Registeren Inloggen

Heeft de coronacrisis invloed op mijn pensioen?

De economie krijgt momenteel flinke klappen te verwerken. Voor dit jaar wordt door het Internationaal Monetair Fonds zelfs de grootste krimp voorspeld sinds de crisis van de jaren ’30 van de vorige eeuw. Maar welke invloed heeft deze crisis eigenlijk op uw pensioen? In dit artikel beantwoorden we een aantal relevante vragen.

Als we door corona in een economische recessie raken, heeft dat dan invloed op mijn pensioen?

Rogier de Haan, MAX Ombudsman, stelt dat we nog niet direct in paniek hoeven te raken: ‘Om de meest acute zorgen maar meteen weg te nemen: de coronacrisis leidt niet dit jaar al tot kortingen op de pensioenen. Er zal niet meteen worden gekort, maar de grote pensioenfondsen staan er op dit moment slecht voor. Dat moet in de loop van dit jaar echt fors bijtrekken, anders zullen vele gepensioneerden volgend jaar een lager pensioen ontvangen. Of dat het geval is, en in welke mate, zal per pensioenfonds verschillen. Het sleutelwoord daarbij is de dekkingsgraad.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de waarde van het vermogen van het pensioenfonds enerzijds en de waarde van de pensioenverplichtingen anderzijds. Is de dekkingsgraad 100%, dan heeft het pensioenfonds precies genoeg vermogen om alle pensioenverplichtingen, nu en in de toekomst, te voldoen. Is de dekkingsgraad minder dan 100%, dan is het vermogen dus te laag.

Niet gunstig

Veel vermogen van pensioenfondsen wordt belegd. En doordat de waarde van de beurzen sinds de coronacrisis flink is gedaald, staat de dekkingsgraad bij veel pensioenfondsen onder druk: veel pensioenfondsen zitten nu onder de 100%. Dit is niet meteen een probleem. Want schommelingen in de dekkingsgraad zijn er altijd. Zoals er ook altijd schommelingen zijn in de beurskoersen. Pas als de dekkingsgraad over het hele jaar genomen gemiddeld onder de 94% uitkomt, moet er volgens de huidige regels worden gekort op de pensioenen. Pas op 31 december 2020 kan de balans dus worden opgemaakt. Maar duidelijk is al wel dat de voortekenen op dit moment bij veel pensioenfondsen niet gunstig zijn’.

Bouw ik door werktijdverkorting minder pensioen op?

Al in maart vroeg KLM werktijdverkorting aan voor duizenden werknemers. Inmiddels is de ‘Werktijdverkorting’ vervangen door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Voor wat betreft uw pensioenopbouw verandert er niets. Het ABP schrijft daarover: ‘Vraagt uw werkgever werktijdverkorting aan in verband met het coronavirus? Dan blijft uw pensioenopbouw hetzelfde. Dat zit zo: als uw werkgever werktijdverkorting toegekend krijgt, betaalt hij u uw volledige loon in de meeste gevallen uit, maar krijgt hij voor een deel hiervan een tijdelijke WW-uitkering van het UWV.’

De noodmaatregel is in het leven geroepen om te zorgen dat werkgevers in staat blijven om de lonen te betalen. Aangezien u dus ‘gewoon’ doorbetaald wordt, verandert er ook niks aan uw pensioenopbouw.

In verband met corona heb ik (betaald of onbetaald) verlof aangevraagd, heeft dat invloed op mijn pensioenopbouw?

Het ABP stelt: ‘Gaat u met betaald of onbetaald verlof? Dan loopt uw pensioenopbouw normaal gesproken gewoon door. Dat geldt ook voor de hoogte en betaling van de pensioenpremie. U maakt met uw werkgever afspraken over de verdeling van de pensioenpremie. Gaat u tijdelijk ergens anders werken (bijvoorbeeld om in de zorg te helpen) en bouwt u daar pensioen op? Dan stopt de pensioenopbouw bij ABP voor het deel dat u elders bent gaan opbouwen. U moet dit doorgeven aan uw werkgever.’

