. Samen blijken deze fondsen 191.000 niet uitgekeerde pensioenen op de plank te hebben liggen. Terwijl mensen daar wel jarenlang premie voor hebben betaald.

Miljoenen aan niet-opgevraagde pensioenen

Alleen al ambtenarenfonds ABP heeft 400 miljoen euro opzij gezet voor 19.000 niet-opgehaalde pensioenen. Metaalfonds PME heeft 100 miljoen euro gereserveerd voor 60.000 niet uitgekeerde pensioenen. Pensioenfonds Vervoer telt 12.525 niet-opgevraagde pensioenen. Het fonds heeft daarvoor 38 miljoen euro gereserveerd. Bij de overige fondsen gaat het veelal om kleinere bedragen. De niet uitgekeerde pensioenen hebben elk een waarde van honderden tot tienduizenden euro’s.

Om welke gepensioneerden gaat het?

Deels gaat het om mensen die in het buitenland wonen, en daardoor moeilijker vindbaar zijn. Maar ook mensen die altijd in Nederland hebben gewoond, blijven soms buiten beeld van het pensioenfonds.

In de uitzending

In onze uitzending hebben we van beiden gevallen een voorbeeld. Een oud-verpleegkundige die tegenwoordig in Servië woont krijgt met hulp van MAX Ombudsman Rogier de Haan nu alsnog een pensioen. Ze krijgt 375 euro per maand, en een nabetaling van achterstallig pensioen van 15.000 euro. En een 81-jarige Zoetermeerse met een carrière als winkelmedewerkster krijgt tot haar grote verbazing opeens ook een pensioen. Zij krijgt een vergoeding en haar pensioen wordt afgekocht voor 2.400 euro.

Opsporen vóór de jaren tachtig is moeilijk

Hoewel alle benaderde pensioenfondsen zeggen hun uiterste best te doen om rechthebbenden alsnog op te sporen, blijft een deel van hen buiten beeld. Vaak gaat het dan om pensioenen die zijn opgebouwd vóór midden jaren tachtig. Het sofinummer (het tegenwoordige burgerservicenummer/BSN) werd toen pas ingevoerd.

Sommigen vragen het niet op

Ook mensen die wél in beeld zijn bij het pensioenfonds, vragen hun pensioen niet altijd op. Volgens MAX Ombudsman Rogier de Haan is dit zonde: “Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat een klein pensioen van, zeg, 5 euro per maand, al kan resulteren in een eenmalige pensioenafkoop van meer dan 1.000 euro. Zo’n bedrag zou je normaal toch niet laten liggen.”

Partners, ex-partners en zelfs nabestaanden van de gepensioneerde doen er ook goed aan om navraag te doen bij het pensioenfonds, als ze denken dat er sprake kan zijn geweest van een niet-opgehaald pensioen. Als er een recht bestond op een ouderdomspensioen, dan is er namelijk vaak ook sprake van een partnerpensioen, ook voor de ex. En steeds meer pensioenfondsen keren tegenwoordig het vergeten pensioen alsnog uit aan de nabestaanden, als die zich na het overlijden van de gepensioneerde melden.

Fondsen houden maar een deel achter de hand

Het valt overigens op dat het ene pensioenfonds, zoals ABP, de totale waarde aan niet-opgevraagde pensioenen achter de hand houdt, terwijl andere fondsen veel minder geld voor ‘vergeten pensioenen’ reserveren. Zo heeft BPF Schoonmaak voor 12,5 miljoen euro aan niet-opgevraagde pensioenen. Maar het fonds reserveert hiervoor slechts 9,3 miljoen euro, omdat het verwacht dat een deel nooit meer uitgekeerd kan en zal worden.

Heeft u recht op een ‘vergeten pensioen’?

Om te weten op welk pensioen gepensioneerden recht hebben, kunnen zij in eerste instantie terecht op mijnpensioenoverzicht.nl. Maar niet alle ‘oude’ pensioenen zijn hierin verwerkt. Wie een pensioen denkt te missen, kan contact opnemen met het betreffende pensioenfonds. Zo nodig duiken zij in de papieren archieven om informatie over dit mogelijke pensioen te achterhalen. Bewijsstukken als brieven, loonstroken of eerdere correspondentie helpen bij de zoektocht.

Wie niet weet bij welk pensioenfonds ze moeten zoeken, wordt er verwezen naar de werkgever van destijds, als die nog bestaat. Pensioenzoekers kunnen ook informeren bij vroegere collega’s of er ooit een pensioenregeling (pensioenuitvoerder) is geweest en bij wie. Informatie inwinnen bij een vakorganisatie of werkgeversorganisatie (of het bedrijf was aangesloten bij een pensioenfonds) kan daarnaast ook nog.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over hoe u kunt ontdekken of u recht heeft op een vergeten pensioen? Lees dan dit artikel.

Geef een reactie