Registeren Inloggen

Gedupeerd door pensioennabetaling ABP

Michael Bil werkt jarenlang als beveiliger voor de gemeente Rotterdam als hij in 2016 wordt afgekeurd. Sindsdien ontvangt hij een UWV-uitkering. In 2019 hoort hij dat hij al die tijd ook recht heeft op een aanvullende uitkering van ABP. Als het pensioenfonds dat geld in één keer nabetaalt, heeft Michael daar maar weinig plezier van: zijn toeslagen en kindgebonden budget worden verlaagd of zelfs stopgezet.

7.000 euro terugbetalen aan de Belastingdienst

Het gevolg is dat hij de komende tijd 7.000 euro moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Als hij dat van tevoren had geweten, had hij die uitkering niet aangevraagd, zegt Michael hierover.

MAX Ombudsman Rogier de Haan behandelt Michaels zaak. 6 vragen aan de ombudsman:

Komt dit vaker voor?

Ja, helaas wel. De laatste paar jaar hebben 9.200 mensen een nabetaling van ABP gekregen van achterstallig arbeidsongeschiktheidspensioen. In dezelfde periode hebben we zo’n 30.000 ABP-ers aan een nabetaling van hun ouderdomspensioen geholpen. Als hun partner ook pensioen heeft, bleken zij namelijk vaak recht te hebben op een tweeverdienersaanvulling. Maar die kregen ze nog niet.

Hebben al die mensen schade?

Niet allemaal. Maar juist mensen met en laag inkomen vaak wel. Zij zijn normaal namelijk afhankelijk van toeslagen en belastingkortingen. Door de nabetaling ziet de Belastingdienst ze ineens als grootverdiener. Terwijl ze dat natuurlijk niet zijn. Toch betekent dat, dat ze in het jaar van de nabetaling geen of minder recht hebben op die toeslagen en belastingkortingen. Het gevolg is vaak dat ze van het nabetaalde pensioen onderaan de streep minder overhouden dan wanneer ze dat pensioen netjes op tijd zouden hebben gekregen. Als dat het geval is, hebben ze schade.

Moet het pensioenfonds die schade altijd vergoeden?

Niet altijd. Schadevergoeding is nooit vanzelfsprekend. Het pensioenfonds is alleen verplicht om schade te vergoeden, als de fout bij het pensioenfonds ligt. Bij de nabetalingen voor de tweeverdieners is dat het geval. Voor die grote groep nabetaalden hebben we een schaderegeling getroffen met ABP. Dit jaar heeft ABP al meer dan 20 miljoen euro aan schadevergoedingen uitbetaald. Daarnaast heeft ABP aan al deze mensen wettelijke rente uitbetaald.

Krijgen die 9.200 mensen met een nabetaald arbeidsongeschiktheidspensioen ook een schadevergoeding?

Een deel van hen wel. Het gaat namelijk om 2 verschillende groepen. 1.500 mensen kregen al zo’n arbeidsongeschiktheidspensioen. Maar het bleek dat ABP ze te weinig uitbetaalde. Dat is een fout van ABP. Zij hebben al wettelijke rente gekregen. En ze krijgen volgens ABP dit jaar nog een voorstel tot schadevergoeding. ABP heeft dit nog niet inhoudelijk met ons besproken. Inmiddels hebben we wel afgesproken om dit met elkaar door te nemen. Tot die tijd adviseer ik iedereen die zo’n schadevoorstel krijgt, om nog geen akkoord te geven. Want we weten nog niet of het goed genoeg is.

Michael hoort bij een groep van 7.700 mensen die lange tijd niet wist dat ze recht hadden op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Zij hebben het pas aangevraagd toen ABP hen daarop wees. Vaak was dat pas toen ze er al jaren recht op hadden. Deze groep heeft volgens ABP geen recht op een schadevergoeding. ABP zegt namelijk dat het hun eigen fout is dat ze het niet eerder hebben aangevraagd.

Heeft ABP gelijk?