Wat gebeurt er als mijn werkgever stopt met het betalen van de pensioenpremie?

Ook in dit geval hoeft u zich niet direct zorgen te maken, volgens het ABP: ‘Als uw werkgever de premie niet meer kan betalen, dan heeft dit voorlopig geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. De opbouw van uw pensioen gaat voorlopig gewoon door, zolang u in dienst blijft bij uw werkgever. Moet uw werkgever u ontslaan door financiële problemen? Dan verandert er wel iets voor uw pensioenopbouw. Als u een ontslag- of een werkloosheidsuitkering ontvangt, wordt de pensioenopbouw anders’.

Heeft u een vraag over uw pensioen voor de MAX Ombudsman? Op deze pagina vindt u meer informatie over de MAX Ombudsman. U kunt ook een reactie achterlaten op ons forum.

Bron: ABP.nl

Geef een reactie

Reacties (14)

  Door de volstrekt onlogische indeling van de pensioenfondsen in het bankensysteem kan mijn pensioen, dat ikzelf bij elkaar heb gespaard in meer dan veertig jaren, al in tien jaren niet geïndexeerd worden en dreigt nu ook nog eens weer verlaagd te worden, ondanks de enorme reserves die mijn pensioenfonds heeft. Als die idiote koppeling aan het bankensysteem wordt losgelaten, is er niets aan de hand en kunnen de pensioenen gelijke tred houden met het bedrijfsleven en de prijsindex. Een pensioenfonds is geen bank!!

   Helemaal mee eens! Daarom is het belangrijk om onze krachten te bundelen. Kijk eens op de website van pensioenverlies. Daar zijn we samen sterker.

   Ook geen bedrijf ! het is een kantoorhoudend organisatie bestuurd door Werknemers [Vakbonden] Werkgevers [Werkgeversorganisaties ] met alleen toezichthouder[ NB ] namens de regering = politiek !!
   De ingelegde premies door de werknemers is gewoon achterstelling salaris t.b.v. bij pensionering zijn/haar persoonlijke levensonderhoud !!
   E.e.a. is een collectief overeenkomst waarbij de ingelegde premies beheert en belegd worden !!
   Ieder ander organisatie en of persoon heeft geen recht op bemoeienis !!

  Lieve lezers, ook ik maak me zorgen over mijn pensioen. Ik kan er van rond komen maar het is geen vetpot dus veel minder moet het niet worden en inderdaad: wij ouderen zijn al jaren lang de klos van deze en vorige regeringen. Maar hoe vreselijk het ook is, er sterven wel veel meer pensionados en oudere werknemers (die over 1-… jaar ook pensioenen zouden gekregen hebben) dan normaal zou gebeuren. Er is nu sprake van, een hele verdrietige maar wel gebeurende, ‘oversterfte’. Er blijft dus meer geld in kas dat anders uitbetaald had moeten worden. Geen idee hoeveel het is maar Ik vraag me af hoe en of er gerekend wordt met het lagere aantal pensioenen dat er straks uitbetaald moet worden! wordt dat wel mee genomen in de berekeningen???????

  Beste allemaal
  De pensioenpot is gevormd door Fondsvorming!
  Het is dus geen omslagstelsel zoals de AOW.
  De huidige gepensioneerden hebben er dus ZELF voor gespaard.
  Degenen die NU pensioen opbouwen sparen dus ook ZELF voor hun eigen pensioen.
  Kom dus nooit meer met die onzin dat de huidige werkenden recht hebben op het pensioen dat de gepensioneerden hebben opgebouwd.
  De ( onbetrouwbare) overheid doet er alles aan om de gepensioneerden onderuit te halen door een verzonnen rekenrente op de pensioenfondsen los te laten.
  Gepensioneerden worden steeds meer afgeschilderd als Profiteurs die stelen van de jongeren….!!
  Alle pensioenfondsen zeggen zelf dat dit belachelijk is en dat er meer dan genoeg geld in kas is om géén kortingen toe te passen !!
  Ik zie Rutte c.s. er toe in staat om ( zoals Lubbers) een greep in de pensioenkas te doen….

   Helemaal mee eens!!
   Ga naar de webpagina van pensioenverlies zodat we onze krachten kunnen bundelen!

  Inderdaad worden de gepensioneerden al jaren gekort een schammel centje dat je nog krijgt en dan ook nog de suggestie van het samenloop van pensioenen waar je altijd voor gespaard hebt en geen recht op hebt omdat je gescheiden bent, pure diefstal vind ik het.
  Jaren lang samen opgebouwd tot na nog na 1995 ,in 99 gescheiden ,helaas geen recht erop volgens ABP.

   Ik heb 45 jaar gespaard voor een – waardevast- pensioen. Dus wordt er op grote schaal contractbreuk gepleegd door mijn
   Pensioenfonds. Dat is tegen de wet!!!
   De greep, die het vroegere kabinet heeft gedaan in de koektrommel van het ABP moet met rente op rente worden teruggestort.
   De belastingdienst komt het bijna in je graf halen, als je wat verschuldigd bent aan de staat. Dus moet het toeeigenen van geld van ouderen door de overheid worden tenietgedaan.
   Dat ouderen eenzaam en op grote schaal sterven in gevangenschap
   maakt mij bang.
   Dat verzorgers/schoonmakers van tehuizen zonder enige bescherming moesten werken, is beangstigend.
   Er is een dubbele tweedeling in de huidige maatschappij, n. l. werkenden en niet-werkenden. En ook nog tussen veel- en weinigverdieners.
   Zonder iets af te willen doen aan de inspanningen van alle mensen, die
   oprecht gevochten hebben voor de gezondheid van hun medeburgers
   zet ik mijn vraagtekens bij de huidige moraal, niet in de laatste plaats van onze bestuurders.

  Dit is het zoveelste formele bericht over de gevolgen voor het pensioen,
  Nog geen drie maanden geleden hadden de gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen een vermogen van €1.600.000.000,-
  De gemiddelde rendementen zijn de afgelopen 10 jaar zo’n 5% per jaar geweest met als gevolg dat het totale vermogen in de periode bijna is verdubbeld. Maar als het aan komt op het indexeren van de pensioenen moesten de pensioenfondsen alleen maar rekening houden met de veilige rekenrente. Dit had en heeft het gevolg dat er wellicht op de pensioenen gekort dient te worden. Het opgebouwde vermogen werd en wordt niet mede in beschouwing genomen. Wie schetst mijn verbazing dat ik vrijwel dagelijks berichten lees dat het nu toch wel heel erg slecht gesteld is met de pensioenfondsen omdat de koersen op de AEX een flinke dip doormaken. Rendementen op aandelen, vastgoed etc. tellen toch helemaal niet mee voor het bepalen of er geïndexeerd of gekort moet worden? Het gaat toch om de rekenrente? Het lijkt er op of er telkenmale gezocht wordt naar een excuus om de pensioenen niet te verhogen. De overheid, in de persoon van Klaas Knot van DNB speelt hierin mi ook een prominente rol. DNB geeft de richting aan. Toch een beetje vreemd, omdat de pensioenen een zaak zijn van werkgevers en werknemers. Formeel bepaalt een pensioenfonds zelf of er wel of niet wordt gekort. De regering zegt ook met enige regelmaat: de pensioenen gaan wij niet over……
  Momenteel worden er miljarden ( voorlopig 92 miljard) uitgetrokken om het bedrijfsleven te ondersteunen. Ik vind dat tot op zekere hoogte terecht, maar de overheid mag wel voorwaarden stellen aan die steun ( zie affaire Booking.com).
  Maar het zou dezelfde overheid sieren om ook ruimhartig te zijn richting de miljoenen gepensioneerden door bijvoorbeeld een belastingtabel te creëren voor mensen die pensioen ontvangen ( die tabel bestond vroeger ook: de grijze tabel!) De overheid wist mij bijvoorbeeld ook heel goed te vinden toen ik met vervroegd pensioen ging: ik kreeg een strafkorting via de belasting.
  Wat mij betreft is over deze gang van zaken het laatste woord nog niet gezegd en ik roep hierbij alle belanghebbenden op mijn standpunt te ondersteunen. Op dit en ieder ander forum

   Helemaal mee eens!!
   Ga naar de webpagina van pensioenverlies zodat we onze krachten kunnen bundelen! We zijn namelijk al heel erg druk bezig om voor rechtvaardigheid te strijden. We moeten dit met zijn allen doen want samen staan we sterk.