Dat is een lastige. Wat in ieder geval zeker is, is dat ABP veel te kort door de bocht gaat. ABP verschuilt zich als het ware achter de aanvraagplicht van deze groep. Michael Bil zegt hierover: “Als je niet weet dat je ergens recht op hebt, kan je het ook niet aanvragen.” Dat is natuurlijk waar. En meer dan dat: Michael lijkt de wet achter zich te hebben. Daarin staat namelijk dat een pensioenfonds verplicht is om deelnemers die uit dienst gaan, en dat gold voor deze hele groep, te informeren over de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit lijkt te betekenen dat ABP ze had moeten wijzen op het bestaan van arbeidsongeschiktheidspensioen, én dat je dat wel zelf moet aanvragen.

Daar komt bij dat ABP automatisch een melding van het UWV krijgt, als iemand arbeidsongeschikt raakt. Daardoor wist ABP al in 2016 dat Michael arbeidsongeschikt was. Toch duurde het tot eind 2019 dat ABP Michael informeerde over zijn aanvraagplicht. Er valt dus veel voor te zeggen dat ABP in de zaak van Michael ook een fout heeft gemaakt. En als dat voor Michael geldt, dan geldt dat misschien ook voor die 7.700 anderen. Ook hierover gaan we met ABP in gesprek.

Wat kunnen anderen doen in dezelfde situatie van zo’n nabetaling?

Meld u bij ons aan, als u ook zo’n nabetaling van arbeidsongeschiktheidspensioen heeft ontvangen. Elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur kunt u contact opnemen met het spreekuur van MAX Ombudsman. 035 – 6775511. Wij zorgen dat u alle informatie krijgt die we hebben. En we houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Geef een reactie

Reacties (3)

  Ik heb dat een paar jaar geleden ook meegemaakt. Dit was bij pensioenfonds zorg en welzijn. Ik moest veel nabetalen aan de belastingdienst en de gehele zorgtoeslag terug betalen. Dat was toen een behoorlijk bedrag. 🙈

  Het meest trieste aan een verkeerd systeem dat het o simpel is op te lossen! Al meer dan 40 jaar geleden zag ik in dat DE oplossing gelegen is in een basisinkomen en dat is nog steeds de beste oplossing!

  Dat kost natuurlijk banen want dan zijn al die ambtenaren die problemen die ze zelf hebben gecreerd, niet meer nodig om deie problemen weer op te lossen!
  Maar wat een rust zou dat geven voor mensen met een handicap, jonge gehandicapten die tegen wil en dank in een bijstandsuitkering terecht komen en waar tig regelingen voor worden bedacht!

  Voor al die mensen die nu weer de dupe worden van aanvullingen, oh nee, u had er toch geen recht op!
  Ooit had ik te maken met de situatie dat ik een bruto bedrag terug moest betalen wat ik netto had gekregen. Ik heb geweigerd! Een ander had een fout gemaakt en ik heb vol gehouden los het op! Die mogelijkheid hebben de gedupeerden door de fouten van het UWV niet! Opdoeken dat het hele UWV. Herstructureren van het hele systeem zoals hier al gemeld: basisinkomen invoeren!

  Maar begin eerst met al die mensen die nu zijn gedupeerd de “schulden” die anderen hebben veroorzaakt, kwijt te schelden! Die onrust in de samenleving maakt dat niemand nog geloofd in de politiek en de gevolgen daarvan kost niet alleen bakken met geld, maar veroorzaakt diepe ellende, binnen en buitenshuis! Heel veel succes aan allen die werken aan betere situatie voor deze mensen!

  Het voelt voor mij niet eerlijk als je als gedeeltelijk arbeidsongeschikte een eenmalige toeslag krijgt als inflatievergoeding, het UWV dit ziet als extra inkomen om dit vervolgens weer van je terug te vorderen. Iedereen die 100% gezond is, mag het houden en iemand die werkt zoveel als ie kan, mag het afschrijven.