   Helemaal mee eens !! Houd wel rekening mee dat er in de naaste toekomst stevige acties gevoerd moeten worden én waarbij het getal van deelnemers uiterst belangrijk zal zijn!

  https://www.maxmeldpunt.nl/pensioen/heeft-corona-invloed-op-mijn-pensioen/
  Nee de rekenrente is Heel iets anders. De pensioen fondsen hebben 1600 miljard. Nu zijn ze door het zakken van de aandelen 77 miljard kwijt geraakt. Dat geld van de fondsen daar wordt mee belegd en veel mee verdiend. Ze hebben dus 77 miljard verloren op dr verdiensten.
  Korten zou onmenselijk zijn. Eerst worden de ouderen geraakt door Corona fysiek en mentaal en nu ook nog op de pensioenen? Laat het kabinet dan maar minder belasting heffen. Ze financieren booking.com de KLM en een grote groep mensen vergeten ze
  Zie Facebook pagina korting pensioenen nee
  Alda Colier de Zwart
  Tel 06-37322110
  Verstuurd vanaf mijn iPhone

  Verstuurd vanaf mijn iPhone

  Het hele pensioen gedoe heeft te maken met de verandering in 2007 er was voordien al jaren vanaf de jaren 50 een vaste rekenrente van 4 Procent ! hetgeen jaren goed is gegaan ! echter op last van de toenmalige regering [ 2007] moest er een rekenrente systeem komen welke met de schommelingen van de financiële markten mee moesten gaan , dus een zg vrije rentesystematiek , de pensioenfondsen werden daar toe verplicht ! Maar de deelnemers vooral de gepensioneerden werden en zijn nog steeds daarvan te dupe , dit terwijl er schrikbarend veel geld is in de pensioenpotten !!
  Op dit moment is er een nieuw pensioenakkoord in voorbereiding , uitermate belangrijk !! ook uitermate belangrijk is of men Werknemers / Werkgevers en de Regering er een eerlijk rekenrente systeem uitkomt welke Recht doet aan de belangen van de gepensioneerden alsmede de huidige pensioen opbouwers ?? Wij , de direct berokkende kunnen wel invloed uitoefenden , hetgeen al diverse keren is gebeurt , tot heden toe nog zonder resultaat , dus wij met zijn allen worden dan gedwongen om ACTIES te gaan voeren !! bv Alle gepensioneerden én werkenden naar DenHaag om te protesteren !! – “voor een vaste Rekeningrente van 4 procent !! “

  Ik ben mevrouw Jeanne, voormalig werkneemster van de ING-bank, 54 jaar oud uit Duitsland, ik wil je vertellen over de vrijmetselarij, toen ik me in het jaar 2010 bij de vrijmetselarij voegde met de hulp van grootheer Edmundo die me inschreef bij de vrijmetselaar, Ik ben gezegend met rijkdom, macht en roem sinds dit hele jaar.Dit is een geweldige kans voor jou om lid te worden van de vrijmetselaar.Elk nieuw lid dat zich registreert bij de vrijmetselaar zal een bedrag van 5 miljoen euro ontvangen en een welkome uitkering , als je meer wilt weten over de vrijmetselaarsfamilie, neem dan contact op met heer Edmundo op WhatsApp-nummer +2348159768201 je kunt ook Worldunitedpowersociety@gmail.com sturen en e-mailen, de heren zullen je uitleggen en je laten begrijpen waar het gezin over gaat, wees niet bang lid worden is geen slechte samenleving en het weerhoudt je niet van je geloof of religie, elke jongen kan lid worden